File:Ajax logo.svg - Wikimedia CommonsKeyPad Gebruikershandleiding
Maart 24, 2021 bijgewerktAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos aanraaktoetsenbord

KeyPad is een draadloos aanraakgevoelig toetsenbord voor binnenshuis voor het beheren van het Ajax-beveiligingssysteem. Ontworpen voor gebruik binnenshuis. Met dit apparaat kan de gebruiker het systeem in- en uitschakelen en de beveiligingsstatus bekijken. KeyPad is beveiligd tegen pogingen om de toegangscode te raden en kan een stil alarm afgeven wanneer de toegangscode onder dwang wordt ingevoerd.
KeyPad maakt verbinding met het Ajax-beveiligingssysteem via een beveiligd Jeweler-radioprotocol en communiceert met de hub op een afstand van maximaal 1,700 m in zichtlijn.
waarschuwing KeyPad werkt alleen met Ajax-hubs en ondersteunt geen verbinding via Oxbridge Plus of cartridge-integratiemodules.
Het apparaat wordt ingesteld via de Ajax-apps voor iOS, Android, macOS en Windows.
Koop toetsenbord KeyPad

Functionele elementenAJAX 8706 KeyPad Wireless Touch Keyboard - Functionele elementen

 1. Indicator voor ingeschakelde modus
 2. Indicator uitgeschakelde modus
 3. Nachtmodus-indicator
 4. Storingsindicator
 5. Het blok met numerieke knoppen
 6. De knop "Wissen"
 7. “Functie” knop
 8. "Arm"-knop
 9. De knop "Ontwapenen"
 10. De knop "Nachtmodus"
 11. Tamper-knop
 12. Aan / Uit knop
 13. QR code

Om het SmartBracket-paneel te verwijderen, schuift u het naar beneden (geperforeerd deel is vereist voor het bedienen van de tampin geval van een poging om het apparaat van het oppervlak af te scheuren).

Werkingsprincipe

KeyPad is een stationair bedieningsapparaat dat zich binnenshuis bevindt. De functies omvatten het in-/uitschakelen van het systeem met een numerieke combinatie (of gewoon door op de knop te drukken), het activeren van de nachtmodus, het aangeven van de beveiligingsmodus, het blokkeren wanneer iemand de toegangscode probeert te raden en het stil alarm afgaan wanneer iemand de gebruiker dwingt om het systeem uitschakelen.
KeyPad geeft de staat van communicatie met de hub en systeemstoringen aan. Knoppen worden gemarkeerd zodra de gebruiker het toetsenbord aanraakt, zodat u de toegangscode zonder externe verlichting kunt invoeren. KeyPad maakt ook gebruik van een pieptoon ter indicatie.
Om KeyPad te activeren, raakt u het toetsenbord aan: de achtergrondverlichting gaat aan en de pieptoon geeft aan dat KeyPad is ontwaakt.
Als de batterij bijna leeg is, wordt de achtergrondverlichting op een minimaal niveau ingeschakeld, ongeacht de instellingen.
Als u het toetsenbord 4 seconden lang niet aanraakt, dimt KeyPad de achtergrondverlichting en na nog eens 12 seconden schakelt het apparaat over naar de slaapmodus.
instructies Bij het overschakelen naar de slaapmodus wist KeyPad de ingevoerde commando's!
KeyPad ondersteunt toegangscodes van 4-6 cijfers. De ingevoerde toegangscode wordt naar de hub verzonden na het indrukken van de knop:Amazon's Alexa  (arm), AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1(uitschakelen), ofAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON  (Nachtstand). Onjuiste commando's kunnen worden gereset met de knop (Reset).
Als er drie keer een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd gedurende 30 minuten, wordt het KeyPad vergrendeld gedurende de tijd die is ingesteld door de beheerder. Zodra KeyPad is vergrendeld, negeert de hub alle opdrachten en stelt tegelijkertijd de gebruikers van het beveiligingssysteem op de hoogte van de poging om de toegangscode te raden. De administrator-gebruiker kan KeyPad in de app ontgrendelen. Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verstreken, wordt KeyPad automatisch ontgrendeld.
Met KeyPad kan het systeem worden ingeschakeld zonder wachtwoord: door op de knop te drukken Amazon's Alexa(Arm). Deze functie is standaard uitgeschakeld.
Wanneer de functieknop (*) wordt ingedrukt zonder de toegangscode in te voeren, voert de hub de opdracht uit die aan deze knop in de app is toegewezen.
KeyPad kan een beveiligingsbedrijf waarschuwen dat het systeem met geweld wordt uitgeschakeld. De dwangcode activeert - in tegenstelling tot de paniekknop - geen sirenes. KeyPad en de app melden het succesvol uitschakelen van het systeem, maar het beveiligingsbedrijf krijgt een alarmmelding.

aanwijzing

Wanneer u KeyPad aanraakt, wordt het gewekt door het toetsenbord te markeren en de beveiligingsmodus aan te geven: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Nachtmodus. De beveiligingsmodus is altijd actueel, ongeacht het bedieningsapparaat dat werd gebruikt om deze te wijzigen (de sleutelhanger of app).

Event aanwijzing
Storingsindicatie X knippert Indicatornoti met opening van deksel van hub of toetsenbord. Je kunt controleren
de reden voor storing in de Ajax Security System-app
Toetsentoets ingedrukt Een korte pieptoon, de LED van de huidige inschakelstatus van het systeem knippert één keer
Het systeem is ingeschakeld Kort geluidssignaal, Ingeschakelde modus / Nachtmodus LED-indicator licht op
Het systeem is uitgeschakeld Twee korte geluidssignalen, LED uitgeschakeld LED-indicator licht op
Onjuiste toegangscode Lang geluidssignaal, de achtergrondverlichting van het toetsenbord knippert 3 keer
Het inschakelen van een of meerdere detectoren is mislukt (er wordt bijvoorbeeld een raam geopend) Lang geluidssignaal, de indicator van de beveiligingsmodus knippert 3 keer
Er wordt een storing gedetecteerd tijdens het inschakelen (bijv. De detector is verloren) Een lange pieptoon, de huidige inschakelstatus-LED van het systeem knippert 3 keer
De hub reageert niet op de opdracht - geen verbinding Lang geluidssignaal, de storingsindicator licht op
KeyPad wordt vergrendeld na 3 mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren Lang geluidssignaal, indicatoren voor beveiligingsmodus knipperen tegelijkertijd
Lage batterij Na het in-/uitschakelen van het systeem knippert de storingsindicator soepel. Het toetsenbord is vergrendeld terwijl de indicator knippert. Bij het activeren van KeyPad met bijna lege batterijen, piept het met een lang geluidssignaal, de storingsindicator licht soepel op en gaat vervolgens uit

Verbinden
Voordat u het apparaat aansluit:

 1. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (het logo licht wit of groen op).
 2. Installeer de Ajax-app. Maak het account aan, voeg de hub toe aan de app en maak minimaal één kamer aan.
 3. Zorg ervoor dat de hub niet is ingeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

waarschuwing Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat aan de app toevoegen

KeyPad verbinden met de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en verpakking) en selecteer de locatieruimte.
 3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.
 4. Schakel KeyPad in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden — deze knippert één keer met de achtergrondverlichting van het toetsenbord.

Om detectie en koppeling te laten plaatsvinden, moet KeyPad zich binnen het bereik van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op hetzelfde beschermde object).
Een verzoek om verbinding met de hub wordt voor korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.
Als KeyPad geen verbinding kan maken met de hub, schakelt u het 5 seconden uit en probeert u het opnieuw.
Het verbonden apparaat verschijnt in de lijst met app-apparaten. Update van de apparaatstatussen in de lijst is afhankelijk van het ping-interval van de detector in de hub-instellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).
waarschuwing Er zijn geen vooraf ingestelde wachtwoorden voor KeyPad. Voordat u een KeyPad gebruikt, moet u alle benodigde wachtwoorden instellen: algemene, persoonlijke en dwangcode als u het systeem moet uitschakelen.
De locatie selecteren
De locatie van het apparaat hangt af van de afstand tot de hub en obstakels die de overdracht van het radiosignaal belemmeren: muren, vloeren, grote objecten in de kamer.
waarschuwing Het apparaat is alleen ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.
Installeer KeyPad niet:

 1. In de buurt van radiotransmissieapparatuur, inclusief die werkt in 2G/3G/4G mobiele netwerken, wifi-routers, transceivers, radiostations en een Ajax-hub (deze gebruikt een GSM-netwerk).
 2. Dicht bij elektrische bedrading.
 3. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels kunnen radiosignaalverzwakking of schaduw veroorzaken.
 4. Buiten het terrein (buiten).
 5. Binnen in gebouwen met een temperatuur en vochtigheid buiten het bereik van de toegestane limieten.
 6. Dichter dan 1 m van de hub.

waarschuwing Controleer de signaalsterkte van de Jeweler op de installatielocatie

Tijdens het testen wordt het signaalniveau weergegeven in de app en op het toetsenbord met indicatoren voor de beveiligingsmodusAmazon's Alexa  (Gewapende modus), AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1(Uitgeschakelde modus), AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON(Nachtmodus) en storingsindicator X.
Als het signaalniveau laag is (één balk), kunnen we de stabiele werking van het apparaat niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats in ieder geval het apparaat: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst aanzienlijk verbeteren.
Als het apparaat een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, zelfs na het verplaatsen, gebruik dan een ReX radiosignaalbereikvergroter.
KeyPad is ontworpen voor gebruik wanneer gemengd met het verticale oppervlak. Bij gebruik van KeyPad in handen kunnen we de succesvolle werking van het sensortoetsenbord niet garanderen.

Staten

 1. apparatensymbool 1
 2. KeyPad
Parameter Waarde
Temperatuur de temperatuur van het apparaat. Gemeten op de
processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte juwelier Signaalsterkte tussen de hub en KeyPad
Opladen van de batterij Het batterijniveau van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:
ОК
Batterij leeg
Hoe de batterijlading wordt weergegeven in Ajax-apps
Deksel De tamper modus van het apparaat, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Aansluiting Verbindingsstatus tussen de hub en het KeyPad
Gerouteerd via ReX Geeft de status weer van het gebruik van de ReX range extender
Tijdelijke deactivering Toont de status van het apparaat: actief, volledig uitgeschakeld door de gebruiker, of alleen tamper-knop is uitgeschakeld
firmware Detector e-versie
Device ID Apparaatidentificatie

Instellingen

 1. apparatensymbool 1
 2. KeyPad
 3. Instellingenhet instellen van
omgeving Waarde
Voornaam* De apparaatnaam kan worden bewerkt
Kamer De virtuele kamer selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Machtigingen voor inschakelen / uitschakelen De beveiligingsgroep selecteren waaraan KeyPad is toegewezen
Toegangsinstellingen De manier van veri in-/uitschakelen selecteren
Alleen toetsenbordcode
Alleen gebruikerswachtwoord
Toetsenbord en gebruikerscode
Toetsenbordcode Een toegangscode instellen voor in- / uitschakelen
Dwangcode Een dresscode instellen voor een stil alarm
Knop Functie Selectie van de knopfunctie *Uit — de functieknop is uitgeschakeld en voert geen opdrachten uit wanneer:
op Alarm gedrukt — door op de Functie-knop te drukken, stuurt het systeem een ​​alarm naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf en naar alle gebruikers
Onderling verbonden brandalarm dempen — indien ingedrukt, dempt het alarm van
FireProtect/FireProtect Plus-detectoren. De functie werkt alleen als Interconnected
FireProtect Alarmen is ingeschakeld Meer informatie
Inschakelen zonder wachtwoord Indien actief, kan het systeem worden ingeschakeld door op de knop Inschakelen te drukken zonder een toegangscode
Ongeautoriseerde toegang Auto-lock Indien actief, wordt het toetsenbord gedurende de vooraf ingestelde tijd vergrendeld nadat drie keer achter elkaar (gedurende 30 min) de verkeerde toegangscode is ingevoerd. Gedurende deze tijd kan het systeem niet worden uitgeschakeld via KeyPad
Automatische vergrendelingstijd (min) Vergrendelingsperiode na verkeerde pogingen tot toegangscode
Helderheid De helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord
Volume Het volume van de pieper
Waarschuw met een sirene als de paniekknop wordt ingedrukt De instelling verschijnt als de alarmmodus is geselecteerd voor de functieknop.
Indien actief, activeert het indrukken van de functieknop de sirenes die op het object zijn geïnstalleerd
Signaalsterktetest juwelier Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte
Verzwakkingstest Schakelt het toetsenbord naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar op apparaten met versie 3.50 en hoger)
Tijdelijke deactivering Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Er zijn twee opties beschikbaar:
Geheel — het apparaat voert geen systeemopdrachten uit of neemt niet deel aan automatiseringsscenario's en het systeem zal
negeer alleen apparaatalarmen en andere meldingen — het systeem negeert alleen noti-apparaat tamper-knop Meer informatie over tijdelijke deactivering van apparaten
Gebruikershandleiding Opent de KeyPad-gebruikershandleiding
Koppel het apparaat los De verbinding tussen het apparaat en de hub wordt verbroken en de instellingen worden verwijderd

Met KeyPad kunnen zowel algemene als persoonlijke toegangscodes voor elke gebruiker worden ingesteld.
Een persoonlijke toegangscode installeren:

 1. Ga naar profielinstellingen (Hub-instellingen het instellen van   Gebruikers Uw pro elinstellingen)
 2. Klik op Instellingen toegangscode (in dit menu ziet u ook de gebruikersidentificatie)
 3. Stel de gebruikerscode en dwangcode in

instructies Elke gebruiker stelt individueel een persoonlijke toegangscode in!

Beveiligingsbeheer door middel van wachtwoorden
U kunt de beveiliging van de hele faciliteit of afzonderlijke groepen regelen met behulp van gemeenschappelijke of persoonlijke wachtwoorden (geconfigureerd in de app).
Als een persoonlijk wachtwoord wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die het systeem heeft in-/uitgeschakeld, weergegeven in meldingen en in de hub-gebeurtenisfeed. Als een algemeen wachtwoord wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die het beveiligingsmodel heeft gewijzigd niet weergegeven.
Beveiligingsbeheer van de hele faciliteit met een gemeenschappelijk wachtwoord
Voer het algemene wachtwoord in en druk op de inschakelingAmazon's Alexa/ontwapenenAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1 / Nachtmodus activeringAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON .
Voor exampde 1234 Amazon's Alexa
Groepsbeveiligingsbeheer met een gemeenschappelijk wachtwoord
Voer het algemene wachtwoord in, druk op de *, voer de groeps-ID in en druk op inschakelenAmazon's Alexa/ontwapenenAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1 / Nachtmodus activeringAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON.
Voor exampde 1234 * 02
Wat is een groeps-ID?
Als een groep is toegewezen aan het KeyPad (veld Inschakelen / Uitschakelen in de toetsenbordinstellingen), hoeft u de groeps-ID niet in te voeren. Om de inschakelmodus van deze groep te beheren, is het invoeren van een algemeen of persoonlijk wachtwoord voldoende.
Houd er rekening mee dat als een groep is toegewezen aan het KeyPad, u de Nachtmodus niet kunt beheren met een gemeenschappelijk wachtwoord.
In dit geval kan de nachtmodus alleen worden beheerd met een persoonlijk wachtwoord (als de gebruiker de juiste rechten heeft).
Rechten in het Ajax-beveiligingssysteem
Beveiligingsbeheer van de hele faciliteit met een persoonlijk wachtwoord
Voer gebruikers-ID in, druk op *, voer het persoonlijke wachtwoord in en druk op inschakelenAmazon's Alexa/ontwapenen AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1/ Nachtmodus activeringAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON .
Voor exampde 02 * 1234 Amazon's Alexa
Wat is een gebruikers-ID?
Groepsbeveiligingsbeheer met een persoonlijk wachtwoord
Voer gebruikers-ID in, druk op *, voer een persoonlijk wachtwoord in, druk op *, voer groeps-ID in en druk op inschakelenAmazon's Alexa/ontwapenen AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1/ Nachtmodus activeringAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON .
Voor example: 02 * 1234 * 05 Amazon's Alexa
Wat is een groeps-ID?
Als een groep is toegewezen aan het toetsenbord (toestemming inschakelen/uitschakelen) veld in de toetsenbordinstellingen), hoeft u de groeps-ID niet in te voeren. Om de inschakelmodus van deze groep te beheren, is het invoeren van een persoonlijk wachtwoord voldoende.
Een dwangwachtwoord gebruiken
Met een dwangwachtwoord kunt u een stil alarm activeren en alarmdeactivering imiteren. Een stil alarm betekent dat de Ajax-app en sirenes niet zullen schreeuwen en je ontmaskeren. Maar een beveiligingsbedrijf en andere gebruikers worden onmiddellijk gewaarschuwd. U kunt zowel een persoonlijk als een algemeen dwangwachtwoord gebruiken.
Wat is een dwangwachtwoord en hoe gebruik je het?
instructies Scenario's en sirenes reageren op uitschakeling onder dwang op dezelfde manier als op normale uitschakeling.
Om een ​​gemeenschappelijk dwangwachtwoord te gebruiken:
Voer het algemene dwangwachtwoord in en druk op de uitschakeltoetsAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1 .
Voor example, 4321 AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1
Om een ​​persoonlijk dwangwachtwoord te gebruiken:
Voer de gebruikers-ID in, druk op *, voer vervolgens het persoonlijke dwangwachtwoord in en druk op de uitschakeltoetsAJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1.
Voor exampbestand: 02 * 4422 AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos Aanraaktoetsenbord - ICON 1
Hoe de heralarm-muting-functie werkt
Met behulp van het toetsenbord kunt u het alarm van de onderling verbonden herdetectoren dempen door op de functieknop te drukken (als de bijbehorende instelling is ingeschakeld). De reactie van het systeem op het indrukken van een knop is afhankelijk van de toestand van het systeem:
Onderling verbonden FireProtect-alarmen hebben zich al verspreid -– door de eerste druk op de functieknop worden alle sirenes van de re-detectoren gedempt, behalve diegene die het alarm hebben geregistreerd. Door nogmaals op de knop te drukken, worden de overige detectoren gedempt.
De vertragingstijd van de onderling verbonden alarmen duurt –– door op de functieknop te drukken, wordt de sirene van de geactiveerde FireProtect/FireProtect Plus-detector gedempt.
Meer informatie over onderling verbonden alarmen van herdetectors
Functionaliteitstesten
Met het Ajax-beveiligingssysteem kunnen tests worden uitgevoerd om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.
De tests starten niet direct maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De testtijd begint afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over "Juwelier"-instellingen in hub-instellingen).
Signaalsterktetest juwelier
Verzwakkingstest
Installatie
waarschuwing Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!
instructies Het toetsenbord moet aan het verticale oppervlak worden bevestigd.

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met behulp van gebundelde schroeven, met behulp van ten minste twee bevestigingspunten (een van hen — boven deampeh). Zorg er na het selecteren van ander bevestigingsmateriaal voor dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.
  waarschuwing Het dubbelzijdig plakband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van het KeyPad. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan resulteren in het vallen van het KeyPad en schade aan het apparaat.
 2. Plaats KeyPad op het bevestigingspaneel en draai de bevestigingsschroef aan de onderkant van de behuizing vast.

Zodra het KeyPad in SmartBracket is vastgezet, knippert het met de LED X (Fault) — dit is een signaal dat de tampe is geactiveerd.
Als de storingsindicator X niet knipperde na installatie in SmartBracket, controleer dan de status van de tamper in de Ajax-app en controleer vervolgens de stevigheid van het paneel.
Als het toetsenbord van het oppervlak wordt afgescheurd of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.
KeyPad-onderhoud en batterijvervanging
Controleer regelmatig de werking van het KeyPad.
De batterij die in het toetsenbord is geïnstalleerd, zorgt voor een autonome werking tot 2 jaar (met een opvraagfrequentie door de hub van 3 minuten). Als de batterij van het toetsenbord bijna leeg is, stuurt het beveiligingssysteem de relevante meldingen en zal de storingsindicator soepel oplichten en uitgaan na elke succesvolle invoer van de toegangscode.
Hoe lang Ajax-apparaten op batterijen werken en wat hierop van invloed is
Vervangen van de batterij
Complete set

 1. KeyPad
 2. SmartBracket montagepaneel
 3. Batterijen AAA (voorgeïnstalleerd) — 4 stuks
 4. Installatiekit
 5. Quick Start Guide

Technische specificaties

Sensortype Capacitieve
Anti-tamper wisselt Ja
Bescherming tegen het raden van toegangscodes Ja
frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van de regio van verkoop
Compatibility Werkt alleen met alle Ajax, en hubs range extenders
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik radiosignaal Tot 1,700 m (als er geen obstakels zijn)
Stroomvoorziening 4 × AAA-batterijen
Voeding voltage 3 V (batterijen worden paarsgewijs geïnstalleerd)
Levensduur van de batterij Tot 2 jaar
Installatie methode Binnenshuis
Temperatuur, Van -10 ° C tot + 40 ° C
Bedrijfsvochtigheid Tot 75%
Totale afmetingen 150 103 × × 14 mm
Gewicht 197 g
Certificering Beveiligingsklasse 2, milieuklasse II in overeenstemming met de vereisten van EN 501311, EN 50131-3, EN
50131-5-3

Garantie
Garantie voor de "AJAX SYSTEMS MANUFACTURING" -producten met BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID COMPANY is geldig gedurende 2 jaar na aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij.
Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst - in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!
De volledige tekst van de garantie
gebruikersovereenkomst
Technische ondersteuning: [e-mail beveiligd]

Documenten / bronnen

AJAX 8706 Toetsenbord Draadloos aanraaktoetsenbord [pdf] Gebruikershandleiding
8706, Toetsenbord draadloos aanraaktoetsenbord

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.