logo

ATMOS oplaadbare sonische elektrische tandenborstel

artikel

CONFIGURATIEbeeld 1

 1. Professionele opzetborstel 6 Aan/uit-knop
 2. Mode-knop
 3. Modus-indicator
 4. Oplaadindicator
 5. Oplaadstation
 6. Stroom draad
 7. USB-kabel
 8. reistas

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De Power-tandenborstel is veilig en effectief bij gebruik volgens de instructies. Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten echter elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

GEVAREN-WAARSCHUWINGEN
Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

 • Plaats of bewaar het oplaadstation niet waar het kan vallen of in een badkuip, gootsteen of toilet kan worden getrokken.
 • Plaats of laat de oplader niet vallen in water of een andere vloeistof.
 • Grijp niet naar een product dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 • Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt en zorg ervoor dat deze droog is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
 • Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze adequaat toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
 • Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Dit product is alleen ontworpen om uw tanden, tandvlees en tong te reinigen. Gebruik geen andere opzetstukken of opzetborstels dan die aanbevolen door de fabrikant.
 • De tandenborstel is een hulpmiddel voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik bij meerdere patiënten in een tandartspraktijk of instelling.
 • Als uw tandpasta peroxide, bakpoeder of ander bicarbonaat bevat (gebruikelijk in tandpasta's voor het bleken van tanden), maak dan uw opzetborstel en het handvat grondig schoon om te voorkomen dat het plastic barst.
 • Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer, stekker of oplaadstation heeft.
 • Gebruik dit product niet als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of in het water is gevallen. Stop onmiddellijk met het gebruik als het product op enigerlei wijze beschadigd lijkt.
 • Houd de tandenborstel, het oplaadstation en het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Als u ongemak of pijn in uw mond ervaart, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met een tandarts.
 • Probeer de batterij niet te verwijderen
 • Reinig de tandenborstel niet in de vaatwasser.
 • Niet buitenshuis gebruiken of bedienen waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • Tandenborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 • Raadpleeg sectie voor informatie over het reinigen van de oppervlakken van de tandenborstel die in contact komen met de hand en de huid .

MEDISCHE-WAARSCHUWINGEN

 • Als u in de afgelopen twee maanden een kaakoperatie of een tandvleesoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan uw tandarts voordat u het product gebruikt
 • Raadpleeg uw tandarts als overmatig bloeden optreedt tijdens het gebruik van dit product of als er na een week gebruik nog steeds een kleine bloeding optreedt.
 • Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het implantaatapparaat voordat u dit product gebruikt als u vragen heeft over het gecombineerde gebruik van dit product met een pacemaker of andere geïmplanteerde medische apparatuur.
 • Raadpleeg uw arts voordat u de tandenborstel gebruikt als u medische zorgen heeft.
 • De tandenborstel is getest en gecertificeerd volgens de ETL- en CE-voorschriften.
 • Nooit gebruiken tijdens het slapen of slaperig.

ERMEE BEGINNENbeeld 2

De tandenborstel opladen
Zorg ervoor dat u de tandenborstel uitschakelt voordat u deze oplaadt. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats het handvat in de oplader. Het indicatielampje van de oplader gaat branden om aan te geven dat het handvat wordt opgeladen. Nadat de batterij volledig is opgeladen, gaat het oplaadindicatielampje uit, wat aangeeft dat de tandenborstel volledig is opgeladen.

Opmerkingen:

 1. Het duurt minimaal 24 uur om de batterij volledig op te laden.
 2. De tandenborstel moet 24 uur worden opgeladen als:
  • dit is de eerste keer dat je de tandenborstel gebruikt;
  • de tandenborstel langer dan drie maanden niet is gebruikt;
 3. Om de batterij volledig opgeladen te houden, raden we aan om de tandenborstel in de oplader te laten wanneer deze niet in gebruik is.
 4. Tijdens het opladen wordt de tandenborstel warm, maar dit is normaal.
 5. De gebruiksduur wordt korter naarmate de batterij ouder wordt. Als de tandenborstel slechts 1 korte tijd werkt nadat hij volledig is opgeladen, betekent dit dat de batterij het einde van zijn levensduur nadert.

HOE TE GEBRUIKEN:

 1. Schuif de opzetborstel op het handvat. Duw de borstelkop naar beneden totdat deze op zijn plaats op het handvat vastklikt.
  Opmerking: Er is een kleine opening tussen de ring en het handvat. (Figuur 1)
 2. Maak de borstelharen nat en breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan.
 3. Plaats de borstelharen tegen de tanden in een kleine hoek naar de tandvleesrand. (Flg2)
 4. Druk op de modusknop om de modus te selecteren. Als u de laatst gebruikte modus kent, hoeft u de modus niet opnieuw te selecteren. Er zijn 5 modi.beeld 3
  • CLEAN: Standaardmodus voor superieure tandenreiniging.
  • ZACHT: Zachtjes strelen, gevoelige mond voorzichtig reinigen.
  • WHITEN: Tanden reinigen met polijsten en bleken.
  • MASSAGE: Pulseert voor zachte stimulatie van het tandvlees.
  • POOLS: Het heeft een directer effect op gebruikers die een diepe reinigingsbehoefte hebben, waardoor de hardnekkige onzuiverheden in de mond effectief worden gereinigd.beeld 4Opmerkingen: Als u tijdens het poetsen op de modusknop drukt, zal de tandenborstel in de volgende modus werken en nog een cyclus van 2 minuten starten en de modus-indicator zal oplichten.
 5.  Oefen lichte druk uit en beweeg de opzetborstel voorzichtig langzaam over de tanden in een kleine heen en weer beweging.
 6. Om de doeltreffendheid van de reiniging te maximaliseren, verdeelt u uw mond in 4 delen. Begin met sectie 1 en borstel elke sectie gedurende 30 seconden. De poetsactie pauzeert tussen elk interval van 30 seconden om aan te geven wanneer u naar het volgende gedeelte moet gaan.
 7. De tandenborstel stopt automatisch na 2 minuten gebruik. (Afb. 3)
 8. Trek de opzetborstel uit de tandenborstel. (Afb. 4)
 9. Spoel zowel de opzetborstel als het handvat onder stromend water om ze droog te vegen. (Fig 5) Plaats het handvat terug in de oplader.beeld 5beeld 6

ONDERHOUD Tandenborstel

 1. Verwijder de opzetborstel.
 2. Het product is IPX7 waterdicht, kan het tandenborstellichaam wassen en vervolgens op de tandenborstelhouder leggen om te drogen.
 3. Niet in de vaatwasser reinigen.
Lader
 1. Veeg met een zachte doek eventueel vuil van de oplader en de opberger af.
 2. Reinig de stekker regelmatig om ervoor te zorgen dat deze in goede staat blijft. De ophoping van stof of vuil op de stekker kan een elektrische schok, oververhitting of brand veroorzaken.beeld 6

PROBLEMEN OPLOSSEN

probleem Mogelijke oorzaak oplossing
 

De tandenborstel werkt niet.

U heeft het product net gekocht of het is langer dan 3 maanden niet gebruikt.  

Laad het hoofdapparaat minimaal 24 uur op.

Zwakke of verminderde vibratie. De tandenborstel wordt hard tegen je tanden gedrukt. Plaats de opzetborstel voorzichtig tegen uw tanden.
De tandenborstel werkt slechts korte tijd, zelfs direct nadat hij is opgeladen. De batterij heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt. Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.
Oplaadtijd was onvoldoende. Laad het hoofdapparaat minimaal 24 uur op.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze dit artikel milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

FCC-VERKLARING

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking:
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radion-technicus voor hulp.

KLANTENSERVICE

2 jaar beperkte garantie
45 dagen zorgeloze geld-terug-garantie
Levenslange technische ondersteuning
Neem contact met ons op via: [e-mail beveiligd]logo

Documenten / bronnen

ATMOS oplaadbare sonische elektrische tandenborstel [pdf] Gebruiksaanwijzing
Oplaadbare sonische elektrische tandenborstel

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.