Ajax - Logo

Zender Gebruikershandleiding
Maart 22, 2021 bijgewerkt

AJAX 10306 zender bedraad naar draadloze detectorconverter - deksel

Zender is een module voor het aansluiten van detectoren van derden op het Ajax-beveiligingssysteem. Het verzendt alarmen en waarschuwt voor de activering van de externe detector tamper en het is uitgerust met een eigen versnellingsmeter, die het beschermt tegen demontage. Hij werkt op batterijen en kan de aangesloten detector van stroom voorzien.
Zender werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beveiligde Juwelier-protocol verbinding te maken met de hub. Het is niet bedoeld om het apparaat te gebruiken in systemen van derden.
Niet compatibel met de uartBridge of ocBridge Plus
Het communicatiebereik kan tot 1,600 meter bedragen, mits er geen obstakels zijn en de behuizing is verwijderd.

Zender wordt ingesteld via een mobiele applicatie voor op iOS en Android gebaseerde smartphones.

Integratiemodule Zender kopen

Functionele elementen

AJAX 10306 zender bedraad naar draadloze detectorconverter - functionele elementen

 1. QR-code met de apparaatregistratiesleutel.
 2. Batterijen contacten.
 3. LED-indicator.
 4. Aan / uit knop.
 5. Klemmen voor detector voeding, alarm en tampe signalen.

Operatie procedure

Zender is ontworpen om bedrade sensoren en apparaten van derden aan te sluiten op het Ajax-beveiligingssysteem. De integratiemodule ontvangt informatie over alarmen en tamper activering via de draden aangesloten op de clamps.
Zender kan worden gebruikt voor het aansluiten van paniek- en medische knoppen, bewegingsdetectoren voor binnen en buiten, evenals voor het openen, trillen, breken, hernieuwen, gas, lekkage en andere bedrade detectoren.
Het type alarm wordt aangegeven in de instellingen van de zender. De tekst van meldingen over alarmen en gebeurtenissen van het aangesloten apparaat, evenals gebeurteniscodes die naar het centrale bewakingspaneel van het beveiligingsbedrijf (CMS) worden verzonden, zijn afhankelijk van het geselecteerde type.

Er zijn in totaal 5 soorten apparaten beschikbaar:

Type icon
Inbraakalarm
Brandalarm
Medisch alarm
Paniekknop
Gasconcentratie alarm

Zender heeft 2 paar bedrade zones: alarm en tampst.
Een apart paar klemmen zorgt voor voeding naar de externe detector van de modulebatterijen met 3.3 V.

Verbinding maken met de hub

Voordat u de verbinding start:

 1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de aanbevelingen van de hub-instructie. Maak een account aan, voeg de hub toe aan de applicatie en maak minimaal één kamer aan.
 2. Ga naar de Ajax-applicatie.
 3. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).
 4. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en geen updates start door de status ervan in de mobiele applicatie te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de hub toevoegen

Hoe de zender op de hub aan te sluiten:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan/schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in (door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden).

AJAX 10306 zender bedrade naar draadloze detectorconverter - Hoe de zender op de hub aan te sluiten

Om de detectie en interfacing te laten plaatsvinden, moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).
Verzoek om verbinding met de hub wordt voor een korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.
Als de verbinding met de Ajax-hub is mislukt, wordt de zender na 6 seconden uitgeschakeld. U kunt de verbindingspoging dan herhalen.
De zender die op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de applicatie. Het bijwerken van apparaatstatussen in de lijst is afhankelijk van de apparaatopvraagtijd die is ingesteld in de hub-instellingen, met de standaardwaarde 36 seconden.

Staten

 1. apparaten
 2. Zender
Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte juwelier Signaalsterkte tussen de hub en het apparaat
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat. Weergegeven als een percentagetage
Hoe de batterijlading wordt weergegeven in Ajax-apps
Deksel De tamper eindtoestand
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij het verlaten
Aansluiting Verbindingsstatus tussen de hub en de zender
Altijd actief f actief, het apparaat staat altijd in de gewapende modus
Waarschuwing bij verhuizing Het schakelt de versnellingsmeter van de zender in en detecteert beweging van het apparaat
Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke deactiveringsfunctie van het apparaat:
Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
Alleen deksel — de hubbeheerder heeft de body van het apparaat uitgeschakeld.
Geheel — het apparaat wordt volledig uitgesloten van de systeemwerking door de hubbeheerder. Het apparaat volgt geen systeemcommando's en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
Op aantal alarmen — het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door het systeem wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (speci in de instellingen voor Apparaten Auto Deactivatie). De functie is kegelvormig in de Ajax PRO-app.
Op timer — het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door het systeem wanneer de hersteltimer afloopt (speci Devices Auto Deactivation). De functie is:
kegelvormig in de Ajax PRO-app.
firmware Detector e-versie
Device ID Apparaatidentificatie

Instellingen

 1. apparaten
 2. Zender
 3. Instellingen
omgeving Waarde
Voornaam* Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer De virtuele kamer selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Status externe detectorcontact Selectie van de normale status van de externe detector:
• Normaal gesloten (NC)
• Normaal geopend (NO)
Type externe detector Selectie van het type externe detector:
• Pulse
• Bistabiel
Tamper status Selectie van de normale tamper mod voor een externe detector:
• Normaal gesloten (NC)
• Normaal geopend (NO)
Type alarm Selecteer alarmtype van aangesloten apparaat:
• Indringing
• Vuur
• Medische hulp
• Paniek knop
• Gas
De tekst van de sms- en notitiefeed, evenals de code die naar de console van het beveiligingsbedrijf wordt verzonden, is afhankelijk van het geselecteerde type alarmen
Altijd actief Wanneer de modus actief is, verzendt de zender alarmen, zelfs als het systeem is uitgeschakeld
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd selecteren bij binnenkomst
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij uitgang selecteren
Vertragingen in nachtmodus Vertraging ingeschakeld bij gebruik van nachtmodus
Waarschuwing bij verhuizing De versnellingsmeter die de zender aanzet om een ​​alarm te geven in het geval van beweging van het apparaat
Detectorvoeding De stroom inschakelen in de externe detector van 3.3 V:
• Uitgeschakeld indien uitgeschakeld
• Altijd uitgeschakeld
• Altijd ingeschakeld
Inschakelen in nachtmodus Indien actief, schakelt het apparaat over naar de gewapende modus bij gebruik van de nachtmodus
Waarschuw met een sirene als een alarm wordt gedetecteerd Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als een alarm wordt gedetecteerd
Juwelier Signaalsterktetest Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte
Verzwakkingstest Schakelt het apparaat naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in detectoren met firmwareversie 3.50 en later)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van het apparaat
Tijdelijke deactivering Er zijn twee mogelijkheden:
Geheel — het apparaat voert geen systeemopdrachten uit of voert geen automatisering uit
scenario's. Het systeem negeert apparaatalarmen en niet
Alleen deksel — berichten over het activeren van de tamper-knop van het apparaat worden genegeerd
Meer informatie over tijdelijke deactivering van het apparaat
Het systeem kan apparaten ook automatisch deactiveren wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden of wanneer de hersteltimer afloopt.
Lees meer over het automatisch deactiveren van apparaten 
Koppel het apparaat los De verbinding tussen het apparaat en de hub wordt verbroken en de instellingen worden verwijderd

Stel de volgende parameters in bij de zenderinstellingen:

 • De status van het externe detectorcontact, dat normaal gesloten of normaal open kan zijn.
 • Het type (modus) van de externe detector dat bistabiel of pulserend kan zijn.
 • De tamper-modus, die normaal gesloten of normaal open kan zijn.
 • Het door de versnellingsmeter geactiveerde alarm - u kunt dit signaal in- of uitschakelen.

Selecteer de voedingsmodus voor de externe detector:

 • Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld — de module stopt met het voeden van de externe detector bij het uitschakelen en verwerkt geen signalen van de
  ALARM-aansluiting. Bij het inschakelen van de detector wordt de voeding hervat, maar de alarmsignalen worden genegeerd voor de
 • Altijd uitgeschakeld — de zender bespaart energie door de stroom van de externe detector uit te schakelen. De signalen van de ALARM-terminal worden zowel in de puls- als in de bistabiele modus verwerkt.
 • Altijd actief - deze modus moet worden gebruikt als er problemen zijn in de "Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld". Als het beveiligingssysteem is ingeschakeld, worden signalen van de ALARM-terminal maximaal één keer per drie minuten verwerkt in de pulsmodus. Als de bistabiele modus is geselecteerd, worden dergelijke signalen onmiddellijk verwerkt.

Als de bedrijfsmodus "Altijd actief" is geselecteerd voor de module, wordt de externe detector alleen gevoed in de modus "Altijd actief" of "Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld", ongeacht de status van het beveiligingssysteem.

aanwijzing

Event aanwijzing
De module is ingeschakeld en geregistreerd De LED licht op wanneer kort op de AAN-knop wordt gedrukt.
Registratie mislukt LED knippert 4 seconden met een interval van 1 seconde, knippert dan 3 keer snel (en schakelt automatisch UIT).
De module is verwijderd uit de lijst met hub-apparaten LED knippert 1 minuut met een interval van 1 seconde, knippert dan 3 keer snel (en schakelt automatisch UIT).
De module heeft alarm/t . ontvangenampeh signaal De LED brandt gedurende 1 seconde.
Batterijen zijn leeg Licht zacht op en gaat uit wanneer de detector of tampe is geactiveerd.

prestatietests

Met het Ajax-beveiligingssysteem kunnen tests worden uitgevoerd om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.
De tests starten niet meteen maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over "Juwelier" instellingen in de hub-instellingen).

Juwelier Signaalsterktetest
Verzwakkingstest

Aansluiting van de module op de bedrade detectorа

De locatie van de zender bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de overdracht van het radiosignaal belemmeren: muren, ingevoegde objecten van formaat in de kamer.

Controleer het signaalsterkteniveau op de installatielocatie

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we een stabiele werking van het beveiligingssysteem niet garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minimaal - zelfs een verplaatsing van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aangeven.
Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een . radiosignaal range extender ReX
De zender moet in de bedrade detectorbehuizing worden geplaatst. De module vereist een ruimte met de volgende minimale afmetingen: 110 × 41 × 24 mm. Als de installatie van de zender in de detectorbehuizing onmogelijk is, kan elke beschikbare radiotransparante behuizing worden gebruikt.

 1. Verbind de zender met de detector via de NC/NO-contacten (kies de relevante instelling in de applicatie) en COM.

De maximale kabellengte voor het aansluiten van de sensor is 150 m (24 AWG twisted pair). De waarde kan variëren bij gebruik van een ander type kabel.

De functie van de terminals van de zender

AJAX 10306 zender bedraad naar draadloze detectorconverter - De functie van de zenderterminals

+ — — voedingsuitgang (3.3 V)
ALARM - alarmterminals
TAMP - tamper terminals

BELANGRIJK! Sluit geen externe voeding aan op de voedingsuitgangen van de zender.
Dit kan het apparaat beschadigen
2. Zet de zender vast in de koffer. Kunststof staven zijn inbegrepen in de installatiekit. Het wordt aanbevolen om de zender erop te installeren.

Installeer de zender niet:

 • In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels (ze kunnen het radiosignaal afschermen en tot verzwakking leiden).
 • Dichter dan 1 meter bij een hub.

Onderhoud en batterij vervangen

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig wanneer het in de behuizing van een bedrade sensor is gemonteerd.

Hoe lang Ajax-apparaten op batterijen werken en wat hierop van invloed is
Vervangen van de batterij

Technische specificaties

Een detector aansluiten ALARM en TAMPER (NO/NC)-aansluitingen
Modus voor het verwerken van alarmsignalen van de detector Puls of Bistabiel
Power 3 × CR123A, 3V-batterijen
Mogelijkheid om de aangesloten detector van stroom te voorzien Ja, 3.3V
Bescherming tegen demontage Accelerometer
frequentieband 868.0-868.6 MHz of 868.7-869.2 MHz,
afhankelijk van verkoopregio
Compatibility Werkt alleen met alle Ajax, hubs en range extenders
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie GFSK
Communicatiebereik Tot 1,600 m (geen obstakels aanwezig)
Ping-interval voor de verbinding met de ontvanger 12-300 sec
bedrijfstemperatuur Van –25°С tot +50°С
Bedrijfsvochtigheid Tot 75%
Afmetingen 100 39 × × 22 mm
Gewicht 74 g

Complete set

 1. Zender
 2. Batterij CR123A — 3 stuks
 3. Installatiekit
 4. Quick Start Guide

Garantie

Garantie voor de "AJAX SYSTEMS MANUFACTURING" -producten met BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID COMPANY is geldig gedurende 2 jaar na aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij.
Als het apparaat niet correct werkt, moet u t service verlenen - in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

De volledige tekst van de garantie
gebruikersovereenkomst
Technische ondersteuning: [e-mail beveiligd]

Documenten / bronnen

AJAX 10306 zender bedraad naar draadloze detectorconverter [pdf] Gebruikershandleiding
10306, zender bedraad naar draadloze detectorconverter

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.