MINN KOTA अल्ट्रा कन्ट्रोल बोर्ड प्रतिस्थापन निर्देश पुस्तिका

तपाईंको MINN KOTA Ulterra मा कन्ट्रोल बोर्ड कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने बारे हाम्रो व्यापक प्रयोगकर्ता पुस्तिकाबाट जान्नुहोस्। सिमलेस अल्ट्रा कन्ट्रोल बोर्ड प्रतिस्थापनको लागि चरण-दर-चरण निर्देशनहरू र समस्या निवारण सुझावहरू प्राप्त गर्नुहोस्।

MINN KOTA Ulterra ताजा पानी ट्रोलिङ मोटर प्रयोगकर्ता गाइड

यस व्यापक प्रयोगकर्ता गाइडको साथ MINN KOTA Ulterra Freshwater Trolling Motor कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। कसरी पावर अन र अफ गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्, i-Pilot Link वायरलेस रिमोट वा फुट पेडलको साथ मोटरलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, र सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्। आज अल्ट्रा ट्रोलिङ मोटरको साथ सुरु गर्नुहोस्।

MINN KOTA Ulterra i-Pilot रिमोट कन्ट्रोल प्रयोगकर्ता गाइड

यस द्रुत सन्दर्भ गाइडको साथ MINN KOTA Ulterra i-Pilot रिमोट कन्ट्रोल कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। स्पट-लक र ट्र्याक रेकर्ड जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गरेर सजिलैसँग नेभिगेट गर्नुहोस्, र आफ्नो मोटर गति र ट्रिम नियन्त्रण गर्नुहोस्। 2207102ra i-Pilot रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गरेर आफ्नो Ulterra लाई डिप्लोय गर्न र स्टाउ गर्न चरण-दर-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

MINN KOTA Ulterra माउन्टिंग आयाम स्थापना गाइड

यो प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले MINN KOTA Ulterra को लागि माउन्टिंग आयामहरू प्रदान गर्दछ। Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. बाट पालना गर्न सजिलो निर्देशनहरूको साथ आफ्नो ट्रोलिङ मोटरलाई कसरी ठीकसँग स्थापना र सुरक्षित गर्ने बारे जान्नुहोस्। थप जानकारीको लागि जानुहोस्।