GRUNDIG-logo

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos-soundbar

GRUNDIG-DSB-2000-Dolby-Atmos-Soundbar-productafbeelding

Instructie

Lees eerst deze gebruikershandleiding!
Geachte klant,
Dank u voor uw voorkeur voor dit Grundig-apparaat. We hopen dat u de beste resultaten krijgt met uw apparaat dat is vervaardigd met hoogwaardige en geavanceerde technologie. Lees daarom deze hele gebruikershandleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze als referentie voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat aan iemand anders overdraagt, geef dan ook de gebruiksaanwijzing mee. Volg de instructies door aandacht te besteden aan alle informatie en waarschuwingen in de gebruikershandleiding.
Houd er rekening mee dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing kan zijn op andere modellen. Verschillen tussen modellen worden expliciet beschreven in de handleiding.

Betekenissen van de symbolen
De volgende symbolen worden in verschillende secties van deze gebruikershandleiding gebruikt:

 • Belangrijke informatie en handige tips over het gebruik.
 • WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor gevaarlijke situaties met betrekking tot de veiligheid van mensenlevens en eigendommen.
 • WAARSCHUWING: Waarschuwing voor elektrische schokken.
 • Bescherming van een klasse voor elektrische schokken.

VEILIGHEID EN OPSTELLING

LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MOET DE KAP (OF DE ACHTERKANT) NIET VERWIJDERD worden. GEEN DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDBARE ONDERDELEN BINNENIN. RAADPLEEG ONDERHOUD AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.
De bliksemflits met pijlpuntsymbool, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product die voldoende groot kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.

Veiligheid
 • Lees deze instructies – Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat dit product wordt gebruikt.
 •  Bewaar deze instructies – Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies voor de toekomst.
 • Neem alle waarschuwingen in acht - Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies in acht.
 • Volg alle instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden gevolgd.
 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water – Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht – bijvampin een natte kelder of bij een zwembad en dergelijke.
 • Maak alleen schoon met een droge doek.
 •  Blokkeer geen ventilatieopeningen.
 • Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 • Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief amplifiers) die warmte produceren.
 • Vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardpen. Het brede mes of de derde tand is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 • Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 • Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 •  Gebruik het alleen met de wagen, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat is verkocht. Wanneer een kar of rek wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar/apparaat-combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
 • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 • Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
 • Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat er geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde nodig is.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 • Minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie is 5 cm.
 • De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af ​​te dekken met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz…
 • Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
 • Batterijen moeten worden gerecycled of verwijderd volgens de landelijke en plaatselijke richtlijnen.
 •  Het gebruik van apparaten in gematigde klimaten.

Voorzichtigheid:

 • Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan beschreven in deze handleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een andere onveilige werking.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
 •  De netstekker / apparaatstekker wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, het ontkoppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
 • Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of gelijkwaardig type.

Waarschuwing:

 • De batterij (batterijen of batterijpakket) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
  Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan het vol-tage van uw lokale stroomvoorziening.
 • Plaats dit apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden.
 • Plaats dit apparaat niet op de ampverwerker of ontvanger.
 • Plaats dit toestel niet in de buurt van damp gebieden aangezien het vocht de levensduur van de laserkop zal beïnvloeden.
 •  Als er een vast voorwerp of vloeistof in het systeem valt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het nakijken door gekwalificeerd personeel voordat u het verder gebruikt.
 • Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Gebruik een schone, droge of licht damp kleding.
 • Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd rechtstreeks aan de stekker en ruk nooit aan het snoer.
 • Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, maken de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig.
 • Het typeplaatje is op de onder- of achterkant van het apparaat geplakt.

Batterijgebruik LET OP
Om batterijlekkage te voorkomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan het apparaat:

 •  Installeer alle batterijen correct, + en – zoals aangegeven op het apparaat.
 • Meng geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
 • Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen door elkaar.
 • Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG. Inc.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

IN HET KORT

Bediening en onderdelen
Zie de afbeelding op pagina 3.

Een hoofdeenheid

 1. Afstandsbedieningssensor
 2. Etalage
 3. Aan / uit knop
 4. Bronknop
 5.  VOL-knoppen
 6. AC ~ stopcontact
 7.  COAXIAL-aansluiting
 8. OPTISCH stopcontact
 9. USB-aansluiting
 10. AUX-aansluiting
 11. HDMI OUT (ARC)-aansluiting
 12. HDMI 1/HDMI 2-aansluiting

Draadloze subwoofer

 1. AC ~ stopcontact
 2.  PAIR-knop
 3. VERTICAAL/SURROUND
 4. EQ
 5. DIMMER
 • D Netsnoer x2
 • E HDMI-kabel
 • F Audiokabel
 • G Optische kabel
 • H Muurbeugel Schroeven/Gum Cover
 • I AAA-batterijen x2

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Bereid de afstandsbediening
Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.

 • Zelfs als de afstandsbediening wordt gebruikt binnen het effectieve bereik van 19.7 meter, kan het zijn dat de afstandsbediening onmogelijk is als er obstakels zijn tussen het apparaat en de afstandsbediening.
 • Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan het zijn dat de afstandsbediening niet correct werkt. Omgekeerd kunnen de andere producten niet juist werken.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot batterijen

 • Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst met de juiste positieve “ ” en negatieve “ ” polariteiten.
 •  Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar.
 • Er kunnen zowel oplaadbare als niet-oplaadbare batterijen worden gebruikt. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen op hun etiketten.
 • Let op uw vingernagels wanneer u het batterijklepje en de batterij verwijdert.
 • Laat de afstandsbediening niet vallen.
 • Laat niets de afstandsbediening beïnvloeden.
 •  Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening.
 •  Plaats de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
 • Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van bronnen van overmatige hitte.
 • Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer deze gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, aangezien corrosie of batterijlekkage kan optreden en dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade en/of brand.
 • Gebruik geen andere dan de gespecificeerde batterijen.
 • Combineer geen nieuwe batterijen met oude.
 • Laad een batterij nooit op, tenzij is bevestigd dat het een oplaadbaar type is.

PLAATSING EN MONTAGE

Normale plaatsing (optie A)

 • Plaats de Soundbar op een vlakke ondergrond voor de tv.

Wandmontage (optie-B)
Opmerking:

 • De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste montage kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade (als u van plan bent dit product zelf te installeren, moet u controleren of er installaties zoals elektrische bedrading en loodgieterswerk in de muur zijn begraven). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de muur veilig de totale belasting van de unit en de muurbeugels kan dragen.
 • Extra gereedschap (niet inbegrepen) is vereist voor de installatie.
 • Draai de schroeven niet te strak aan.
 • Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
 • Gebruik een elektronische stud finder om het type muur te controleren voordat u gaat boren en monteren.

AANSLUITING

Dolby Atmos®
Dolby Atmos geeft je een geweldige ervaring die je nog nooit eerder hebt gehad door overheadgeluid en alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolby-geluid.
Voor gebruik Dolby Atmos®

 1. Dolby Atmos® is alleen beschikbaar in HDMI-modus. Raadpleeg "HDMI CaONNECTION" voor meer informatie over de verbinding.
 2. Zorg ervoor dat "Geen codering" is geselecteerd voor bitstream in de audio-uitgang van het aangesloten externe apparaat (bijv. Blu-ray dvd-speler, tv enz.).
 3.  Tijdens het invoeren van het Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-formaat, toont de soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Tips:

 • De volledige Dolby Atmos-ervaring is alleen beschikbaar als de Soundbar via een HDMI 2.0-kabel op de bron is aangesloten.
 • De Soundbar werkt nog steeds wanneer deze is aangesloten via andere methoden (zoals een digitale optische kabel), maar deze kunnen niet alle Dolby-functies ondersteunen. Daarom raden we aan om verbinding te maken via HDMI, om volledige Dolby-ondersteuning te garanderen.

Demonstratie modus:
Druk in de stand-bymodus lang op de knoppen (VOL +) en (VOL -) op de soundbar. De soundbar wordt ingeschakeld en het demogeluid kan worden geactiveerd. Het demogeluid zal ongeveer 20 seconden spelen.
Opmerking:

 1. Wanneer het demogeluid is geactiveerd, kunt u op de knop drukken om het te dempen.
 2.  Als u het demogeluid langer wilt beluisteren, kunt u op drukken om het demogeluid te herhalen.
 3. Druk op (VOL +) of (VOL -) om het geluidsvolume van de demo te verhogen of te verlagen.
 4. Druk op de knop om de demomodus te verlaten en het apparaat gaat naar de stand-bymodus.

HDMI-verbinding
Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over het instellen van HDR-weergave.

HDMI gebruiken om de soundbar, AV-apparatuur en tv aan te sluiten:
Methode 1: ARC (Audio Return Channel)
Met de ARC-functie (Audio Return Channel) kun je audio van je ARC-compatibele tv naar je soundbar sturen via een enkele HDMI-verbinding. Om van de ARC-functie te kunnen genieten, moet u ervoor zorgen dat uw tv zowel HDMI-CEC- als ARC-compatibel is en dienovereenkomstig instellen. Indien correct ingesteld, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om het uitgangsvolume (VOL +/- en MUTE) van de soundbar aan te passen.

 • Sluit de HDMI-kabel (meegeleverd) aan op de HDMI (ARC)-aansluiting van het apparaat en de HDMI (ARC)-aansluiting op uw ARC-compatibele tv. Druk vervolgens op de afstandsbediening om HDMI ARC te selecteren.
 • Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingesteld op Aan.
 • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de ARC-functie.
 • Alleen kabel met HDMI 1.4 of hoger kan de ARC-functie ondersteunen.
 • De instelling voor de S/PDIF-modus van de digitale geluidsuitvoer van uw tv moet PCM of Dolby Digital zijn
 • De verbinding kan mislukken door het gebruik van andere aansluitingen dan HDMI ARC terwijl de ARC-functie wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de Soundbar is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting op de tv.

Methode 2: Standaard HDMI

 • Als uw tv niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u uw soundbar aan op de tv via een standaard HDMI-verbinding.

Gebruik een HDMI-kabel (meegeleverd) om de HDMI OUT-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op de HDMI IN-aansluiting van de tv.
Gebruik een HDMI-kabel (meegeleverd) om de HDMI IN (1 of 2)-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op je externe apparaten (bijv. gameconsoles, dvd-spelers en blu-ray).
Gebruik de OPTISCHE aansluiting

 • Verwijder het beschermkapje van de OPTICAL-aansluiting en sluit vervolgens een OPTICAL-kabel (meegeleverd) aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van de tv en de OPTICAL-aansluiting op het apparaat.

Gebruik de COAXIAL-aansluiting

 •  U kunt ook de COAXIAL-kabel (niet meegeleverd) gebruiken om de COAXIAL OUT-aansluiting van de tv en de COAXIAL-aansluiting op het apparaat te verbinden.
 • Tip: Het toestel is mogelijk niet in staat om alle digitale audioformaten van de ingangsbron te decoderen. In dit geval zal het apparaat dempen. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital (raadpleeg de gebruikershandleiding van het ingangsbronapparaat voor details over de audio-instellingen) met HDMI / OPTICAL / COAXIALE ingang.

Gebruik de AUX-aansluiting

 • Gebruik een RCA naar 3.5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.
 • Gebruik een audiokabel van 3.5 mm naar 3.5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv of het externe audioapparaat aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.
Sluit de stroom aan

Risico op productschade!

 • Zorg ervoor dat de voeding voltage komt overeen met de voltage gedrukt op de achterkant of de onderkant van het apparaat.
 • Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

Soundbar
Sluit het netsnoer aan op de AC~-aansluiting van het hoofdapparaat en vervolgens op een stopcontact.

Subwoofer
Sluit het netsnoer aan op de AC~-aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

Opmerking:

 •  Als er geen stroom is, zorg er dan voor dat het netsnoer en de stekker volledig zijn ingestoken en dat de stroom is ingeschakeld.
 • Het aantal netsnoeren en het type stekker verschillen per regio.
Koppel met de subwoofer

Opmerking:

 •  De subwoofer moet zich binnen 6 m van de Soundbar in een open ruimte bevinden (hoe dichterbij hoe beter).
 • Verwijder eventuele voorwerpen tussen de subwoofer en de soundbar.
 •  Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleer dan of er een conflict of sterke interferentie (bijv. interferentie van een elektronisch apparaat) rond de locatie is. Verwijder deze conflicten of sterke interferenties en herhaal de bovenstaande procedures.
 •  Als het hoofdapparaat niet is verbonden met de subwoofer en in de ON-modus staat, zal de paarindicator op de subwoofer langzaam knipperen.

BLUETOOTH-WERKING

Bluetooth-apparaten koppelen
De eerste keer dat u uw Bluetooth-apparaat met deze speler verbindt, moet u uw apparaat aan deze speler koppelen.
Opmerking:

 •  Het bereik tussen deze speler en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter (zonder enig object tussen het Bluetooth-apparaat en het apparaat).
 •  Voordat u een Bluetooth-apparaat op dit apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de mogelijkheden van het apparaat kent.
 •  Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
 • Obstakels tussen dit toestel en een Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verkleinen.
 • Als de signaalsterkte zwak is, kan uw Bluetooth-ontvanger de verbinding verbreken, maar deze zal automatisch opnieuw naar de koppelingsmodus gaan.

Tips:

 • Voer indien nodig "0000" in als wachtwoord.
 • Als er binnen twee minuten geen ander Bluetooth-apparaat met deze speler wordt gekoppeld, herstelt de speler de vorige verbinding.
 • De speler wordt ook losgekoppeld als uw apparaat buiten het operationele bereik wordt gebracht.
 • Als u uw apparaat opnieuw op deze speler wilt aansluiten, plaatst u het binnen het operationele bereik.
 •  Als het apparaat buiten het operationele bereik wordt verplaatst, controleer dan of het apparaat nog steeds op de speler is aangesloten wanneer het wordt teruggebracht.
 •  Als de verbinding wordt verbroken, volgt u de bovenstaande instructies om uw apparaat opnieuw aan de speler te koppelen.
Luister naar muziek vanaf een Bluetooth-apparaat
 • Als het verbonden Bluetooth-apparaat Advanced Audio Distribution Pro ondersteuntfile (A2DP), kunt u via de speler naar de muziek luisteren die op het apparaat is opgeslagen.
 •  Als het apparaat ook Audio Video Remote Control Pro ondersteuntfile (AVRCP), kunt u de afstandsbediening van de speler gebruiken om muziek af te spelen die op het apparaat is opgeslagen.
 1. Koppel uw apparaat met de speler.
 2. Speel muziek af via uw apparaat (als het A2DP ondersteunt).
 3.  Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om het afspelen te bedienen (als deze AVRCP ondersteunt).

USB-WERKING

 • Druk op de knop op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
 • Naar de vorige/volgende gaan file, druk de
 • Druk in de USB-modus herhaaldelijk op de USB-knop op de afstandsbediening om een ​​REPEAT/SHUFFLE-afspeelmodus te selecteren.
  Herhaal één: OneE
 • Map herhalen: FOLDER (als er meerdere mappen zijn)
 • Alles herhalen: ALLES
 • Willekeurig afspelen: SHUFFLE
 • Herhalen uit: UIT

Tips:

 • Het apparaat ondersteunt USB-apparaten met maximaal 64 GB geheugen.
 • Dit toestel kan MP3 afspelen.
 •  USB file systeem moet FAT32 of FAT16 zijn.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie te behouden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om hulp vraagt.
Geen kracht

 •  Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat correct is aangesloten.
 • Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
 • Druk op de stand-byknop om het apparaat in te schakelen.
Afstandsbediening werkt niet
 • Voordat u op een afspeelbedieningstoets drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren.
 • Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het toestel.
 •  Plaats de batterij met de polariteiten (+/-) uitgelijnd zoals aangegeven.
 • Vervang de batterij.
 •  Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.
Geen geluid
 •  Zorg ervoor dat het apparaat niet gedempt is. Druk op de knop MUTE of VOL+/- om het normale luisteren te hervatten.
 • Druk op op het apparaat of op de afstandsbediening om de soundbar in de stand-bymodus te zetten. Druk vervolgens nogmaals op de knop om de soundbar in te schakelen.
 • Haal zowel de soundbar als de subwoofer uit het stopcontact en steek ze daarna weer in. Schakel de geluidsbalk in.
 • Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM- of Dolby Digital-modus bij gebruik van een digitale (bijv. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) aansluiting.
 • De subwoofer is buiten bereik, plaats de subwoofer dichter bij de soundbar. Zorg ervoor dat de subwoofer zich binnen 5 m van de soundbar bevindt (hoe dichterbij hoe beter).
 • De soundbar heeft mogelijk geen verbinding meer met de subwoofer. Koppel de apparaten opnieuw door de stappen te volgen in het gedeelte "De draadloze subwoofer koppelen met de Soundbar".
 •  Het toestel is mogelijk niet in staat om alle digitale audioformaten van de ingangsbron te decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. apparaat is niet gedempt.

TV heeft weergaveprobleem terwijl viewHDR-inhoud van een HDMI-bron.

 • Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor de ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over de instelling van HDR-weergave.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat voor Bluetooth-koppeling

 • Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Bluetooth-apparaat.
 • Zorg ervoor dat u het apparaat hebt gekoppeld met uw Bluetooth-apparaat.

Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, een van de ERPII-standaardvereisten om stroom te besparen

 • Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

De subwoofer is inactief of de indicator van de subwoofer brandt niet.

 • Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er na 4 minuten weer in om de subwoofer opnieuw te laten werken.

SPECIFICATIES

Soundbar
Laboratoriumvoedingen AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Stroomverbruik 30W / < 0,5 W (stand-by)
 

USB

5.0 V 0.5 A

Hi-Speed ​​USB (2.0) / FAT32/ FAT16 64G (max), MP3

Dimensie (BxHxD) 887 x 60 x 113 mm
Nettogewicht 2.6 kg
Audio-ingangsgevoeligheid 250mV
Frequentierespons 120Hz - 20KHz
Bluetooth / draadloze specificatie
Bluetooth-versie /profiles V 4.2 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Maximaal verzonden vermogen 5 dBm
Bluetooth-frequentiebanden 2402 MHz ~ 2480 MHz
5.8G draadloos frequentiebereik 5725 MHz ~ 5850 MHz
5.8G draadloos maximaal vermogen 3dBm
Subwoofer
Laboratoriumvoedingen AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Stroomverbruik subwoofer 30W / <0.5W (stand-by)
Dimensie (BxHxD) 170 x 342 x 313 mm
Nettogewicht 5.5 kg
Frequentierespons 40Hz - 120Hz
Amplifier (totaal max. uitgangsvermogen)
Totaal 280w
Hoofd Eenheid 70 W (8 Ω) x 2
Subwoofer 140W (4Ω)
Afstandsbediening
Afstand/hoek 6m / 30 °
Batterijtype AAA (1.5VX2)

INFORMATIE

Naleving van de WEEE-richtlijn en verwijdering van de
Afvalproduct:
Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19 / EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Gebruikt apparaat moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Om deze inzamelsystemen te vinden, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. Elk huishouden speelt een belangrijke rol bij het terugwinnen en recyclen van oude apparaten. Het op de juiste manier weggooien van gebruikte apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Naleving van RoHS-richtlijn
Het product dat u hebt gekocht voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

Pakketinformatie
De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recyclebare materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvoorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet samen met het huisvuil of ander afval. Breng ze naar de door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal.

Technische informatie
Dit apparaat is geluiddempend volgens de geldende EU-richtlijnen. Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU.
U vindt de CE-verklaring van overeenstemming van het apparaat in de vorm van een pdf file op de Grundig-startpagina www.grundig.com/downloads/doc.

Documenten / bronnen

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos-soundbar [pdf] Gebruikershandleiding
DSB 2000 Dolby Atmos-soundbar, DSB 2000, Dolby Atmos-soundbar, Atmos-soundbar, Soundbar

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *