Airrex Infrarood Heater AH-200/300/800 Gebruikershandleiding

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 Gebruikershandleiding

 • Bedankt voor het aanschaffen van een Airrex infraroodstraler!
 • Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de kachel in gebruik neemt.
 • Nadat u de gebruikershandleiding heeft gelezen, zorg er dan voor dat deze zo wordt opgeborgen dat deze beschikbaar is voor iedereen die de kachel gebruikt.
 • Bestudeer de veiligheidsinstructies met bijzondere aandacht voordat u de kachel gebruikt.
 • Deze kachels zijn aangepast om te functioneren in Noord-Europese omstandigheden. Als u de kachel meeneemt naar andere ruimtes, controleer dan het netspanningsvoltage in uw land van bestemming.
 • Deze gebruikershandleiding bevat ook instructies voor het activeren van de garantie van drie jaar.
 • Vanwege actieve productontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder afzonderlijke kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en functionele beschrijvingen in deze handleiding.

Logo van HEPHZIBAH Co.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het doel van deze veiligheidsinstructies is om een ​​veilig gebruik van de Airrex kachels te garanderen. Het naleven van deze instructies voorkomt het risico van letsel of overlijden en schade aan het verwarmingstoestel en andere items of gebouwen.
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.
De instructies bevatten twee concepten: "Waarschuwing" en "Opmerking".

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Waarschuwing

Deze markering duidt op een risico op letsel en / of overlijden.

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Let op

D eze markering geeft het risico van licht letsel of structurele schade aan.

SYMBOLEN DIE IN DE HANDLEIDING WORDEN GEBRUIKT:

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelen

Verboden maatregel

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregel

Verplichte maatregel

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Waarschuwing

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelGebruik alleen 220/230 V netstroom. Onjuist voltage kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelen

Zorg er altijd voor dat het netsnoer in goede staat verkeert en voorkom dat het buigt en plaats niets op het snoer. Een beschadigd netsnoer of stekker kan kortsluiting, elektrische schokken of zelfs brand veroorzaken.
Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenRaak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan kortsluiting, brand of levensgevaar veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik nooit containers met ontvlambare vloeistoffen of spuitbussen in de buurt van de kachel of laat ze in de directe omgeving staan ​​vanwege het brand- en / of explosiegevaar dat ze bevatten.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelZorg ervoor dat de zekering voldoet aan de aanbeveling (250 V / 3.15 A). Een verkeerde zekering kan storingen, oververhitting of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenSchakel de kachel niet uit door de stroomtoevoer af te sluiten of de stekker uit het stopcontact te halen. Het afsnijden van de stroom tijdens het verwarmen kan leiden tot storingen of een elektrische schok. Gebruik altijd de aan / uit-knop op het apparaat of de AAN / UIT-knop op de afstandsbediening.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelBeschadigde netsnoeren moeten onmiddellijk worden vervangen bij een onderhoudswerkplaats die is geautoriseerd door de fabrikant of importeur of een andere onderhoudswerkplaats die is geautoriseerd voor elektrische reparaties.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelAls de stekker vuil wordt, maak deze dan zorgvuldig schoon voordat u deze in het stopcontact steekt. Een vuile stekker kan kortsluiting, rook en / of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenVerleng het netsnoer niet door er extra stukken snoer op aan te sluiten of op de aansluitstekkers. Slecht gemaakte aansluitingen kunnen kortsluiting, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelVoordat u het apparaat reinigt en onderhoudt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat voldoende te laten afkoelen. Het negeren van deze instructies kan leiden tot brandwonden of een elektrische schok.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelHet netsnoer van het apparaat mag alleen op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenDek de kachel niet af met obstructies zoals kleding, stoffen of plastic zakken. Dit kan brand veroorzaken.

HOUD DEZE INSTRUCTIES TOEGANKELIJK VOOR ALLE GEBRUIKERS IN DE BUURT VAN HET APPARAAT.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenPlaats uw handen of voorwerpen niet in het veiligheidsnet. Het aanraken van de interne onderdelen van de kachel kan brandwonden of een elektrische schok veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenVerplaats een werkende kachel niet. Schakel de verwarming uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik de kachel alleen om binnenruimtes te verwarmen. Gebruik het niet om kleding te drogen. Als de kachel wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen bestemd voor planten of dieren, moeten de uitlaatgassen via een rookkanaal naar buiten worden geleid en moet voor voldoende toevoer van verse lucht worden gezorgd.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik de kachel niet in gesloten ruimtes of ruimtes die voornamelijk worden gebruikt door kinderen, ouderen of gehandicapten. Zorg er altijd voor dat degenen die zich in dezelfde ruimte als de kachel bevinden, de noodzaak van efficiënte ventilatie begrijpen.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenWe raden aan om deze kachel niet op extreem grote hoogte te gebruiken. Gebruik het apparaat niet hoger dan 1,500 m boven zeeniveau. Op een hoogte van 700–1,500 moet de ventilatie efficiënt zijn. Slechte ventilatie van de verwarmde ruimte kan leiden tot de vorming van koolmonoxide, wat kan leiden tot letsel of de dood.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik geen water om de kachel te reinigen. Water kan kortsluiting, elektrische schokken en / of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik geen benzine, thinner of andere technische oplosmiddelen om de kachel te reinigen. Ze kunnen kortsluiting, elektriciteit en / of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenPlaats geen elektrische apparaten of zware voorwerpen op de kachel. Items op het apparaat kunnen storingen, elektrische schokken of letsel veroorzaken als ze van de kachel vallen.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik de kachel alleen in goed geventileerde open ruimtes waar de lucht 1 à 2 keer per uur wordt ververst. Bij gebruik van de kachel in slecht geventileerde ruimtes kan koolmonoxide vrijkomen, wat kan leiden tot letsel of overlijden.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenGebruik het apparaat niet in kamers waar mensen slapen zonder een rookkanaal naar buiten het gebouw en zonder voor voldoende toevoer van vervangende lucht te zorgen.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelDe heater moet op een locatie worden geplaatst waar aan de veiligheidsafstandseisen wordt voldaan. Er moet aan alle zijden van het apparaat een vrije ruimte van 15 cm zijn en voor en boven het apparaat minimaal 1 m.

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Let op

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelenPlaats de kachel niet op een onstabiele, hellende of wiebelige ondergrond. Het kantelen en / of omvallen van het apparaat kan storingen veroorzaken en brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelen

Probeer de afstandsbediening van de kachel niet uit elkaar te halen en bescherm deze altijd tegen sterke schokken.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregel

Haal de stekker uit het stopcontact als de kachel langere tijd niet wordt gebruikt.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregel

Tijdens onweer moet het apparaat zijn uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Symbool voor verboden maatregelen

Laat de kachel nooit nat worden; het apparaat mag niet worden gebruikt in badkamers of soortgelijke ruimtes. Water kan kortsluiting en / of brand veroorzaken.

Airrex infraroodverwarmer AH-200-300-800 - Symbool voor verplichte maatregelDe kachel moet binnenshuis op een droge plaats worden opgeslagen. Bewaar niet in hete of bijzonder vochtige ruimtes. Mogelijke corrosie door vochtigheid kan storingen veroorzaken.

BELANGRIJKE WAAR U OP MOET LETTEN VOOR GEBRUIK

ZORG VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LOCATIE VAN DE KACHEL

 • De omgeving van de kachel moet vrij zijn van brandbare materialen.
 • Er moet altijd 15 cm ruimte zijn tussen de zijkanten en achterkant van de kachel en het dichtstbijzijnde meubelstuk of ander obstakel.
 • Een afstand van één (1) meter voor en boven de kachel moet vrijgehouden worden van alle items en materialen. Houd er rekening mee dat verschillende materialen anders op warmte kunnen reageren.
 • Zorg ervoor dat er geen stoffen, plastic of andere voorwerpen in de buurt van de kachel zijn die deze kunnen bedekken als ze worden verplaatst door een luchtstroom of andere kracht. Als de kachel wordt afgedekt door een stof of ander obstakel, kan dit brand veroorzaken.
 • De kachel moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
 • Vergrendel de zwenkwielen als de kachel op zijn plaats zit.
 • In kleine ruimtes moeten aparte rookgasafvoerleidingen worden gebruikt. De diameter van de leiding moet 75 mm zijn en de maximale lengte is 5 meter. Zorg ervoor dat er geen water via de afvoerleiding in de kachel kan stromen.
 • Plaats blusmiddelen die geschikt zijn voor olie- en chemische branden in de directe omgeving van de kachel.
 • Plaats de kachel niet in direct zonlicht of in de buurt van een sterke warmtebron.
 • Plaats de kachel in de onmiddellijke nabijheid van een stopcontact.
 • De stekker van het netsnoer moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.

GEBRUIK ALLEEN HOOGWAARDIGE BIODIESEL OF LICHTE BRANDSTOFOLIE IN DE KACHEL.

 • Het gebruik van andere brandstoffen dan lichte stookolie of diesel kan storingen of overmatige roetvorming veroorzaken.
 • Schakel de verwarming ALTIJD uit als u brandstof aan de tank toevoegt.
 • Alle brandstoflekken van de kachel moeten onmiddellijk worden gerepareerd bij een door de fabrikant / importeur geautoriseerde onderhoudswerkplaats.
 • Neem bij het omgaan met brandstof alle relevante veiligheidsinstructies in acht.

BEDRIJFSVOLUME VAN DE KACHELTAGE IS 220 / 230 V / 50 HZ

 • Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat aan te sluiten op een elektriciteitsnet dat de juiste voltage.

KACHEL STRUCTUUR

STRUCTURELE CIJFERS

Airrex Infraroodstraler AH-200-300-800 - STRUCTURELE CIJFERS

BEDIENINGSSCHAKELAARS EN DISPLAY

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - BEDIENINGSSCHAKELAARS EN DISPLAY

 1. LED SCHERM
  Het display kan worden gebruikt om de temperatuur, timer, foutcodes, etc. te controleren.
 2. WERKING VAN DE THERMOSTAAT
  Dit lampje brandt wanneer de verwarming in de thermostaatmodus staat.
 3. WERKING VAN DE TIMER
  Dit lampje brandt wanneer de kachel in de timerbedrijfsmodus staat.
 4. ONTVANGER VAN AFSTANDSBEDIENING
 5. AAN / UIT-KNOP (AAN / UIT)
  Schakelt het apparaat in en uit.
 6. MODE SELECTIE
  Deze knop wordt gebruikt om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren tussen thermostaatbedrijf en timerbedrijf.
 7. PIJLTOETSEN VOOR AANPASSINGSFUNCTIES (VERHOGEN / VERLAGEN)
  Deze knoppen worden gebruikt om de gewenste temperatuur aan te passen en de duur van de verwarmingscyclus in te stellen.
 8. SLOT
  Door deze knop drie (3) seconden ingedrukt te houden, worden de toetsen vergrendeld. Dienovereenkomstig worden de toetsen ontgrendeld door nogmaals drie (3) seconden op de knop te drukken.
 9. UITSCHAKELTIMER
  Deze knop activeert of deactiveert de uitschakeltimerfunctie.
 10. INDICATIELAMPJE UITSCHAKELTIMER
  Het lampje geeft aan of de uitschakeltimer al dan niet actief is.
 11. INDICATIELAMPJE STORING BRANDER
  Dit controlelampje gaat branden als de brander is uitgevallen of uitgeschakeld tijdens het gebruik.
 12. INDICATIELAMPJE BRANDER
  Dit indicatielampje brandt als de brander actief is.
 13. BRANDSTOFMETER
  De kolom met drie lampjes geeft de resterende brandstof aan.
 14. WAARSCHUWINGSLAMPJE OVERVERHITTING
  Het waarschuwingslampje gaat branden als de temperatuur in het bovenste gedeelte van het verwarmingselement hoger is dan 105 ° C. De verwarming is uitgeschakeld.
 15. WAARSCHUWINGSLAMPJE KANTEL SENSOR
  Het waarschuwingslampje gaat branden als het apparaat meer dan 30 ° C wordt gekanteld of wordt blootgesteld aan een kracht van buitenaf die een aanzienlijke beweging tot gevolg heeft.
 16. WAARSCHUWINGSLAMPJE HOEVEELHEID BRANDSTOF
  Het waarschuwingslampje brandt als de brandstoftank bijna leeg is.
 17. INDICATIELAMPJE TOETSENVERGRENDELING
  Als dit lampje brandt, zijn de toetsen van het apparaat vergrendeld, waardoor aanpassingen niet mogelijk zijn.
AFSTANDSBEDIENING

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - AFSTANDSBEDIENING

 • Richt het uiteinde van de afstandsbediening op de kachel.
 • Sterk zonlicht of felle neon- of tl-lampen kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren. Als u vermoedt dat de lichtomstandigheden problemen veroorzaken, gebruik dan de afstandsbediening recht voor de kachel.
 • De afstandsbediening laat een geluid horen wanneer de kachel een commando detecteert.
 • Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen.
 • Bescherm de afstandsbediening tegen alle vloeistoffen.
DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

 1. DE BATTERIJHUIS OPENEN
  Druk lichtjes op gebied 1 en duw het batterijdeksel in de richting van de pijl.
 2. DE BATTERIJEN VERVANGEN
  Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe. Zorg ervoor dat u de batterijen correct uitlijnt.
  De (+) pool van elke batterij moet aansluiten op de overeenkomstige markering in de behuizing.
 3. DE BATTERIJHUIS SLUITEN
  Duw de batterijhouder op zijn plaats totdat u een klik hoort.
STRUCTUUR VAN DE BRANDER

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - BRANDERSTRUCTUUR

GEBRUIKSAANWIJZING

ACTIVERING EN DEACTIVERING
 1. START DE KACHEL
  • Druk op de aan knop. Het apparaat geeft bij activering een audiosignaal af.
  • Het apparaat kan worden uitgeschakeld door op dezelfde knop te drukken. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - START DE KACHEL
 2. SELECTEER DE WERKINGSMODUS
  • Selecteer de gewenste bedrijfsmodus: thermostaat- of timerwerking.
  • U kunt de selectie maken met de TEMP / TIME-knop.
  • De standaardinstelling is thermostaatwerking. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - SELECTEER DE WERKINGSMODUS
 3. STEL DE GEWENSTE TEMPERATUUR OF VERWARMINGSTIJD IN MET DE PIJLTOETSEN
  • De temperatuur is instelbaar tussen 0–40 ºC.
  • De minimale verwarmingstijd is 10 minuten en er is geen bovengrens.
   AANTEKENING!
   Na activering is de standaardbedrijfsmodus van de verwarming thermostaat, wat wordt aangegeven door het bijbehorende indicatielampje. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - STEL DE DOELTEMPERATUUR OF VERWARMINGSTIJD IN MET DE PIJLTOETSEN

UITSCHAKELTIMER
Als je wilt dat de kachel vanzelf uitschakelt, kun je de uitschakeltimer gebruiken.
Gebruik de TIMER-knop om de uitschakelfunctie te activeren. Selecteer vervolgens de gewenste uitschakelvertraging met de pijltjestoetsen. De minimale vertraging is 30 minuten. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - UITSCHAKELTIMER

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE KACHEL

 • De verwarming wordt geactiveerd als de ingestelde temperatuur 2 ° C hoger is dan de omgevingstemperatuur.
 • Na activering gaat de verwarming standaard naar thermostaatwerking.
 • Als het apparaat is gedeactiveerd, worden alle timerfuncties gereset en moeten ze indien nodig opnieuw worden ingesteld.
WERKING VAN DE THERMOSTAAT

In deze modus kunt u de gewenste temperatuur instellen, waarna de kachel automatisch gaat werken en zichzelf inschakelt als dat nodig is om de ingestelde temperatuur te behouden. De thermostaatwerking wordt standaard geselecteerd wanneer de verwarming wordt geactiveerd.

 1. Steek de stekker in het stopcontact. Start de kachel. Als de kachel in bedrijf is, wordt links de huidige temperatuur weergegeven en rechts de ingestelde doeltemperatuur. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Steek de stekker in het stopcontact. Start de kachel.
 2. Het bijbehorende signaallampje brandt als de thermostaatwerking is geselecteerd. Druk op de TEMP / TIME-knop om over te schakelen van thermostaatwerking naar timerwerking. Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Het bijbehorende signaallampje brandt wanneer thermostaatwerking is geselecteerd
 3. De temperatuur kan worden aangepast met de pijltjestoetsen.
  • De temperatuur kan worden aangepast binnen het bereik van 0–40ºC
  • De standaardinstelling van de heater is 25ºC.
  • Door twee (2) seconden continu op een pijlknop te drukken, wordt de temperatuurinstelling sneller gewijzigd.
  • Het bereik van de huidige temperatuurweergave is -9… + 50ºC. Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - De temperatuur kan worden aangepast met de pijltjestoetsen
 4. Bij het inschakelen wordt de verwarming automatisch geactiveerd wanneer de huidige temperatuur twee (2 ° C) graden onder de doeltemperatuur daalt. Dienovereenkomstig wordt de verwarming gedeactiveerd wanneer de huidige temperatuur één graad (1 ° C) boven de ingestelde streeftemperatuur stijgt. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Wanneer ingeschakeld, is de verwarming geactiveerd
 5. Als je op de aan / uit-knop drukt om het apparaat uit te schakelen, geeft het display alleen de huidige temperatuur weer. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Wanneer u op de aan / uit-knop drukt om uit te schakelen

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE KACHEL

 • Als de huidige temperatuur -9ºC is, verschijnt de tekst "LO" in de huidige temperatuur view. Als de huidige temperatuur +50ºC is, verschijnt de tekst "HI" in de huidige temperatuur view.
 • Een enkele druk op een pijlknop verandert de temperatuurinstellingen met één graad. Als u een pijlknop langer dan twee (2) seconden ingedrukt houdt, verandert de weergave-instelling met één cijfer per 0.2 seconde.
 • Door beide pijltjestoetsen vijf (5) seconden ingedrukt te houden, verandert de temperatuureenheid van Celsius (ºC) in Fahrenheit (ºF). Het apparaat gebruikt standaard graden Celsius (ºC).
WERKING VAN DE TIMER

Timerwerking kan worden gebruikt om de verwarming in intervallen te laten werken. De gebruiksduur kan worden ingesteld tussen 10 en 55 minuten. De pauze tussen cycli is altijd vijf minuten. De verwarming kan ook worden ingesteld om continu aan te zijn. Bij timerbedrijf houdt de verwarming geen rekening met de temperatuur van de thermostaat of de ingestelde temperatuur.

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - TIMER WERKING

 1. START DE KACHEL Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - START DE KACHEL
 2. KIES DE WERKING VAN DE TIMER
  Selecteer timerwerking door op de TEMP / TIME-knop te drukken. Het indicatielampje timerwerking brandt. Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - SELECTEER DE WERKING VAN DE TIMER
 3. Als de timer is ingeschakeld, wordt links een lichtring weergegeven. Rechts wordt de ingestelde inschakelduur (in minuten) weergegeven. Selecteer de gewenste inschakelduur met de pijltjestoetsen. De geselecteerde tijd knippert op het display. Als de pijltjestoetsen drie (3) seconden niet worden ingedrukt, wordt de tijdinstelling op het scherm geactiveerd. Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - Als de timer is ingeschakeld
 4. De bedrijfstijd kan worden ingesteld tussen 10 en 55 minuten, of de verwarming kan worden ingesteld om continu te draaien. Zodra de bedrijfscyclus is afgelopen, onderbreekt de verwarming de werking altijd gedurende vijf (5) minuten. Op het display worden twee lijnen (- -) weergegeven naast de bedrijfstijd om de pauze aan te geven. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - De bedrijfstijd kan worden ingesteld tussen 10 en 55 minuten

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

REINIGINGSOPPERVLAKKEN

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - REINIGINGSOPPERVLAKKEN

VOLG DE VOLGENDE REINIGINGSINSTRUCTIES:

 • Externe oppervlakken kunnen indien nodig licht worden gereinigd met milde reinigingsmiddelen.
 • Reinig de reflectoren achter en aan de zijkanten van de verwarmingsbuizen met een zachte en schone (microvezel) doek.

AANTEKENING!
De verwarmingsbuizen zijn bekleed met een keramische laag. Reinig ze met bijzondere zorg. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

GEEN VERWARMINGSLEIDINGEN LOS MAKEN OF VERWIJDEREN!

 • Reinig het toetsenpaneel en het LED-display met een zachte en schone (microvezel) doek.
 • Plaats het veiligheidsgaas terug na het reinigen.
OPSLAG VAN KACHEL

Het is een goed idee om het netsnoer voor elke opslagperiode uit het stopcontact te halen. Plaats het netsnoer in de tank in de kachel om ervoor te zorgen dat het niet vast komt te zitten onder een band, bijvample, wanneer wordt verplaatst.

Laat de kachel volledig afkoelen voordat u deze opbergt. Bescherm de kachel tijdens opslag door deze af te dekken met de meegeleverde zak.

Als de kachel voor langere tijd niet zal worden gebruikt, vult u de brandstoftank met een additief om microbiële groei in de tank te voorkomen.

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Let op

Als u de kachel buitenshuis of in een extreem vochtige omgeving opslaat, kan er corrosie optreden, wat kan leiden tot aanzienlijke technische schade.

HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Het brandstoffilter bevindt zich in de verwarmingstank. We raden aan om het brandstoffilter regelmatig te vervangen, maar minstens één keer per stookseizoen.

HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

 1. Koppel de brandstofslangen los van de brandstofpomp.
 2. Til de rubberen afdichting op de brandstoftank eraf met een schroevendraaier.
 3. Draai de moer lichtjes los met een steeksleutel.
 4. Zorg ervoor dat er twee (2) kleine O-ringen op de koperen buis blijven voordat u het nieuwe brandstoffilter installeert.
 5. Schroef het brandstoffilter lichtjes op de koperen leiding.
 6. Plaats het brandstoffilter terug in de tank en sluit de brandstofslangen aan op de brandstofpomp.

AANTEKENING!
Het brandstofsysteem moet mogelijk worden ontlucht nadat het brandstoffilter is vervangen.

HET BRANDSTOFSYSTEEM ONTLUCHTEN

Als de brandstofpomp van de kachel uitzonderlijk hard klinkt en de kachel niet goed werkt, is de waarschijnlijke oorzaak lucht in het brandstofsysteem.

HET BRANDSTOFSYSTEEM ONTLUCHTEN

 1. Draai de vleugelmoer van de ontluchting aan de onderkant van de brandstofpomp 2–3 omwentelingen los.
 2. Start de kachel.
 3. Wacht 2–3 seconden wanneer u de brandstofpomp hoort starten en draai de ontluchtingsschroef dicht.

Voor het ontluchten van het systeem kan het nodig zijn dat deze procedure 2 à 3 keer wordt herhaald.

STORINGEN OPLOSSEN EN HERSTELLEN

FOUTMELDINGEN
 1. STORING
  Brander defect.Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - STORING
 2. OVERVERHIT
  Het waarschuwingslampje gaat branden als de temperatuur in het bovenste gedeelte van het verwarmingselement hoger is dan 105 ° C. De kachel wordt gedeactiveerd door zijn veiligheidssystemen. Zodra het apparaat is afgekoeld, wordt het automatisch opnieuw opgestart. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - OVERVERHITTING
 3. SCHOK OF KANTEL
  Het waarschuwingslampje gaat branden als het apparaat meer dan 30 ° C wordt gekanteld of aan sterke schokken of stoten wordt blootgesteld. De verwarming wordt gedeactiveerd door zijn veiligheidssystemen. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - SCHOK OF KANTEL
 4. BRANDSTOFTANK LEEG
  Als de brandstoftank helemaal leeg is, verschijnt de melding "OIL" op het display. Bovendien brandt het controlelampje LEEG van de brandstofmeter continu en geeft het apparaat een continu audiosignaal af. De tank kan niet voldoende worden geleegd om de brandstofpomp te laten ontluchten.Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - BRANDSTOFTANK LEEG
 5. VEILIGHEIDSSYSTEEMFOUT
  Het veiligheidssysteem schakelt alle branderfuncties uit. Neem contact op met een geautoriseerde onderhoudsdienst. Airrex infraroodverwarming AH-200-300-800 - FOUT VEILIGHEIDSSYSTEEM
 6. VEILIGHEIDSSYSTEEMFOUT
  Het veiligheidssysteem schakelt alle branderfuncties uit. Neem contact op met een geautoriseerde onderhoudsdienst. Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - VEILIGHEIDSSYSTEEM FOUT 2

AANTEKENING!
Als de kachel wordt uitgeschakeld door de veiligheidssystemen, moet de ruimte die wordt verwarmd zorgvuldig worden geventileerd om alle uitlaatgassen en / of brandstofdampen te verwijderen.

TIP VOOR HET GEBRUIK VAN DE KACHEL
Zie alle mogelijke oorzaken van foutmeldingen in de tabel op pagina 16.

DIAGNOSEREN EN HERSTELLEN BEDRIJFSSTORINGEN

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - DIAGNOSEREN EN REPAREREN OPERATIONELE STORINGEN 1Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - DIAGNOSEREN EN REPAREREN OPERATIONELE STORINGEN 2

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - Let op

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE!

Meer dan 85% van alle bedrijfsstoringen wordt veroorzaakt door onvoldoende ventilatie. Het is aan te raden om de heater op een centrale en open plek te plaatsen zodat deze zonder belemmering warmte kan uitstralen. De kachel heeft zuurstof nodig om te kunnen werken, daarom moet voor voldoende ventilatie in de kamer worden gezorgd. Natuurlijke ventilatie conform de geldende bouwvoorschriften is voldoende, mits er geen inlaat- of uitlaatroosters zijn geblokkeerd. Het wordt ook niet aanbevolen om een ​​vervangende ontluchter in de buurt van het apparaat te plaatsen, zodat de thermostaatregeling niet wordt verstoord.

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE

 • Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er lucht circuleert in de te verwarmen ruimte. Idealiter wordt lucht naar binnen gevoerd via een inlaatopening aan de onderkant en de CO2-houdende lucht via een uitlaatopening aan de bovenkant.
 • De aanbevolen diameter van de ventilatieopeningen is 75–100 mm.
 • Als de kamer alleen een in- of uitlaatopening heeft, kan er geen lucht in circuleren en is de ventilatie onvoldoende. De situatie is hetzelfde als er alleen wordt geventileerd via een open raam.
 • Binnenstromende lucht van licht geopende deuren / ramen garandeert geen voldoende ventilatie.
 • De kachel heeft voldoende ventilatie nodig, zelfs als de uitlaatpijp uit de te verwarmen ruimte wordt geleid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AANSLUITSCHEMA

Airrex infrarood verwarming AH-200-300-800 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

 • De fabrikant raadt het gebruik van deze kachels bij temperaturen onder -20ºC niet aan.
 • Vanwege actieve productontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder afzonderlijke kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en functionele beschrijvingen in deze handleiding.
 • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een 220/230 V elektriciteitsnet.

Airrex Infrarood Heater AH-200-300-800 - AANSLUITSCHEMA

AIRREX GARANTIE

Hoe meer de Airrex-kachels worden gebruikt, hoe betrouwbaarder hun werking is. Airrex maakt gebruik van strikte kwaliteitscontroleprocessen. Elk product wordt na voltooiing geïnspecteerd en sommige producten worden aan niet-aflatende functionele tests onderworpen.

Neem voor het verhelpen van onverwachte storingen of storingen contact op met uw handelaar of importeur.
Als de fout of storing wordt veroorzaakt door een defect aan het product of een van de onderdelen ervan, wordt het product tijdens de garantieperiode kosteloos vervangen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

NORMALE GARANTIE
 1. De garantieperiode is 12 maanden vanaf de aankoopdatum van het apparaat.
 2. Indien de storing of storing wordt veroorzaakt door een gebruikersfout of schade aan het apparaat veroorzaakt door een externe factor, zijn alle reparatiekosten voor rekening van de klant.
 3. Voor onderhoud of reparaties onder garantie is de originele aankoopbon nodig om de aankoopdatum te verifiëren.
 4. De geldigheid van de garantie vereist dat het apparaat is gekocht bij een officiële winkel die door de importeur is geautoriseerd.
 5. Alle kosten die verband houden met het transporteren van het apparaat naar garantieservice of garantiereparatie zijn voor rekening van de klant. Bewaar de originele verpakking om transport te vergemakkelijken. De winkelier / importeur neemt de kosten voor zijn rekening die zijn verbonden aan het retourneren van het apparaat aan de klant na onderhoud onder garantie of reparatie onder garantie (als het apparaat is goedgekeurd voor onderhoud / reparatie onder garantie).
3 JAAR AANVULLENDE GARANTIE

De importeur van Airrex infraroodstralers Rex Nordic Oy geeft 3 jaar garantie op geïmporteerde diesel infraroodstralers. Een van de voorwaarden voor een garantie van 3 jaar is dat u de garantie activeert binnen 4 weken na de aankoopdatum. De garantie moet elektronisch worden geactiveerd bij: www.rexnordic.com.

3 JAAR GARANTIEVOORWAARDEN

 • De garantie dekt alle onderdelen die onder de algemene garantievoorwaarden vallen.
 • De garantie dekt alleen producten die zijn geïmporteerd door Rex Nordic Group en verkocht door een officiële dealer daarvan.
 • Alleen door de Rex Nordic Group geautoriseerde dealers mogen de 3-jarige garantie op de markt brengen en adverteren.
 • Druk het garantiecertificaat op de verlengde garantie af en bewaar het als bijlage bij de aankoopbon.
 • Als het apparaat binnen de verlengde garantieperiode naar garantieservice wordt gestuurd, moeten de kassabon en het garantiecertificaat voor de verlengde garantie worden meegestuurd.
 • Indien de storing of storing wordt veroorzaakt door een gebruikersfout of schade aan het apparaat veroorzaakt door een externe factor, zijn alle reparatiekosten voor rekening van de klant.
 • Voor onderhoud of reparatie onder garantie zijn de kassabon en het garantiecertificaat vereist voor de verlengde garantie.
 • Alle kosten die verband houden met het transporteren van het apparaat naar garantieservice of garantiereparatie zijn voor rekening van de klant. Bewaar de originele verpakking om transport te vergemakkelijken.
 • De kosten verbonden aan het retourneren van het apparaat aan de klant na garantieservice of garantiereparatie (als het apparaat is goedgekeurd voor garantieservice / reparatie) zijn voor rekening van de dealer / importeur.

GELDIGHEID VAN DE GARANTIE VAN 3 JAAR

De garantie blijft drie jaar geldig vanaf de aankoopdatum vermeld op de kassabon, op voorwaarde dat de garantie wordt geactiveerd volgens de bovenstaande instructies. De garantie van 3 jaar is alleen geldig met de originele aankoopbon. Denk eraan om de bon te bewaren. Het is een bewijs van een geldige garantie.

Airrex-logo

FABRIKANT

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juandong) 86, Gilparo
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

IMPORTEUR

REX NORDIC GROEP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
FINLAND

FINLAND +358 40 180 11
ZWEDEN +46 72 200 22
NOORWEGEN +47 4000 66 16
INTERNATIONAAL +358 40 180 11

[e-mail beveiligd]
www.rexnordic.com


Airrex infrarood verwarming AH-200/300/800 Gebruikershandleiding - Geoptimaliseerde PDF
Airrex infrarood verwarming AH-200/300/800 Gebruikershandleiding - Originele pdf

Join the Conversation

hoe 1

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.