हालको WF20 पर्खालहरू एलईडी लाइट निर्देशन पुस्तिका

यी व्यापक स्थापना निर्देशनहरूको साथ WF20 वाल फारम एलईडी लाइट कसरी स्थापना गर्ने जान्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको फिक्स्चर ठीकसँग ग्राउन्ड गरिएको छ र पानीको घुसपैठ रोक्नको लागि सील गरिएको छ। प्लेट माउन्ट गर्न, सीलेन्ट लागू गर्न, फिक्स्चर हाउसिंग स्थापना गर्न, र तारहरू जडान गर्न चरण-दर-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। भविष्यमा प्रयोगको लागि यो सन्दर्भलाई सजीलो राख्नुहोस्।