SALEEY-logo

SALEEY ATD25301 AUTO-INTREKBARE RATEL TIE DOWN

SALEEY-ATD25301-AUTO-INTREKBARE-RATEL-VASTBIND-PRODUCT

Dank u voor uw aankoop van een Sealey-product. Dit product is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal, indien gebruikt volgens deze instructies en correct onderhouden, jarenlang probleemloos werken.

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR. LET OP DE VEILIGE OPERATIONELE VEREISTEN, WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN. GEBRUIK HET PRODUCT CORRECT EN ZORGVULDIG VOOR HET DOEL WAARVOOR HET BEDOELD IS. HET NIET DOEN KAN SCHADE EN/OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN EN ZAL DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VEILIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.SALEEY-ATD25301-AUTO-INTREKBARE-RATEL-VASTBINDING-fig-1

VEILIGHEID

 • Bij het selecteren en gebruiken web sjorringen, moet rekening worden gehouden met de vereiste sjorcapaciteit, rekening houdend met de modus
  gebruik en de aard van de te zekeren lading. De grootte, vorm en het gewicht van de lading, samen met de beoogde gebruikswijze, transportomgeving en de aard van de lading zijn van invloed op de juiste keuze.
 • Om stabiliteitsredenen moeten vrijstaande ladingen worden vastgezet met minimaal één paar web sjorringen voor wrijvingssjorren en twee paar web sjorren voor diagonaal sjorren.
 • De geselecteerde web sjorringen moeten zowel sterk genoeg zijn als de juiste lengte hebben voor de gebruikswijze. Basis sjorregels:
  • Plan de montage- en verwijderingshandelingen van sjorren voordat u aan een reis begint;
  • Houd er rekening mee dat tijdens reizen delen van de lading mogelijk moeten worden gelost;
  • Bereken het aantal web spanbanden volgens EN 12195-1.
  • Alleen deze web sjorringen die zijn ontworpen voor sjorren met wrijving met STF op het etiket moeten worden gebruikt voor sjorren met wrijving;
  • Controleer regelmatig de spankracht, vooral kort na het begin van de rit.
 • Vanwege verschillend gedrag en rek onder belasting, verschillende sjormiddelen (bijv. sjorketting en web spanbanden) mogen niet worden gebruikt om dezelfde lading vast te sjorren. Er moet ook aandacht worden besteed aan hulpstukken (componenten) en sjorinrichtingen in de ladingvasthoudinrichting die compatibel zijn met de web sjorren.
 • Tijdens gebruik moeten plathaken over de volledige breedte van het draagvlak van de haak ingrijpen.
 • Vrijgave van de web sjorren: Er moet voor worden gezorgd dat de stabiliteit van de lading onafhankelijk is van de sjoruitrusting en dat het losmaken van de lading web het vastsjorren mag er niet toe leiden dat de lading van het voertuig valt, waardoor het personeel in gevaar komt. Bevestig eventueel hefwerktuigen voor verder transport aan de last alvorens de spaninrichting los te maken om onbedoeld vallen en/of kantelen van de last te voorkomen. Dit geldt ook bij het gebruik van spaninrichtingen die een gecontroleerde verwijdering mogelijk maken.
 • Voordat u probeert een ladingseenheid te lossen, is het: web sjorringen moeten worden losgemaakt zodat ze vrij van de laadvloer kunnen worden getild.
 • Tijdens het laden en lossen moet aandacht worden besteed aan de nabijheid van eventuele lage bovengrondse hoogspanningslijnen.
 • De materialen waaruit web sjorringen die worden vervaardigd, hebben een selectieve weerstand tegen chemische aantasting. Vraag advies aan de fabrikant of leverancier als blootstelling aan chemicaliën te verwachten is. Opgemerkt moet worden dat de effecten van chemicaliën kunnen toenemen met stijgende temperatuur. De weerstand van kunstmatige vezels tegen chemicaliën wordt hieronder samengevat.
 • Polyamiden zijn vrijwel immuun voor de effecten van alkaliën. Ze worden echter aangevallen door minerale zuren.
 • Polyester is bestand tegen minerale zuren maar wordt aangetast door alkaliën.
 • Polypropyleen wordt weinig aangetast door zuren en logen en is geschikt voor toepassingen waar een hoge bestendigheid tegen chemicaliën (anders dan bepaalde organische oplosmiddelen) vereist is.
 • Oplossingen van onschadelijke zuren of logen kunnen door verdamping voldoende geconcentreerd worden om schade te veroorzaken. Neem besmette webAls ze onmiddellijk buiten gebruik zijn, laat ze dan grondig in koud water weken en droog ze op natuurlijke wijze.
 • Web spanbanden die voldoen aan dit deel van EN 12195 zijn geschikt voor gebruik in de volgende temperatuurbereiken:
  • 40 °C tot +80 °C voor polypropyleen (PP);
  • 40 °C tot +100 °C voor polyamide (PA);
  • 40 °C tot +120 °C voor polyester (PES).
 • Deze bereiken kunnen variëren in een chemische omgeving. In dat geval zal het advies van de fabrikant of leverancier worden ingewonnen.
 • Verandering van de omgevingstemperatuur tijdens transport kan de krachten in de web sjorren. Controleer de spankracht na het betreden van warme gebieden.
 • Web sjorringen moeten worden afgewezen of teruggestuurd naar de fabrikant voor reparatie als ze tekenen van beschadiging vertonen.
 • De volgende criteria worden als tekenen van schade beschouwd:
  • Maar web sjorringen met identificatielabels moeten worden gerepareerd;
  • Als er sprake is van accidenteel contact met chemische producten, a web sjorringen worden uit bedrijf genomen en de fabrikant of leverancier wordt geraadpleegd;
  • heeft gewacht web sjorringen (af te wijzen): scheuren, sneden, inkepingen en breuken in dragende vezels en bevestigingssteken; vervormingen als gevolg van blootstelling aan hitte;
  • voor eindfittingen en spaninrichtingen: vervormingen, spleten, uitgesproken tekenen van slijtage, tekenen van corrosie.
 • Er moet voor worden gezorgd dat de web sjorren wordt niet beschadigd door de scherpe randen van de lading waarop het wordt gebruikt. Een visuele inspectie voor en na elk gebruik wordt aanbevolen.
 • Alleen leesbaar gemarkeerd en gelabeld web spanbanden worden gebruikt.
 • Web sjorringen mogen niet worden overbelast: er mag alleen de maximale handkracht van 500 N (50 daN op het etiket; 1 daN = 1 kg) worden toegepast. Mechanische hulpmiddelen zoals hefbomen, staven enz. als verlengingen mogen niet worden gebruikt, tenzij ze deel uitmaken van de spaninrichting.
 • Web sjorringen mogen nooit geknoopt of gedraaid worden gebruikt.
 • Beschadiging van etiketten moet worden voorkomen door ze uit de buurt van scherpe randen van de lading en, indien mogelijk, van de lading te houden.
 • De webBing moet worden beschermd tegen wrijving, slijtage en beschadiging door lasten met scherpe randen door middel van beschermhoezen en/of hoekbeschermers.

INLEIDING

Vervaardigd uit polyester webbing met gestikte versterking rond haken. Automatisch terugspoelen met een druk op de knop trekt de webb, en laat het apparaat netjes en opgeruimd achter. Eenvoudig trommel- en ratelmechanisme spant de webbing om een ​​superieure ladingzekering te bieden. Geschikt voor het vastzetten van ladingen en dekzeilen op diepladers of aanhangers. Handgrepen en ontgrendelingsmechanisme zijn met rubber bekleed voor extra comfort.

SPECIFICATIE

Modelnr. Brekende stam haak Maximale spanning Webbing Lengte Webbing Breedte Aantal
ATD25301 600 kg S-Type 300 kg 3 m 25 mm 1
ATD50301 1500 kg S-Type 750 kg 3 m 50 mm 1

OPERATIE

NOTITIE: Als u niet zeker bent van de vereisten voor een specifieke toepassing van Tie Down, dient u professioneel advies in te winnen.

 1. DE BAND INSTALLEREN
  1. Druk het ontgrendellipje (fig.1) in en trek zoveel riemlengte uit als nodig is.
  2. Plaats de riemhaken op de gewenste bevestigingspunten en span de riem met behulp van de ratelhendel (fig.1) aan tot de vereiste spanning. DE BAND LOSLATEN
  3. Druk het ontgrendellipje (fig.1) in en laat de riem voldoende lang worden om de riemhaken van hun bevestigingspunten te kunnen verwijderen.
  4. Eenmaal losgekoppeld, drukt u op het ontgrendellipje zodat de riem volledig in de ratelbehuizing kan worden teruggetrokken.
   NOTITIE: Zie voor meer informatie het Sealey YouTube-kanaal. SALEEY-ATD25301-AUTO-INTREKBARE-RATEL-VASTBINDING-fig-2

ONDERHOUD

 1. Veeg na gebruik de riem en het ratelhuis grondig af met een zachte, schone en droge doek.
 2. Bewaar het apparaat in een schone, droge omgeving.

MILIEUBESCHERMING

Recycle ongewenste materialen in plaats van ze weg te gooien als afval. Alle gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten worden gesorteerd, naar een recyclingcentrum worden gebracht en op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Wanneer het product volledig onbruikbaar wordt en moet worden afgevoerd, laat u alle vloeistoffen (indien van toepassing) in goedgekeurde containers lopen en voert u het product en de vloeistoffen af ​​volgens de plaatselijke voorschriften.
Opmerking: Het is ons beleid om producten voortdurend te verbeteren en als zodanig behouden we ons het recht voor om gegevens, specificaties en onderdelen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Belangrijk: Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist gebruik van dit product.

Garantie

De garantie is 12 maanden vanaf de aankoopdatum, bewijs hiervan is vereist voor elke claim.

Postadres:

Sealey Group, Kempson Way, Suffolk Business Park, Bury St. Edmunds, Suffolk. IP32 7AR 01284 757500 01284 703534 [e-mail beveiligd] www.sealey.co.uk

Documenten / bronnen

SALEEY ATD25301 AUTO-INTREKBARE RATEL TIE DOWN [pdf] Gebruikershandleiding
ATD25301, ATD50301, RATEL, INTREKBARE RATEL

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.