Apple Core i5 2.0 MacBook Pro-laptopcomputer Gebruikershandleiding
Apple Core i5 2.0 MacBook Pro-laptopcomputer

Review de MacBook Pro Essentials-gids voordat u uw MacBook Pro gebruikt. View de handleiding op support.apple.com/guide/macbook-pro of download deze van Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie "Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving" in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Voorkom gehoorschade

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: www.apple.com/sound.

Interferentie van medische apparatuur

MacBook Pro bevat magneten die de werking van medische apparaten kunnen verstoren. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Langdurige blootstelling aan hitte

Uw MacBook Pro kan bij normaal gebruik erg warm worden. Het is belangrijk om uw MacBook Pro tijdens gebruik of opladen op een hard, stabiel en goed geventileerd werkoppervlak te plaatsen. Gebruik uw gezond verstand om situaties te vermijden waarin uw lichaam langdurig in contact staat met een apparaat of de stroomadapter wanneer het in werking is of is aangesloten op een stroombron, aangezien langdurig contact met warme oppervlakken ongemak of letsel kan veroorzaken. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die van invloed is op uw vermogen om warmte tegen het lichaam te detecteren.

Informatie over regelgeving

Informatie over wettelijke certificeringen is beschikbaar op het apparaat. Kies Apple-menu Apple Icoon > Over deze Mac > Ondersteuning > Wettelijke certificering. Aanvullende informatie over regelgeving is te vinden in "Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving" in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED Canada licentievrijgestelde RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

EU-conformiteit

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: www.apple.com/euro/compliance.

De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland.
CE-pictogram

Gebruiksbeperking

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, VK.

ENERGY STAR®-conformiteit

ENERGY STAR®-logo

Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerking met fabrikanten van elektronische apparatuur om energie-efficiënte producten te promoten. Het verminderen van het energieverbruik van producten bespaart geld en helpt waardevolle hulpbronnen te sparen.

Deze computer wordt geleverd met energiebeheer ingeschakeld en de computer wordt na 10 minuten inactiviteit van de gebruiker in de slaapstand gezet. Om uw computer uit de slaapstand te halen, klikt u op het trackpad of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Ga voor meer informatie over ENERGY STAR naar: www.energystar.gov.

Informatie over verwijdering en recycling

Vuilnisbak pictogram
Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Als u besluit dit product en/of de batterij weg te gooien, doe dit dan in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en richtlijnen. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: www.apple.com/environment.

Europese Unie — Informatie over verwijdering

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van het huisvuil moeten worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Built-in Battery

Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen - u kunt de batterij beschadigen, wat oververhitting en letsel kan veroorzaken. De ingebouwde batterij moet worden vervangen door Apple of een geautoriseerde serviceprovider en moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en richtlijnen. Ga voor informatie over het recyclen en vervangen van batterijen naar: www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Softwarelicentieovereenkomst

Gebruik van MacBook Pro houdt in dat u akkoord gaat met de licentievoorwaarden voor software van Apple en van derden die te vinden zijn op: www.apple.com/legal/sla.

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple

Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage, noch schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Om service te verkrijgen, belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare service-opties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Onderworpen aan de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op: www.apple.com/legal/warranty en support.apple.comAls u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw hardwareapparaat naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u bij het maken van een aankoopbewijs een aankoopbewijs overleggen
aanspraak maken op deze garantie.

Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect. Apple Pty Ltd., Postbus A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Mac en MacBook Pro zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple Books is een handelsmerk van Apple Inc. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van de US Environmental Protection Agency. Gedrukt in XXXX. 034-04229-A

 

Documenten / bronnen

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro-laptopcomputer [pdf] Gebruikershandleiding
A2338, BCGA2338, Core i5 2.0, MacBook Pro-laptopcomputer, Core i5 2.0 MacBook Pro-laptopcomputer, laptopcomputer

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.