KOHLER-bedrijf

Mira Eerlijkheid
ERD-staafafsluiter en fittingen

Mira Honesty ERD Bar Valve en fittingen

Deze instructies moeten bij de gebruiker worden achtergelaten

Mira Honesty ERD Bar-klep en fittingen 1

Introductie

Bedankt dat je voor een Mira-douche hebt gekozen. Neem de tijd om deze handleiding aandachtig door te lezen en bewaar deze bij de hand voor toekomstig gebruik, zodat u optimaal kunt genieten van uw nieuwe douche.

Garantie

Voor huishoudelijke installaties garanderen Mira Showers dit product tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum (douchekranen voor één jaar).

Voor niet-huishoudelijke installaties garandeert Mira Showers dit product tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Het niet opvolgen van de instructies die bij de douche zijn geleverd, maakt de garantie ongeldig.

Raadpleeg de 'Klantenservice' voor de algemene voorwaarden.

Aanbevolen gebruik

Mira Honesty ERD Bar-klep en fittingen - Aanbevolen gebruik

Ontwerpregistratie

Ontwerpregistratienummer - 005259041-0006-0007

Inhoud van de verpakking

Mira Honesty ERD-staafafsluiter en fittingen - Inhoud van het pakket

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING - Dit product kan verbrandingstemperaturen afgeven als het niet wordt gebruikt, geïnstalleerd of onderhouden in overeenstemming met de instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. De functie van een thermostatische mengkraan is om constant water op een veilige temperatuur te leveren. In overeenstemming met elk ander mechanisme kan het niet als functioneel onfeilbaar worden beschouwd en kan het als zodanig de waakzaamheid van een toezichthouder niet volledig vervangen waar dat nodig is. Op voorwaarde dat het wordt geïnstalleerd, in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden volgens de aanbevelingen van de fabrikant, wordt het risico van falen, zo niet geëlimineerd, tot het minimaal haalbare beperkt. LET OP HET VOLGENDE OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN:

DE DOUCHE INSTALLEREN

 1. De installatie van de douche moet worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies door gekwalificeerd, bekwaam personeel. Lees alle instructies voordat u de douche installeert.
 2. Installeer de douche NIET op een plaats waar deze kan worden blootgesteld aan vorst. Zorg ervoor dat alle leidingen die kunnen bevriezen, goed zijn geïsoleerd.
 3. Voer GEEN niet-gespecificeerde wijzigingen uit, boor of snijd geen gaten in de douche of fittingen anders dan in deze handleiding wordt voorgeschreven. Gebruik bij het onderhoud alleen originele Kohler Mira-vervangingsonderdelen.
 4. Als de douche tijdens installatie of onderhoud wordt gedemonteerd, moet na voltooiing een inspectie worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle aansluitingen goed vastzitten en dat er geen lekken zijn.

DE DOUCHE GEBRUIKEN

 1. De douche moet worden bediend en onderhouden in overeenstemming met de vereisten van deze handleiding. Zorg ervoor dat u voor gebruik volledig begrijpt hoe u de douche bedient, lees alle instructies en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
 2. Schakel de douche NIET in als er een mogelijkheid bestaat dat het water in de douchecabine of kraan bevroren is.
 3. De douche kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met de douche spelen.
 4. Iedereen die moeite heeft met het begrijpen of bedienen van de bedieningselementen van een douche, moet tijdens het douchen goed worden opgevangen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan jongeren, ouderen, zieken of iedereen die onervaren is in de juiste bediening van de bedieningselementen.
 5. Laat kinderen NIET zonder toezicht de douche-unit schoonmaken of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
 6. Controleer altijd of de watertemperatuur veilig is voordat u onder de douche stapt.
 7. Wees voorzichtig bij het wijzigen van de watertemperatuur tijdens het gebruik, controleer altijd de temperatuur voordat u verder gaat met douchen.
 8. Monteer GEEN enkele vorm van uitlaatstroomregelaar. Alleen door Mira aanbevolen uitlaatfittingen mogen worden gebruikt.
 9. Bedien de temperatuurregelaar NIET snel, wacht 10-15 seconden voordat de temperatuur gestabiliseerd is voor gebruik.
 10. Wees voorzichtig bij het wijzigen van de watertemperatuur tijdens het gebruik, controleer altijd de temperatuur voordat u verder gaat met douchen.
 11. Schakel de douche NIET uit en weer in terwijl u in de waterstroom staat.
 12. Sluit de uitlaat van de douche NIET aan op een andere kraan, regelklep, handschakelaar of douchekop dan die welke zijn gespecificeerd voor gebruik met deze douche. Alleen door Kohler Mira aanbevolen accessoires mogen worden gebruikt.
 13. De douchekop moet regelmatig worden ontkalkt. Elke blokkering van de douchekop of slang kan de doucheprestaties beïnvloeden.

Specificaties

Drukken

 • Max. Statische druk: 10 bar.
 • Max gehandhaafde druk: 5 Bar.
 • Min. Aangehouden druk: (gasboiler): 1.0 bar (voor optimale prestaties moet de toevoer nominaal gelijk zijn).
 • Min. Gehandhaafde druk (zwaartekrachtsysteem): 0.1 bar (0.1 bar = 1 meter opvoerhoogte van koude tankbasis tot uitlaat douchehouder).

Temperaturen

 • Er is een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk tussen 20 ° C en 50 ° C.
 • Optimaal thermostatisch regelbereik: 35 ° C tot 45 ° C (bereikt met toevoer van 15 ° C koud, 65 ° C warm en nominaal gelijke drukken).
 • Aanbevolen warme toevoer: 60 ° C tot 65 ° C (Opmerking! De mengklep kan gedurende korte perioden zonder schade werken bij temperaturen tot 85 ° C. Om veiligheidsredenen wordt echter aanbevolen de maximale warmwatertemperatuur te beperken tot 65 ° C. C).
 • Minimaal aanbevolen verschil tussen warme toevoer- en afvoertemperatuur: 12 ° C bij de gewenste stroomsnelheden.
 • Minimale aanvoertemperatuur warm water: 55 ° C.

Thermostatische uitschakeling

 • Voor veiligheid en comfort zal de thermostaat de mengklep binnen 2 seconden afsluiten als een van de toevoertemperaturen uitvalt (alleen bereikt als de mengtemperatuur een minimumverschil heeft van 12 ° C ten opzichte van beide toevoertemperaturen).

aansluitingen

 • Heet: Links - 15 mm leidingwerk, 3/4 ”BSP naar de klep.
 • Koud: rechts - 15 mm naar leidingwerk, 3/4 ”BSP naar de klep.
 • Uitlaat: Onderkant - 1/2 ”BSP Mannetje naar een flexibele slang.
  Notitie! Dit product laat geen omgekeerde inlaten toe en levert onstabiele temperaturen als het verkeerd wordt gemonteerd.

Installatie

Geschikte sanitaire systemen
Zwaartekracht gevoed:
De thermostatische menger moet worden gevoed vanuit een koudwaterreservoir (meestal gemonteerd in de zolderruimte) en een warmwatercilinder (meestal gemonteerd in de droogkast) met een nominaal gelijke druk.
Gasverwarmd systeem:
De thermostatische mengkraan kan worden geïnstalleerd met een combiketel.
Ongeventileerd hoofddruksysteem:
De thermostatische mengkraan kan worden geïnstalleerd met een ongeventileerd, opgeslagen warmwatersysteem.
Direct onder druk staand warmwatersysteem:
De thermostatische mengkraan kan worden geïnstalleerd met systemen van dit type met gebalanceerde drukken.
Gepompt systeem:
De thermostatische menger kan worden geïnstalleerd met een inlaatpomp (dubbele waaier). De pomp moet op de vloer naast de warmwaterboiler worden geïnstalleerd.

Algemeen

 1. De installatie van de douche moet worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies door gekwalificeerd, bekwaam personeel.
 2. De loodgietersinstallatie moet voldoen aan alle nationale of lokale watervoorschriften en alle relevante bouwvoorschriften, of enige specifieke regelgeving of praktijk gespecificeerd door het plaatselijke waterleidingbedrijf.
 3. Zorg ervoor dat alle drukken en temperaturen voldoen aan de eisen van de douche. Zie 'Specificaties'.
 4. Volle doorlaat / niet-beperkende afsluiters moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats naast de douche worden gemonteerd om het onderhoud van de douche te vergemakkelijken.
  Gebruik GEEN klep met een losse sluitring (jumper), aangezien dit kan leiden tot statische druk.
 5. Gebruik koperen leidingen voor alle leidingen.
 6. Oefen GEEN overmatige kracht uit op de aansluitingen van de leidingen; Bied altijd mechanische ondersteuning bij het maken van sanitaire aansluitingen. Eventuele gesoldeerde verbindingen moeten worden gemaakt voordat de douche wordt aangesloten. Leidingen moeten stevig worden ondersteund en mogen geen spanning op de aansluitingen uitoefenen.
 7. Pijpleidingen moeten tot een minimum worden beperkt.
 8. Plaats de douche-eenheid waar de bedieningselementen zich op een voor de gebruiker geschikte hoogte bevinden. Plaats de douchekop zo dat het water in lijn met het bad of over de opening van een douchecabine spuit. Door de installatie mag de doucheslang bij normaal gebruik niet worden geknikt of het gebruik van de bedieningshendels worden belemmerd.
 9. De positie van de douche-eenheid en de bevestigingsring van de slang moet een minimale luchtspleet van 25 mm bieden tussen de douchekop en het overloopniveau van een bad, douchebak of wastafel. Er moet een minimale afstand van 30 mm zijn tussen de douchekop en de overloophendel van elk toilet, bidet of ander apparaat met een vloeistofcategorie 5 terugstroomrisico.
  Notitie! Het kan voorkomen dat de borgring van de slang geen geschikte oplossing biedt voor vloeistofcategorie 3-installaties, in deze gevallen moet een dubbele uitlaatklep worden gemonteerd, waardoor de vereiste toevoerdruk doorgaans met 10 kPa (0.1 bar) toeneemt. Dubbele terugslagkleppen aangebracht in de toevoer van het toestel veroorzaken een drukopbouw die de maximale statische ingangsdruk van het toestel beïnvloedt en mogen niet gemonteerd worden. Voor vloeistofcategorie 5 zijn dubbele terugslagkleppen niet geschikt.
  Mira Honesty ERD Bar-klep en fittingen - Geschikte sanitaire systemen
 10. Gebruik alleen de inlaataansluitingen die bij het product zijn geleverd. Gebruik GEEN ander type fittingen.
 11. Draai verbindingen, schroeven of draadstiften NIET te strak aan, aangezien dit het product kan beschadigen.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit

Voordat u het leidingwerk installeert, dient u ervoor te zorgen dat er minimaal 1260 mm vrije hoogte is zodat de stijve stijgbuis en boven het hoofd kunnen worden geïnstalleerd. Bij installatie in een gebied met beperkte hoogte, kan een kortere stijgrail als reserveonderdeel worden besteld.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 1Monteer de kunststof buisgeleider over de inlaatleidingen. Zet de buisgeleider waterpas en bevestig hem aan de muur om hem op zijn plaats te houden. Laat de geleider op zijn plaats en maak de muur af.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 2Zorg ervoor dat het leidingwerk correct is geïnstalleerd en dat het 25 mm uitsteekt vanaf het afgewerkte muuroppervlak.
Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 3Houd de muurbeugel op zijn plaats en markeer de positie van de bevestigingsgaten.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 4

Boor de bevestigingsgaten met een boor van 8 mm diameter.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 5

Installeer de muurpluggen.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 6

Installeer de bevestigingsschroeven en draai ze vast.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 7

Installeer de olijven en de connectoren. Draai handvast en vervolgens nog een 1/4 tot 1/2 slag.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 8

Schakel de watertoevoer in en spoel de leidingen door.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 9

Installeer de afdekplaten.

Installatie van de Bar Valve Fast Fix Kit 10

Monteer de staafafsluiter met een afdichtring / filter in elke inlaat en bevestig deze aan de muurbeugel.
Notitie! Verbindingen zijn: Heet-Links, Koud-Rechts.

De douchekranen installeren

 1. Monteer de slangborgring en klamp beugel aan de middelste balk en schroef vervolgens alle drie de staven aan elkaar.
 2. Monteer de muurbeugel in de stijgarm met de stifttap bovenaan.
 3. Zorg ervoor dat de onderste balk volledig in de klep wordt geduwd om de afdichting vast te zetten. Als u dit niet doet, wordt de muurbeugel verkeerd geplaatst en kan er een lek ontstaan ​​rond de uitlaat van de klep.
 4. Markeer de gaten voor de verticale wandbevestigingsbeugel. Gebruik de stijgarmconstructie als richtlijn en zorg ervoor dat deze verticaal staat.
 5. Verwijder de gemonteerde staaf en bevestigingsbeugel.
 6. Boor de gaten voor de muurbevestigingsbeugel. Monteer de muurpluggen en bevestig de beugel aan de muur met de meegeleverde schroeven.
 7. Plaats de stang terug in de douchecabine en plaats de afdekking losjes op de stijgbeugel. Zorg ervoor dat de onderste balk correct is gemonteerd, zoals weergegeven in het onderstaande schema.
 8. Monteer de stijgarm op de muurbevestigingsbeugel en draai de draadstift vast met een inbussleutel van 2.5 mm. Monteer de afdekhoes over de beugel.
 9. Draai de draadstift aan de achterkant van de douche-eenheid vast om de stang vast te zetten met behulp van de 1.5 mm inbussleutel. Monteer de plug.
 10. Monteer de hoofddouche.
  Notitie! Een debietregelaar (niet meegeleverd) kan nodig zijn voor installatie op hogedruksystemen (hoger dan 0.5 bar).
 11. Steek de doucheslang door de borgring van de slang en sluit hem aan op zowel de douchecabine als de douchekop. Verbind de conische met de rode kap of het witte label met de douchekop.

De douchekranen installeren

Inbedrijfstelling

Maximale temperatuurinstelling
Volg deze procedure om de temperatuur te controleren en aan te passen voordat u de douche voor het eerst gebruikt. Zorg ervoor dat alle gebruikers bekend zijn met de bediening van de douche. Deze handleiding is eigendom van de huiseigenaar en moet na voltooiing van de installatie bij hem worden achtergelaten.

De maximale temperatuur van de douche is vooraf ingesteld op 46 ° C, maar moet mogelijk worden aangepast om de volgende redenen:
• Om te resetten naar een comfortabele temperatuur (kan nodig zijn voor het leidingsysteem).
• Afgestemd op uw douchevoorkeur.

De volgende procedure vereist een constante toevoer van warm water met een minimumtemperatuur van 55 ° C.

 1. Zet de douche AAN tot volledige stroom.
 2. Draai naar volledig heet. Laat de temperatuur en het debiet stabiliseren.
 3. Om de temperatuur warmer of koeler in te stellen, trekt u aan de temperatuurknop en let u erop dat u de naaf niet draait.
  De volgende procedure vereist 1Notitie! Pas op dat u het chroom niet beschadigt als er gereedschap wordt gebruikt om los te wrikken.
 4. Om de temperatuur te verhogen, draait u de naaf tegen de klok in en kouder met de klok mee. Maak kleine aanpassingen en laat de temperatuur zakken voordat u verdere aanpassingen maakt. Ga door met aanpassen totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
 5. Verwijder de bevestigingsschroef waarmee de naaf is bevestigd en breng de naaf opnieuw aan zoals afgebeeld. Clips te oriënteren in de posities 3, 6, 9 en 12 uur.
  De volgende procedure vereist 2
 6. Draai de bevestigingsschroef weer vast zonder de naaf te draaien.
 7. Druk op de temperatuurknop om ervoor te zorgen dat deze correct wordt geplaatst.
  De volgende procedure vereist 3Notitie! De pijl aan de binnenkant van het handvat moet naar beneden wijzen.
 8. Draai de temperatuurknop naar volledig koud en draai vervolgens terug naar volledig warm en controleer of de maximale temperatuur correct is ingesteld.

operatie

Mira Honesty ERD Bar-klep en fittingen - Bediening

Flow operatie
Gebruik de stromingsgreep om de douche aan / uit te zetten en selecteer de hoofd- of douchekop.
De temperatuur aanpassen
Gebruik de temperatuurgreep om de douche warmer of koeler te maken.

Onderhoud door de gebruiker

WAARSCHUWING! LET OP HET VOLGENDE OM HET RISICO OP LETSEL OF PRODUCTSCHADE TE VERMINDEREN:

1. Laat kinderen NIET zonder toezicht de douche-eenheid schoonmaken of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
2. Als de douche gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet de watertoevoer naar de douche-eenheid worden afgesloten. Als de douche-eenheid of het leidingwerk tijdens deze periode dreigt te bevriezen, moet een gekwalificeerd, competent persoon het water afvoeren.

Schoonmaak
Veel huishoudelijke en commerciële reinigingsmiddelen, inclusief hand- en oppervlaktereinigingsdoekjes, bevatten schuurmiddelen en chemische stoffen die plastic, beplating en bedrukking kunnen beschadigen en mogen niet worden gebruikt. Deze afwerkingen moeten worden gereinigd met een mild afwasmiddel of zeepoplossing en vervolgens worden drooggewreven met een zachte doek.

Belangrijk! De douchekop moet regelmatig worden ontkalkt, door de douchekop schoon en kalkvrij te houden, blijft je douche de beste prestaties leveren. Kalkaanslag kan de stroomsnelheid beperken en kan schade aan uw douche veroorzaken.

Mira Honesty ERD-staafafsluiter en fittingen - Onderhoud door de gebruiker

Gebruik uw duim of een zachte doek om eventuele kalkaanslag van de sproeiers te verwijderen.

De slang inspecteren
Belangrijk! De doucheslang moet periodiek worden geïnspecteerd op schade of inwendig instorten, inwendig instorten kan de stroomsnelheid van de douchekop beperken en kan schade aan de douche veroorzaken.

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Inspectie van de slang

1. Schroef de slang los van de douchekop en de doucheafvoer.
2. Inspecteer de slang.
3. Vervang indien nodig.

Foute diagnose

Raadpleeg 'Klantenservice' als u een door Mira opgeleide onderhoudsmonteur of -agent nodig heeft.

Mira Eerlijkheid ERD Barafsluiter en fittingen - Foutdiagnose

Reserve-onderdelen

Mira Honesty ERD Bar Valve en Fittingen Reserveonderdelen 1

 

Mira Honesty ERD Bar Valve en Fittingen Reserveonderdelen 2

Notes

Klantenservice

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Klantenservice

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Klantenservice 1

© Kohler Mira Limited, april 2018

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings Gebruikershandleiding - Geoptimaliseerde PDF
Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings Gebruikershandleiding - Originele pdf

Join the Conversation

hoe 1

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.