BISSELL-logo

BISSELL 48F3E Big Green staande tapijtreiniger

BISSELL-48F3E-Big-Green-Upright-Carpet-Cleaner-product-afbeelding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Niet onderdompelen.
 • Alleen gebruiken op oppervlakken die door het reinigingsproces zijn bevochtigd.
 • Sluit altijd aan op een goed geaard stopcontact.
 •  Zie aardingsinstructies.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
 • Laat de machine niet achter als deze is aangesloten.
 • Voer geen onderhoud uit aan de machine wanneer deze is aangesloten.
 • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker.
 • Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, laat het dan repareren bij een erkend servicecentrum.
 • Alleen binnenshuis gebruiken.
 • Niet aan het snoer trekken of dragen, het snoer als handvat gebruiken, de deur aan het snoer sluiten, het snoer rond scherpe hoeken of randen trekken, het apparaat over snoer laten lopen en het snoer niet blootstellen aan hete oppervlakken.
 • Haal de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet het snoer.
 • Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, gebruik het niet met een geblokkeerde opening of beperk de luchtstroom.
 • Stel haar, losse kleding, vingers of andere lichaamsdelen niet bloot aan openingen of bewegende delen.
 • Zuig geen hete of brandende voorwerpen op.
 • Zuig geen brandbare of brandbare materialen op (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, enz.) En gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve vloeistoffen of dampen.
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Zuig geen giftig materiaal op (chloor, ammoniak, drainagereiniger, benzine, enz.).
 • Pas de geaarde stekker met 3 polen niet aan.
 • Niet als speelgoed gebruiken.
 • Gebruik het niet voor een ander doel dan beschreven in deze gebruikershandleiding.
 • Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
 • Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Installeer altijd een vlotter voordat u nat gaat zuigen.
 • Gebruik alleen reinigingsproducten die door BISSELL® Commercial zijn samengesteld voor gebruik in dit apparaat om schade aan interne componenten te voorkomen. Zie het gedeelte over reinigingsvloeistof in deze handleiding.
 • Houd openingen vrij van stof, pluisjes, haar enz.
 • Richt het opzetstuk niet op mensen of dieren
 • Niet gebruiken zonder inlaatzeeffilter.
 • Schakel alle bedieningselementen UIT voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het bekledingsgereedschap bevestigt.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
 • Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
 • Als uw apparaat is uitgerust met een niet-opnieuw bedrade BS 1363-stekker, mag deze niet worden gebruikt tenzij een 13 amp (ASTA goedgekeurd volgens BS 1362) zekering is aangebracht in de houder in de stekker. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw BISSELL-leverancier. Als de stekker om welke reden dan ook wordt afgesneden, moet deze worden weggegooid, aangezien er gevaar voor elektrische schokken bestaat als deze in een 13 amp stopcontact.
 • LET OP: Om een ​​gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES DIT MODEL IS VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK.
BELANGRIJKE INFORMATIE

 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Kunststof tanks zijn niet vaatwasmachinebestendig. Plaats tanks niet in de vaatwasser.

Consumentengarantie

Deze garantie geldt alleen buiten de VS en Canada. Het wordt geleverd door BISSELL® International Trading Company BV (“BISSELL”).
Deze garantie wordt verstrekt door BISSELL. Het geeft je specifieke rechten. Het wordt aangeboden als een aanvullend voordeel op uw wettelijke rechten. U hebt ook andere wettelijke rechten die van land tot land kunnen verschillen. U kunt meer te weten komen over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen door contact op te nemen met uw plaatselijke consumentenadviesdienst. Niets in deze garantie zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen vervangen of verminderen. Als u aanvullende instructies nodig heeft met betrekking tot deze garantie of vragen heeft over de dekking, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care of neem contact op met uw plaatselijke distributeur.
Deze garantie wordt gegeven aan de oorspronkelijke koper van het product vanaf nieuw en is niet overdraagbaar. U moet de aankoopdatum kunnen aantonen om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.
Het kan nodig zijn om enkele van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals een postadres, om te voldoen aan de voorwaarden van deze garantie. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BISSELL, dat u kunt vinden op global.BISSELL.com/privacy-policy.

Beperkte garantie van 2 jaar
(vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper)
Met inachtneming van de *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder worden vermeld, zal BISSELL naar goeddunken van BISSELL elk defect of slecht functionerend onderdeel of product gratis repareren of vervangen (met nieuwe, opgeknapte, licht gebruikte of gereviseerde onderdelen of producten). BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het bewijs van de aankoopdatum te bewaren voor de duur van de garantieperiode voor het geval dat binnen de periode nodig is om aanspraak te maken op de garantie. Het bewaren van de originele verpakking helpt bij het eventueel opnieuw verpakken en transporteren, maar is geen voorwaarde voor de garantie. Als uw product onder deze garantie door BISSELL wordt vervangen, profiteert het nieuwe artikel van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product is gerepareerd of vervangen.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN
Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en dweilpads, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden vervangen of onderhouden, vallen niet onder deze garantie.
Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage. Schade of storing veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij, hetzij als gevolg van een ongeval, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt door deze garantie.
Een ongeautoriseerde reparatie (of poging tot reparatie) kan deze garantie ongeldig maken, ongeacht of er schade is veroorzaakt door die reparatie/poging.
Verwijderen of tampDoor het productbeoordelingslabel op het product te vermelden of onleesbaar te maken, vervalt deze garantie.
Behalve zoals hieronder uiteengezet, zijn BISSELL en zijn distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is of voor incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van dit product, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbrekingen , verlies van kansen, leed, ongemak of teleurstelling. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal de aansprakelijkheid van BISSELL de aankoopprijs van het product niet overschrijden.
BISSELL sluit zijn aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt
door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (c) of voor enige andere aangelegenheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

NOTITIE: Bewaar uw originele aankoopbon. Het biedt een bewijs van de aankoopdatum in het geval van een garantieclaim. Zie garantie voor details.

Klantenservice

Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft of aanspraak maakt op onze beperkte garantie, neem dan online of telefonisch contact met ons op:
Website: wereldwijd.BISSELL.com
VK-telefoon: 0344-888-6644
Midden-Oosten en Afrika Telefoon: +97148818597

Documenten / bronnen

BISSELL 48F3E Big Green staande tapijtreiniger [pdf] Instructies
48F3E, Big Green staande tapijtreiniger, 48F3E Big Green staande tapijtreiniger, staande tapijtreiniger, tapijtreiniger, reiniger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *