beurer-logo

beurer HK 58 Warmtekussen

beurer-HK-58-Heat-Pad-product

Verklaring van symbolen

Op het apparaat, in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

 • Lees de instructies!
 • Plaats geen pinnen!
 • Niet gevouwen of geplooid gebruiken!
 • Niet gebruiken door zeer jonge kinderen (0 3 jaar).
 • Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg
 • Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
 • Het apparaat heeft een dubbele beschermingsisolatie en voldoet daarmee aan beschermingsklasse 2.
 • Wassen op maximaal 30 °C, zeer behoedzaam wassen
 • Niet bleken
 • Niet drogen in een wasdroger
 • Niet strijken
 • Niet chemisch reinigen
 • Fabrikant
 • De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de EAEU.
 • Voer het apparaat af in overeenstemming met de EG-richtlijn - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • Het KEMAKEUR-symbool documenteert de veiligheid en naleving van normen van een elektrisch product.
 • Conformiteitskeurmerk voor het Verenigd Koninkrijk
 • Het textiel dat voor dit apparaat wordt gebruikt, voldoet aan de strenge menselijke ecologische eisen van Oeko Tex Standard 100, zoals geverifieerd door Hohenstein Research Institute.
 • WAARSCHUWING: Waarschuwing voor risico's van letsel of gezondheidsrisico's
 • LET OP: Veiligheidsinformatie over mogelijke schade aan apparaten/accessoires.
 • NOTITIE: Belangrijke informatie.

Items inbegrepen in het pakket:

Controleer of de buitenkant van de kartonnen leveringsverpakking intact is en zorg ervoor dat alle inhoud aanwezig is. Zorg er voor gebruik voor dat er geen zichtbare schade aan het apparaat of accessoires is en dat al het verpakkingsmateriaal is verwijderd. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of het opgegeven adres van de klantenservice.

 • 1 warmtekussen
 • 1 Cover
 • 1 Controle:
 • 1 Gebruiksaanwijzing
Cursusomschrijving
 1. Stekker
 2. Controle
 3. Schuifschakelaar (AAN = I / UIT = 0 )
 4. Knoppen voor het instellen van de temperatuur
 5. Verlicht display voor temperatuurinstellingen
 6. Insteekkoppelingbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Belangrijke instructies Bewaren voor toekomstig gebruik

WAARSCHUWING

 • Het niet in acht nemen van de volgende opmerkingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schok, brandwonden, brand). De volgende informatie over veiligheid en gevaren is niet alleen bedoeld om uw gezondheid en die van anderen te beschermen, maar moet ook het product beschermen. Let daarom op deze veiligheidsaanwijzingen en neem deze instructies mee bij het overhandigen van het product aan anderen.
 • Dit warmtekussen mag niet worden gebruikt door personen die niet gevoelig zijn voor hitte of door andere kwetsbare personen die mogelijk niet kunnen reageren op oververhitting (bijv. diabetici, mensen met huidveranderingen als gevolg van ziekte of littekenweefsel in het gebied van toediening, na inname pijnstillers of alcohol).
 • Dit warmtekussen mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (0 jaar oud) omdat ze niet kunnen reageren op oververhitting.
 • Het warmtekussen kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, mits onder toezicht. Hiervoor moet de regeling altijd op de minimumtemperatuur staan.
 • Dit warmtekussen mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan ​​en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het warmtekussen, en zijn zich volledig bewust van de daaruit voortvloeiende gebruiksrisico's.
 • Kinderen mogen niet met het warmtekussen spelen.
 • Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht.
 • Dit warmtekussen is niet ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen.
 • Dit warmtekussen is alleen bedoeld voor huishoudelijk/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
 • Plaats geen pinnen.
 • Gebruik het niet wanneer het is opgevouwen of samengevouwen.
 • Gebruik het niet als het nat is.
 • Dit warmtekussen mag alleen worden gebruikt in combinatie met de op het etiket vermelde regeling.
 • Dit warmtekussen mag alleen op het lichtnet worden aangeslotentage die op het etiket staat vermeld.
 • De elektrische en magnetische velden die door dit warmtekussen worden uitgezonden, kunnen de werking van een pacemaker verstoren. Ze liggen echter nog ruim onder de limieten: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0.1 milliet sla. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u dit warmtekussen gebruikt.
 • Trek, draai of maak geen scherpe bochten in de kabels.
 • Als de kabel en de bediening van het warmtekussen niet goed zijn geplaatst, bestaat het risico dat u verstrikt raakt in, verstrikt raakt in, struikelt over of op de kabel en de bediening gaat staan. De gebruiker moet ervoor zorgen dat overtollige kabellengtes, en kabels in het algemeen, veilig worden geleid.
 • Controleer dit warmtekussen regelmatig op tekenen van slijtage
  of schade. Als dergelijke tekenen zichtbaar zijn, als het warmtekussen verkeerd is gebruikt of niet meer warm wordt, moet het door de fabrikant worden gecontroleerd voordat het weer wordt ingeschakeld.
 • U mag in geen geval het warmtekussen (inclusief de accessoires) zelf openen of repareren, omdat een foutloze werking daarna niet meer kan worden gegarandeerd. Bij het niet in acht nemen hiervan vervalt de garantie.
 • Als de netaansluitkabel van dit warmtekussen beschadigd is, moet deze worden weggegooid. Als het niet kan worden verwijderd, moet het warmtekussen worden weggegooid.
 • Wanneer dit warmtekussen is ingeschakeld:
  • Plaats er geen scherpe voorwerpen op
  • Plaats er geen warmtebronnen, zoals warmwaterkruiken, warmtekussens of iets dergelijks op
 • De elektronische componenten in de besturing worden warm wanneer het warmtekussen in gebruik is. Om deze reden mag de bediening nooit worden afgedekt of op het warmtekussen worden geplaatst wanneer deze in gebruik is.
 • Het is absoluut noodzakelijk om de informatie met betrekking tot de volgende hoofdstukken in acht te nemen: Bediening, Reiniging en onderhoud en Opslag.
 • Als je vragen hebt over het gebruik van onze apparaten, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Beoogd gebruik

LET OP
Dit warmtekussen is alleen bedoeld om het menselijk lichaam op te warmen.

Werking

Veiligheid 

LET OP 

 • Het warmtekussen is voorzien van een VEILIGHEIDSSYSTEEM. Deze sensortechnologie biedt bescherming tegen oververhitting over het gehele oppervlak van het warmtekussen met een automatische uitschakeling in geval van storing. Als het VEILIGHEIDSSYSTEEM het warmtekussen heeft uitgeschakeld, zijn de temperatuurinstellingen bij het inschakelen niet meer verlicht.
 • Houd er rekening mee dat het warmtekussen na het optreden van een storing om veiligheidsredenen niet meer kan worden gebruikt en naar het opgegeven serviceadres moet worden gestuurd.
 • Sluit het defecte warmtekussen niet aan op een andere bediening van hetzelfde type. Dit zou een permanente uitschakeling via het veiligheidssysteem van de besturing activeren.
Eerste gebruik

LET OP
Zorg ervoor dat het warmtekussen tijdens het gebruik niet samentrekt of opgevouwen raakt.

 • Om het warmtekussen te bedienen, sluit u de bediening aan op het warmtekussen door de connector in te pluggen.
 • Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Extra informatie voor HK 58 Cosy
De exclusieve vorm van dit warmtekussen is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de rug en nek. Plaats het warmtekussen op de rug zodat de klittenbandsluiting op het nekgedeelte in lijn is met uw nek. Sluit vervolgens de klittenbandsluiting. Pas de lengte van de buikriem aan zodat u comfortabel zit en maak de gesp vast door het ene uiteinde in het andere te steken. Om de gesp los te maken, duwt u beide zijden van de gesp tegen elkaar zoals weergegeven in de afbeelding.

Aanzetten
Schuif de schuifschakelaar (3) aan de rechterkant van de bediening naar de stand “I” (ON) – zie een afbeelding van de bediening. Als de schakelaar is ingeschakeld, is het display voor temperatuurinstellingen verlicht.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Instellen van de temperatuur
Druk op de knop (4) om de temperatuur te verhogen. Druk op de knop (4) om de temperatuur te verlagen.

 • Niveau 1: minimale warmte
 • Niveau 25: individuele warmte instelling
 • Niveau 6: maximale warmte
 • NOTITIE:
  De snelste manier om het warmtekussen op te warmen is om in eerste instantie de hoogste temperatuurinstelling in te stellen.
 • NOTITIE:
  Deze warmtepads hebben een snelle opwarmfunctie, waardoor de pad in de eerste 10 minuten sneller opwarmt.
 • WAARSCHUWING
  Als het warmtekussen meerdere uren wordt gebruikt, raden we aan om de laagste temperatuurinstelling op de bediening in te stellen om oververhitting van het verwarmde lichaamsdeel te voorkomen, wat kan leiden tot brandwonden aan de huid.

Automatische uitschakeling
Dit warmtekussen is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Hierdoor wordt de warmtetoevoer ca. 90 minuten na het eerste gebruik van het warmtekussen. Een deel van de weergegeven temperatuurinstellingen op de besturing begint dan te knipperen. Om het warmtekussen weer in te schakelen, moet eerst de schuifschakelaar aan de zijkant (3) op stand “0” (UIT) worden gezet. Na ongeveer 5 seconden is het mogelijk om hem weer aan te zetten.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Uitschakelen
Om het warmtekussen uit te schakelen, zet u de schuifschakelaar (3) aan de zijkant van de bediening op stand “0” (UIT). Het display van de temperatuurinstellingen is niet meer verlicht.

NOTITIE:
Als het warmtekussen niet in gebruik is, zet u de schuifschakelaar aan de zijkant (3) van AAN/UIT naar stand “0” (UIT) en haalt u de stekker uit het stopcontact. Koppel vervolgens de bediening los van het warmtekussen door de insteekkoppeling los te koppelen.

Reiniging en onderhoud

 • WAARSCHUWING
  Haal voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Koppel vervolgens de besturing los van het warmtekussen door de plug-in koppeling los te koppelen. Anders bestaat het risico op een elektrische schok.
 • LET OP
  De besturing mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen, dit kan schade veroorzaken.
 • Gebruik een droge, pluisvrije doek om de bediening te reinigen. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.
 • De stoffen hoes kan worden gereinigd volgens de symbolen op het label en moet voor het reinigen van het warmtekussen worden verwijderd.
 • Kleine markeringen op het warmtekussen kunnen worden verwijderd met adamp doek en indien nodig met een beetje vloeibaar wasmiddel voor delicaat wasgoed.
 • LET OP
  Houd er rekening mee dat het warmtekussen niet chemisch mag worden gereinigd, uitgewrongen, in de droger, door een mangel gehaald of gestreken. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
 • Dit warmtekussen is machinewasbaar.
 • Stel de wasmachine in op een bijzonder zacht wasprogramma op 30 °C (wolprogramma). Gebruik een delicaat wasmiddel en meet het af volgens de instructies van de fabrikant.
 • LET OP
  Houd er rekening mee dat veelvuldig wassen van het warmtekussen een negatief effect heeft op het product. Het warmtekussen mag daarom tijdens zijn levensduur maximaal 10 keer in de wasmachine worden gewassen.
 • Hervorm het warmtekussen onmiddellijk na het wassen tot de oorspronkelijke afmetingen, terwijl het nog damp en spreid het plat op een droogrek uit.
 • LET OP
  • Gebruik geen haringen of iets dergelijks om het warmtekussen aan het droogrek te bevestigen. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
  • Sluit de bediening pas weer aan op het warmtekussen als de plug-in-aansluiting en het warmtekussen volledig droog zijn. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
 • WAARSCHUWING
  Zet het warmtekussen nooit aan om het te drogen! Anders bestaat het risico op een elektrische schok.

Opbergen

Als je van plan bent het warmtekussen voor een langere tijd niet te gebruiken, raden we je aan om het in de originele verpakking te bewaren. Koppel hiervoor de besturing los van het warmtekussen door de plug-in koppeling los te koppelen.

LET OP

 • Laat het warmtekussen afkoelen voordat u het opbergt. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
 • Om scherpe vouwen in het warmtekussen te voorkomen, mag u er tijdens het opbergen geen voorwerpen op plaatsen.

Beschikking
Deponeer het apparaat om milieuredenen aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil. Voer het apparaat af naar een geschikt plaatselijk inzamel- of recyclingpunt. Voer het apparaat af in overeenstemming met de EG-richtlijn - WEEE (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Neem bij vragen contact op met de plaatselijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalverwerking.

Wat als er problemen zijn?

probleem Veroorzaken Oplossing
De temperatuurinstellingen zijn niet verlicht terwijl

– de bediening is goed aangesloten op het warmtekussen

– de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact

– de schuifschakelaar aan de zijkant van de besturing staat op stand “I” (ON)

Het veiligheidssysteem heeft het warmtekussen permanent uitgeschakeld. Stuur het warmtekussen en de besturing op voor onderhoud.

Technische gegevens

Zie het typeplaatje op het warmtekussen.

Garantie/service

Meer informatie over de garantie en garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

Contactinformatie

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Duitsland.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UK Importeur: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Verenigd Koninkrijk.

Documenten / bronnen

beurer HK 58 Warmtekussen [pdf] Gebruiksaanwijzing
HK 58 Warmtekussen, HK 58, Warmtekussen, Pad

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *