BODEGA-LOGO

BODEGA BCD35 AW Car Refrigerator

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-PRODUCT

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

 • Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
 • Do not block the gaps of the fridge with things like pins, wire, etc.
 • Stel het apparaat niet bloot aan regen of dompel het niet onder in water.
 • Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens, etc.)
 • Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas.
 • Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet bekneld of beschadigd. Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
 • Controleer de voltagDe specificatie op het typeplaatje komt overeen met die van de energievoorziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd.
 • Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselbewaarruimten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
 • Na het uitpakken en voor het inschakelen moet het apparaat meer dan 6 uur op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
 • Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for a long time running and less than 45° for short time running.
 • Houd de ventilatieopeningen in de unitbehuizing of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.
 • Houd het apparaat stabiel op de grond of in de auto; Niet ondersteboven laten leeglopen.
 • Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

LET OP

 • Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparatie kan gevaar opleveren. de lamp en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerde personen.
 • De installatie van gelijkstroom in de boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 • Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren.

KENNISGEVING

 • Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every
 • Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant
 • Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: verwijder de deuren: en laat de planken op hun plaats zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
 • Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
 • Als het apparaat voor langere tijd leeg staat, schakel het dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open staan ​​om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
 • Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  • Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  • Camping, Farmhouses, and by clients in hotels, motels, and other residential environments;
  • Omgevingen van het type bed & breakfast;
  • Catering and similar non-retail applications. Js:: Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable
  • koelmiddel en blazend gas.
 • Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
  • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  •  Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.
 • Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC, moet de afstand tussen de straler en uw lichaam minimaal 20 cm zijn en volledig worden ondersteund door de bedienings- en installatieconfiguraties van de zender en de antenne(s).

FCC-OPMERKING
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 • High-efficiency compressor and conversion module.
 • CFK-vrij en uitstekende warmte-isolatie.
 • Lowest cooling to -20°C /-4°F (based on 25°C/77°F room temperature).
 • Intelligent battery protection system prevents your vehicle from running out of battery.
 • Touch screen control panel for temperature setting.
 • Dual fridge and freezer zone.
 • Optional car/home use.
 • Detailed design: interior light, shelf, handle.

PRODUCT STRUCTUUR

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-1

 1. Behandelen
 2. freezer Compartment
 3. ridge Compartment
 4. plank
 5. Machine compartment

FUNCTIE EN WERKING

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-2

 • Voeding: connected to DC 12/24V or AC100~240V(using the adapter).
 • Inschakelen / uitschakelen: druk om BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-3switch ON, long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-3 drie seconden ingedrukt om uit te schakelen.
 • Temperatuurinstelling: under running, press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4to switch the refrigerator or freezer temperature setting. Press+or -to adjust the temperature. The setting will be saved automatically after stopping operating for 4 seconds
  (Opmerking: the temperature displayed is the current temperature of the compartment, it’ II takes a while to reach the set temperature.)
  Instelbereik temperatuur: Fridge(rE) :0-8°C/32°F-46.4°F; Freezer(Fr) :-12~-20°C/10.4~-4°F.
 • Battery Protection Mode (for car use type): under running, long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 for three seconds until the display screen flashes, then select three battery protection modes H(High), M(Medium), and L(Low) by clicking BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 again. The factory setting is High battery protection mode the voltage is a theoretical value, and there may be a deviation in different sceneries.BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-6
 • H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other backup battery.
 • Instelling temperatuureenheid: Switch off the fridge then long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 until displays El, keep pressing BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 until displays ES, then press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-5 to select Celsius or Fahrenheit.
 • Reset: switch off the fridge, press until El displays, then press button+ and- at the same time to reset.

De aanbevolen temperatuur voor gewoon voedsel:BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-8

VERZORGING EN ONDERHOUD

Schoonmaken:

 • Unplug the fridge first to avoid electric shock.
 • Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
 • Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the fridge.
 • Use a wet cloth to clean the fridge and dry it.

Opbergen
If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction:

 • Schakel de stroom uit en verwijder de stekker.
 • Verwijder de items die in de koelkast zijn bewaard.
 • Wipe off excess water from the fridge with a rag.
 • Put the fridge in a cool and dry place.

ontdooien:
Vocht kan aan de binnenkant van het koelapparaat of op de verdamper bevriezen. Dit vermindert de koelcapaciteit. Ontdooi het apparaat tijdig om dit te voorkomen.

 • Schakel het apparaat uit
 • Take out all the contents of the device.
 • Houd de deur open.
 • Veeg het ontdooide water weg.

Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which A have frozen in place.

SMART CONTROL- FRIDGE APP INSTRUCTIONS

 • Eerste stap: Turn on the Bluetooth on your smart device; start the APP and click “Search” to find nearby fridges.
 • Tweede stap: Click the fridge icon for Bluetooth pairing (the APP will prompt you to pair the fridge by pressing the set button O on the fridge’s control panel when connecting the fridge for the first time). After pairing, the APP will switch to the main interface allowing you to control the fridge.

MENU

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-9

 1. Actuele temperatuur
 2. huidige voltage
 3. Gewenste temperatuur
 4. Schakelaar Links/Rechts compartiment
 5. SET
 6. AAN UIT
 7. Temperatuurregeling
 8. ECO (Energiebesparend) / MAX (Snelkoelend)
 9. Afsluiten openen
 10. Celsius/Fahrenheit
 11. Het apparaat ontkoppelen en terugkeren naar zoeken
 12. Batterijbeschermingsmodus: Hoog/Medium/Laag

Opmerking:
Klik op het slotpictogram BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-10 on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

De applicatie "CAR FRIDGE FREEZER" downloaden

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-11

Scan de QR-code aan de linkerkant of zoek naar de “CAR FRIDGE FREEZER” APP in de APP Store (voor Apple-apparaten) of Google Store (voor Android-apparaten).

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen Oorzaak/Suggesties
 

 

De koelkast werkt niet

• Controleer of de schakelaar aan staat.

• Controleer of de stekker en het stopcontact goed zijn aangesloten.

• Controleer of de zekering is doorgebrand.

• Check if the power supply has malfunctioned.

• De koelkast vaak aan-/uitzetten kan een startvertraging van de compressor veroorzaken.

Koelkast compartimenten zijn te warm • De deur wordt vaak geopend.

• Er is onlangs een grote hoeveelheid warm of heet voedsel bewaard.

• De koelkast is lange tijd niet aangesloten geweest.

Eten is bevroren • De temperatuur is te laag ingesteld.
There is “water flow” noise from inside the refrigerator  

• Het is een normaal verschijnsel dat wordt veroorzaakt door de stroming van koelmiddel.

Er zijn waterdruppels rond de koelkast

behuizing of deuropening

• Het is een normaal verschijnsel dat het vocht condenseert tot water wanneer het een koud oppervlak van de koelkast raakt.
De compressor maakt een beetje lawaai bij het starten • Het is een normaal verschijnsel, het geluid wordt verminderd nadat de compressor stabiel werkt.
 

Code Fl weergegeven

• Mogelijke oorzaak: laag voltage naar koelkast.

Stel de batterijbeveiliging in van Hoog naar Medium of van Medium naar Laag.

 

Code F2 weergegeven

• Mogelijke oorzaak: condensorventilator is overbelast. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code F3 weergegeven

• Mogelijke oorzaak: de compressor start te vaak. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code F4 weergegeven

• Mogelijke oorzaak: compressor slaat niet aan. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code FS weergegeven

• Mogelijke oorzaak: oververhitting van de compressor & elektronica. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code F6 weergegeven

• Mogelijke oorzaak: geen parameter kan worden gedetecteerd door de controller. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code F7 of FS weergegeven

• Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact manufacturer for service.

Documenten / bronnen

BODEGA BCD35 AW Car Refrigerator [pdf] Gebruikershandleiding
BCD35AW, 2A7MY-BCD35AW, 2A7MYBCD35AW, BCD35 AW, Car Refrigerator, BCD35 AW Car Refrigerator, Refrigerator

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.