स्वान स्पटलाइट आउटडोर सुरक्षा क्यामेरा उपयोगकर्ता गाइड

Swann स्पटलाइट बाहिरी सुरक्षा क्यामेरा प्रयोगकर्ता गाइड SWIFI-SPOTCAM क्यामेरा ओभरVIEW पावर क्यामेरा पावर र ईथरनेट केबल प्रयोग गरी पावर एडाप्टरमा क्यामेरा जडान गर्नुहोस्, त्यसपछि पावर एडेप्टरलाई पावर आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्, जस्तै तल देखाइएको छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि क्यामेरा Wi-Fi नेटवर्क को दायरा भित्र छ जसमा तपाइँ जडान गर्न चाहानुहुन्छ। …

स्वान स्पटलाइट आउटडोर सुरक्षा क्यामेरा SWIFI-SPOTCAM उपयोगकर्ता पुस्तिका

स्वान स्पटलाइट आउटडोर सुरक्षा क्यामेरा SWIFI-SPOTCAM उपयोगकर्ता पुस्तिका - अनुकूलित पीडीएफ स्वान स्पटलाइट आउटडोर सुरक्षा क्यामेरा SWIFI-SPOTCAM उपयोगकर्ता पुस्तिका - मूल PDF