Ajax - Logo

StreetSiren-gebruikershandleiding
Bijgewerkt 12 januari 2021

AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - hoes

StreetSiren is een draadloos buitenwaarschuwingsapparaat met een geluidsvolume tot 113 dB. Uitgerust met een helder LED-frame en voorgeïnstalleerde batterij, kan StreetSiren snel worden geïnstalleerd, ingesteld en autonoom werken tot 5 jaar.
Door verbinding te maken met het Ajax-beveiligingssysteem via het beveiligde Jeweler-radioprotocol, communiceert StreetSiren met de hub op een afstand van maximaal 1,500 m in zichtlijn.
Het apparaat wordt ingesteld via de Ajax-apps voor iOS, Android, macOS en Windows. Het systeem stelt gebruikers op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms en oproepen (indien geactiveerd).
StreetSiren werkt alleen met Ajax-hubs en ondersteunt geen verbinding via uartBridge- of ocBridge Plus-integratiemodules.
Het Ajax beveiligingssysteem kan worden aangesloten op een centrale meldkamer van een beveiligingsbedrijf.
Straatsirene kopen StreetSiren

Functionele elementen

AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Functionele elementen

 1. LED-frame
 2. Licht indicator
 3. Sirene zoemer achter het metalen net
 4. SmartBracket bevestigingspaneel
 5. Aansluitklemmen voor externe voeding
 6. QR code
 7. Aan / uit knop
 8. Plaats van bevestiging van het SmartBracket-paneel met een schroef

Werkingsprincipe

StreetSiren verbetert de efficiëntie van het beveiligingssysteem aanzienlijk. Met een grote waarschijnlijkheid is het luide alarmsignaal en de lichtindicatie voldoende om de aandacht van buren te trekken en indringers af te schrikken.
Door de krachtige zoemer en heldere LED is de sirene van ver te zien en te horen. Indien correct geïnstalleerd, is het moeilijk om de geactiveerde sirene te demonteren en uit te schakelen: de behuizing is stevig, het metalen net beschermt de zoemer, de voeding is autonoom en de aan/uit-knop is vergrendeld tijdens het alarm.
StreetSiren is uitgerust met atamper-knop en een versnellingsmeter. de tampER-knop wordt geactiveerd wanneer de behuizing van het apparaat wordt geopend en de versnellingsmeter wordt geactiveerd wanneer iemand probeert het apparaat te verplaatsen of te demonteren.
Verbinden

Voordat u de verbinding start:

 1. Installeer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak een account aan, voeg de hub toe en maak ten minste één kamer aan.
 2. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).
 3. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat koppelen met de hub

Het apparaat koppelen met de hub:

 1. Selecteer Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of typ de QR-code (op de behuizing en verpakking van de detector) en selecteer de locatiekamer.
  AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Het apparaat koppelen met de hub
 3. Tik op Toevoegen — het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden.
  AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Het apparaat koppelen met de hub 2

De aan/uit-knop is verzonken in de behuizing van de sirene en vrij strak, je kunt er een dun, stevig voorwerp op drukken.

Voor detectie en koppeling moet het apparaat zich binnen het bereik van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op hetzelfde beveiligde object). Het verbindingsverzoek wordt kortstondig verzonden: op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.
StreetSiren schakelt automatisch uit als er geen verbinding met de hub kan worden gemaakt. Om de verbinding opnieuw te proberen, hoeft u deze niet uit te schakelen. Als het apparaat al aan een andere hub is toegewezen, schakelt u het uit en volgt u de standaard koppelingsprocedure.
Het apparaat dat op de hub is aangesloten, wordt weergegeven in de lijst met apparaten in de app. De update van de detectorstatussen in de lijst is afhankelijk van het ping-interval van het apparaat dat is ingesteld in de hub-instellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).
Houd er rekening mee dat er slechts 10 sirenes op één hub kunnen worden aangesloten

Staten

 1. apparaten
 2. StraatSiren
Parameter Waarde
Temperatuur De temperatuur van het apparaat die wordt gemeten op de processor en geleidelijk verandert
Signaalsterkte juwelier De signaalsterkte tussen de hub en het apparaat
Aansluiting De verbindingsstatus tussen de hub en het apparaat
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat. Twee staten beschikbaar:

• Batterij leeg
Hoe de batterijlading wordt weergegeven in Ajax-apps
Deksel De tamper knop staat, die reageert op het openen van de behuizing van het apparaat
Gerouteerd via ReX Geeft de status weer van het gebruik van de ReX range extender
Externe voeding De externe voeding staat:
Alarmvolume Volumeniveau in geval van alarm
Alarm duur Duur van het alarmgeluid
Waarschuwing bij verhuizing De status van het accelerometeralarm
LED-indicatie De status van de indicatie van de ingeschakelde modus:
Pieptoon bij inschakelen/uitschakelen De status van indicatie van wijziging van de beveiligingsmodus:
Pieptoon bij in-/uitloopvertraging De status van piepende in-/uitschakelvertragingen
Piepvolume Het volumeniveau van de pieper
firmware Sirene e-versie
Device ID Apparaatidentificatie

Instellingen

 1. apparaten
 2. StraatSiren
 3. Instellingen
omgeving Waarde
Voornaam* Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer De virtuele kamer selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Alarmen in groepsmodus Selecteren van de beveiligingsgroep waaraan de sirene is toegewezen. Indien toegewezen aan een groep, zijn de sirene en zijn indicatie gerelateerd aan alarmen en gebeurtenissen van deze groep. Ongeacht de geselecteerde groep zal de sirene reageren op: Nacht  activering en alarmen Mode
Alarmvolume Een van de drie volumeniveaus* kiezen: van 85 dB — de laagste tot 113 dB — de hoogste
* het volumeniveau is gemeten op een afstand van 1 m
Alarmduur (sec) Instellen van de tijd van het sirenealarm (van 3 tot 180 seconden per alarm)
Alarm indien verplaatst Indien actief, reageert de versnellingsmeter op bewegen of loskomen van het oppervlak
LED-indicatie Indien geactiveerd, knippert de sirene-LED één keer per 2 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld
Pieptoon bij inschakelen/uitschakelen Indien geactiveerd, geeft de sirene in- en uitschakelen aan door het knipperen van het LED-frame en een kort geluidssignaal
Pieptoon bij in-/uitloopvertraging Indien geactiveerd, piept de sirene vertragingen (beschikbaar vanaf 3.50 FW-versie)
Piepvolume Het volumeniveau van de sirenepieper selecteren bij een melding over in-/uitschakelen of vertragingen
Volumetest De sirenevolumetest starten
Juwelier Signaalsterktetest Het apparaat overschakelen naar de signaalsterktetestmodus
Verzwakkingstest De sirene omschakelen naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar op apparaten met firmwareversie 3.50 en later)
Gebruikershandleiding Opent de sirene Gebruikershandleiding
Koppel het apparaat los Koppelt de sirene los van de hub en verwijdert de instellingen

De verwerking van detectoralarmen instellen

Via de Ajax-app kun je constateren welke melderalarmen de sirene kunnen activeren. Dit kan situaties helpen voorkomen waarin het beveiligingssysteem
LeaksProtect-detectoralarm of een ander apparaatalarm. De parameter wordt aangepast in de detector- of apparaatinstellingen:

 1. Log in op de Ajax-app.
 2. Ga naar de Apparaten  menu.
 3. Selecteer de detector of het apparaat.
 4. Ga naar de instellingen en stel de nodige parameters in voor het activeren van de sirene.

De t . instellenampeh alarm reactie

De sirene kan reageren op de tamper alarm van apparaten en detectoren. De optie is standaard uitgeschakeld. Merk op dat de tamper reageert op het openen en sluiten van de carrosserie, zelfs als het systeem niet is ingeschakeld!

Wat is er?amper
Voor de sirene om te reageren op tamper triggering, in de Ajax-app:

 1. Ga naar de Apparaten menu.
 2. Selecteer de hub en ga naar de instellingen 
 3. Selecteer het Servicemenu.
 4. Ga naar Sirene-instellingen.
 5. Schakel de optie Alarm met een sirene in als de hub of het detectordeksel open is.

Instellen van de reactie op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-app

De sirene kan reageren op het indrukken van de paniekknop in Ajax-apps. Merk op dat de paniekknop kan worden ingedrukt, zelfs als het systeem is uitgeschakeld!
Om de sirene te laten reageren op het indrukken van de paniekknop:

 1. Ga naar uw apparaten menu.
 2. Selecteer de hub en ga naar de instellingen 
 3. Selecteer het Service menu.
 4. Ga naar Sirene-instellingen.
 5. Schakel de Waarschuw met een sirene als in-app paniekknop wordt ingedrukt optie.

De sirene-na-alarmindicatie instellen

AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Instellen van de sirene na alarm indicatie

De sirene kan door middel van LED-indicatie informeren over activeringen in het ingeschakelde systeem.

De optie werkt als volgt:

 1. Het systeem registreert het alarm.
 2. De sirene speelt een alarm (duur en volume zijn afhankelijk van instellingen).
 3. De rechterbenedenhoek van het LED-frame van de sirene knippert twee keer (ongeveer één keer per 3 seconden) totdat het systeem is uitgeschakeld.

Dankzij deze functie kunnen systeemgebruikers en patrouilles van beveiligingsbedrijven begrijpen dat het alarm heeft plaatsgevonden.
De sirene-na-alarmindicatie werkt niet voor altijd actieve melders, als de melder is getriggerd toen het systeem werd uitgeschakeld.

Om de sirene-na-alarmindicatie in te schakelen, in de Ajax PRO-app:

 1. Ga naar sirene instellingen:
  • Hub → Instellingen  → Dienst → Sirene-instellingen
 2. Specificeer over welke gebeurtenissen de sirenes zullen informeren door dubbel te knipperen voordat het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld:
  • Bevestigd alarm
  • Onbevestigd alarm
  • Dekselopening
 3. Selecteer de gewenste sirenes. Ga terug naar Sirene-instellingen. De ingestelde parameters worden opgeslagen.
 4. Klik op Terug. Alle waarden worden toegepast.
  StreetSiren met e-versie 3.72 en later ondersteunt deze functie.

aanwijzing

Event aanwijzing
Alarm Geeft een akoestisch signaal (de duur is afhankelijk van de instellingen) en het LED-frame knippert rood
Er is een alarm gedetecteerd in het ingeschakelde systeem (als indicatie na alarm is ingeschakeld) Het LED-frame van de sirene knippert ongeveer elke 3 seconden twee keer rood in de rechter benedenhoek totdat het systeem is uitgeschakeld.
De indicatie gaat aan nadat de sirene het alarmsignaal volledig heeft afgespeeld in instellingen
Aanzetten Het LED-frame knippert één keer
Uitschakelen Het LED-frame licht 1 seconde op en knippert vervolgens drie keer
Registratie mislukt Het LED-frame knippert 6 keer in de hoek, vervolgens knippert het volledige frame 3 keer en de sirene gaat uit
Beveiligingssysteem is ingeschakeld (indien indicatie geactiveerd) Het LED-frame knippert één keer en de sirene geeft een kort geluidssignaal
Beveiligingssysteem is uitgeschakeld
(indien de indicatie geactiveerd is)
Het LED-frame knippert twee keer en de sirene zendt twee korte geluidssignalen uit
Het systeem is ingeschakeld
(als de indicatie aan is)
Geen externe voeding
• De LED in de rechter benedenhoek licht op met een pauze van 2 seconden
Externe voeding aangesloten
Als de firmwareversie 3.41.0 of hoger is: de LED in de rechter benedenhoek brandt continu
Als de firmwareversie lager is dan 3.41.0: de LED in de rechter benedenhoek licht op met een pauze van 2 seconden
Lage batterij De LED framehoek licht op en gaat uit bij het in-/uitschakelen van het systeem, het alarm gaat af, bij demontage of
ongeoorloofde opening

Performance Testing

Met het Ajax-beveiligingssysteem kunnen tests worden uitgevoerd om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.
De tests starten niet meteen maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de pollingperiode van de detector (de instellingen van het juweliersmenu in hub-instellingen).

Volumeniveautest
Juwelier Signaalsterktetest
Verzwakkingstest

installeren

De locatie van de sirene hangt af van de afstand tot de hub en obstakels die de overdracht van het radiosignaal belemmeren: muren, ge-objecten.

Controleer de signaalsterkte van de Jeweler op de installatielocatie

Als het signaalniveau laag is (één balk), kunnen we een stabiele werking van de detector niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats in ieder geval de detector: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst aangeven.
Als de detector een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, zelfs na het verplaatsen, gebruik dan een ReX radiosignaalbereikvergroter
StreetSiren is beschermd tegen stof/vocht (IP54 klasse), waardoor hij buiten geplaatst kan worden. De aanbevolen installatiehoogte is 2.5 meter en hoger. Een dergelijke hoogte belemmert de toegang tot het apparaat voor indringers.
Volg bij de installatie en het gebruik van het apparaat de algemene elektrische veiligheidsregels voor elektrische apparaten, evenals de vereisten van wettelijke regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid.
Het is ten strengste verboden om het apparaat te demonteren onder voltage! Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer.

Montage

Voordat u StreetSiren monteert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen van deze handleiding!

AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Montage

Installatie proces

 1. Als je een externe voeding (12 V) gaat gebruiken, boor dan een gat voor de draad in SmartBracket. Zorg er vóór de installatie voor dat de draad
  isolatie is niet beschadigd!
  U moet een gat in het montagepaneel boren om de externe voedingskabel naar buiten te leiden.
 2. Bevestig SmartBracket aan het oppervlak met gebundelde schroeven. Als u andere bevestigingsmaterialen gebruikt, zorg er dan voor dat deze de
  paneel.
  AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene - Installatieproces Het gebruik van dubbelzijdig plakband wordt niet aanbevolen voor een tijdelijke of permanente
 3. Plaats StreetSiren op het SmartBracket-paneel en draai het met de klok mee. Bevestig het apparaat met een schroef. Door de sirene met een schroef aan het paneel te bevestigen, wordt het
  dio het apparaat snel verwijderen.

Installeer de sirene niet:

 1. in de buurt van metalen voorwerpen en spiegels (ze kunnen interfereren met het RF-signaal en ervoor zorgen dat het vervaagt);
 2. op de plaatsen waar het geluid erg kan zijn
 3. op minder dan 1 m van de hub.

Onderhoud

Controleer regelmatig de operationele mogelijkheden van StreetSiren. Reinig de sirene body van stof, spider web, en andere verontreinigingen zoals ze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor technische apparatuur.
Gebruik geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen.
StreetSiren kan tot 5 jaar werken op voorgeïnstalleerde batterijen (met een ping-interval van de detector van 1 minuut) of ongeveer 5 uur constant
signalering met zoemer. Wanneer de batterij bijna leeg is, waarschuwt het beveiligingssysteem de gebruiker en de LED-framehoek licht soepel op en gaat uit bij in-/uitschakelen of wanneer het alarm afgaat, inclusief demontage of onbevoegd openen.

Hoe lang Ajax-apparaten op batterijen werken en wat hierop van invloed is

Vervangen van de batterij

Technische specificaties

Type melding Geluid en licht (LED's)
Geluid notiolume 85 dB tot 113 dB op een afstand van 1 m
(Instelbaar)
Werkfrequentie van de piëzo-aankondiger 3.5 ± 0.5 kHz
Bescherming tegen demontage Accelerometer
frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz
afhankelijk van de regio van verkoop
Compatibility Werkt met alle Ajax en hubs range extenders
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 25 mW
Modulatie van het signaal GFSK
Bereik radiosignaal Tot 1,500 m (geen obstakels aanwezig)
Stroomvoorziening 4 × CR123A, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Externe voeding 12 V, 1.5 A gelijkstroom
Lichaamsbeschermingsniveau IP54
Installatie methode Binnen buiten
Temperatuur, Van -25 ° С tot + 50 ° С
Bedrijfsvochtigheid Tot 95%
Totale afmetingen 200 200 × × 51 mm
Gewicht 528 g
Certificering Beveiligingsklasse 2, milieuklasse III in overeenstemming met de vereisten van EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3

Complete set

 1. StraatSiren
 2. SmartBracket montagepaneel
 3. Batterij CR123A (vooraf geïnstalleerd) – 4 stuks
 4. Installatiekit
 5. Quick Start Guide

Garantie

Garantie voor de "AJAX SYSTEMS MANUFACTURING" -producten met BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID COMPANY is geldig gedurende 2 jaar na aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij.
Als het apparaat niet correct werkt, moet u t service verlenen - in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

De volledige tekst van de garantie

gebruikersovereenkomst
Technische ondersteuning:
[e-mail beveiligd]

Documenten / bronnen

AJAX 7661 StreetSiren Draadloze Buitensirene [pdf] Gebruikershandleiding
7661, StreetSiren Draadloze Buitensirene

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.