HoMEDiCS CELL-600-EU Smoothee IR गहिरो टिश्यू मालिश निर्देशनहरू

SmootheeIR 3 वर्षको ग्यारेन्टी CELL-600-EU www.homedics.co.uk/product-registration मा आज आफ्नो उत्पादन दर्ता गर्नुहोस् Smoothee IR Smoothee IR ले छाला कोर्न को लागी एक भ्याकुम सिर्जना गर्ने परम्परागत चिनियाँ अभ्यास जस्तै सिद्धान्तमा काम गर्दछ। एक चिल्लो कप मा गहिरो टिश्यू मसाज प्रभाव उत्पादन। Smoothee IR ले यो प्रविधि प्रयोग गरेर सरल बनाउँछ ...