BROWAN-logo b1Browan Communicatie Inc.
No.15-1, Zhonghua Road.,
Hsinchu-industrieterrein,
Hukou, Hsinchu,
Taiwan, ROC 30352
Tel: + 886-3-6006899
Fax: + 886-3-5972970

Document Nummer BQW_02_0036.001

 

 

MerryIoT Hub
Handleiding

revisiegeschiedenis
Herziening Datum Omschrijving Auteur
.001 3 mei rd, 2022 Eerste uitgave Demy

Auteursrechten

© 2021 BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd met alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden verveelvoudigd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een gegevensbestand of vertaald in welke taal dan ook, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Opmerken

BROWAN COMMUNICATIONS INC. behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel de informatie in deze handleiding met grote zorg is samengesteld, kan het niet worden beschouwd als een garantie voor producteigenschappen. BROWAN COMMUNICATIONS INC. is alleen aansprakelijk in de mate die is gespecificeerd in de verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De reproductie en distributie van de documentatie en software die bij dit product worden geleverd en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan schriftelijke toestemming van BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Handelsmerken

Het product dat in dit document wordt beschreven, is een gelicentieerd product van BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Hoofdstuk 1 Introductie


Doel en reikwijdte

Het doel van dit document is om de belangrijkste functies, gebruikershandleiding, ondersteunde functies en systeemarchitectuur van de WLRRTES-106 MerryIoT Hub te beschrijven op basis van de nieuwste LoRaWAN-specificatie.

product Ontwerp

De afmeting van de WLRRTES-106 MerryIoT Hub is met de afmeting van 116 x 91 x 27 mm, en met één LAN-poort, één Micro-USB-poort voor 5V DC/2A stroomingang, vier LED-indicatoren en één resetknop.

WLRGFM-100 - Productontwerp 1WLRGFM-100 - Productontwerp 2

Definities, acroniemen en afkortingen
item Omschrijving
LPWAN Wide-Area Network met laag vermogen
LoRaWAN™ LoRaWAN™ is een Low Power Wide Area Network (LPWAN)-specificatie die bedoeld is voor draadloze op batterijen werkende dingen in een regionaal, nationaal of wereldwijd netwerk.
ABP Activering door personalisatie
OTAA Over-the-air activering
TBD Worden gedefinieerd
Referentienummer
Document Auteur
LoRaWAN-specificatie v1.0.3 LoRa Alliantie
RP002-1.0.1 LoRaWAN Regionale parameters LoRa Alliantie

Hoofdstuk 2 – Hardwaredetails


LED-indicators

LED-volgorde: Power (Systeem), WAN, WiFi, LoRa

Een oranje, drie groen

Vaste LED is voor statische status, blanking betekent dat het systeem aan het upgraden is of dat actieve apparaten zijn gekoppeld aan de overeenkomstige poort

Continu aan Knipperend af
Voedingssysteem (oranje) Inschakelen Opstarten (negeer bootloader) Power Off
WAN (Blauw) Ethernet-stekker en IP-adres gekregen Verbinden Ontkoppel
Draadloos (blauw) WiFi Station Mode en kreeg IP Addr Verbinden Draadloos uitschakelen
LoRa (blauw) LoRa is werk Verbinden LoRa werkt niet

Tabel 1 LED-gedrag

WLRGFM-100 - Afbeelding 1

Afbeelding 1 -LED-indicatoren

I / O-poorten
Haven Tellen Omschrijving
RJ45 1 WAN-poort van het apparaat
Reset 1 Reset naar standaard (5 seconden om de instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen)
micro-USB 1 Stroominvoer via USB-adapter (5VDC/2A)

WLRGFM-100 - Afbeelding 2

Afbeelding 2 – IO-poorten

Achterlabel

De markeringsinformatie bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

WLRGFM-100 - Afbeelding 3 - 1

WLRGFM-100 - Afbeelding 3 - 2

Afbeelding 3 – Achterlabel

Pakketlabel:
Nee. item Omschrijving
1 Productdoos Bruine Doos
2 labeling Model/ MAC/ Serienummer/ Typegoedkeuring
Pakketinhoud
Nee. Omschrijving Aantal
1 MerryIoT Hub 1
2 Voedingsadapter (100-240VAC 50/60Hz naar 5VDC/2A) 1
3 Ethernetkabel 1 meter (UTP) 1

Hoofdstuk 3 – Gebruikershandleiding


3.1 MerryIoT Hub aansluiten

U kunt verbinding maken met de gateway via de WiFi-interface waarvan de SSID en het wachtwoord standaard op het achterlabel staan.

WLRGFM-100 - Afbeelding 4

Afbeelding 4 – Achterlabel

De regel van gateway SSID is MerryIoT_Femto_Lite-xxxxxx waarbij de laatste cijfers de laatste 6 cijfers van het MAC-adres zijn

De pc haalt het IP-adres van bereik 192.168.4.x op, behalve 192.168.4.1 toegewezen door het toegangspunt.

3.2 MerryIoT Hub-instelling

Open de web browser (ex: Chrome) na verbinding met de gateway via IP-adres "192.168.4.1"

WLRGFM-100 - Afbeelding 5

Figuur 5 - WEB UI-1

WLRGFM-100 - Afbeelding 6

Figuur 6 - WEB UI-2

Nu kunt u de gateway configureren via de WEB UI.

3.3 WAN INSTELLEN

De gateway ondersteunt een "Ethernet"- of "Wi-Fi" -verbinding als internet-backhaul.

WLRGFM-100 - Afbeelding 7

Afbeelding 7 – WAN-verbinding

STAP 3.3.1 Ethernet-instelling

Configureer het IP-adres van WAN. [Statische IP/DHCP-client]

WLRGFM-100 - Afbeelding 8

Afbeelding 8 – WAN-verbinding

ETHERNET-STATUS – De informatie van IP-adres/Subnetmasker/Gateway/DNS.
ETHERNET-INSTELLING – Configureer het IP-adres van WAN. [Statische IP/DHCP-client]
Vast IP - Stel het IP-adres/Subnetmasker/Standaard Gateway/DNS van het statische IP in.

WLRGFM-100 - Opmerking: Neem contact op met de netwerkbeheerder voor informatie over het statische IP-adres.

DHCP- Het IP-adres/Subnetmasker/Standaard Gateway/DNS wordt toegewezen door de DHCP-server.

WLRGFM-100 - Afbeelding 9

Afbeelding 9 – DHCP-client

STAP 3.3.2 Wifi

Selecteer "Wi-Fi" als de internet-backhaulverbinding.

WLRGFM-100 - Opmerking: De gateway WiFi-interface is standaard het toegangspunt waarvan de SSID "MerryIoT_Femto_Lite-XXXXXX" is, afgedrukt op het achterlabel. De beheerder heeft alleen toegang tot de WEB UI via de Access Point-modus om de gateway te configureren. De gateway is de WiFi-client en heeft geen toegang tot de WEB UI na het inschakelen van de WiFi-interface als de internet-backhaulverbinding.

WLRGFM-100 - Afbeelding 10

Afbeelding 10 – Wi-Fi-verbinding

HANDMATIG AANSLUITEN – Specificeer de externe AP SSID en voer indien nodig het wachtwoord in.

Klik "Meedoen" accepteren of "Annuleren" afbreken.

WLRGFM-100 - Afbeelding 11

Afbeelding 11 – Handmatige wifi-verbinding

De gateway scant automatisch het nabijgelegen toegangspunt. Klik gewoon op de SSID voor de wifi-verbinding.

WLRGFM-100 - Afbeelding 12

Afbeelding 12 – Handmatige wifi-verbinding

Voer een wifi-wachtwoord in als dit nodig is voor de verbinding.

WLRGFM-100 - Afbeelding 13

Afbeelding 13 – Wi-Fi-wachtwoord

Klik "Meedoen" accepteren of "Annuleren" afbreken.

Hoofdstuk 4 – Regelgeving


Verklaring van de Federal Communication Commission

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een van de volgende maatregelen te nemen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp.

FCC-waarschuwing: alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

BELANGRIJK:
Verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Landcodeselectiefunctie moet worden uitgeschakeld voor producten die op de markt worden gebracht in de VS/CANADA

De werking van dit apparaat is beperkt tot alleen gebruik binnenshuis

Verklaring van Industry Canada:

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken
(2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken

Verklaring inzake blootstelling aan straling:
Deze apparatuur voldoet aan de Canadese grenswaarden voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Documenten / bronnen

BROWAN WLRGFM-100 MerryIoT Hub IoT-gateway [pdf] Gebruikershandleiding
WLRGFM-100, MerryIoT Hub IoT-gateway

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.