LOWES 4139434 सिएरा पेले ओक निर्देशन पुस्तिका

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak PRODUCT NAME: SIERRA PALE OAK सावधानी: ल्यामिनेट फ्लोरहरू काट्दा सुरक्षा चश्मा र पन्जा प्रयोग गर्नुहोस्। टुक्रा टुक्रा फर्शहरूले काठको धुलो सिर्जना गर्नेछ; सधैं एक सुरक्षात्मक धुलो मास्क प्रयोग गर्नुहोस् र राम्रोसँग हावायुक्त क्षेत्रमा उत्पादन काट्नुहोस्। लामो किनारहरू कहिल्यै ट्याप नगर्नुहोस्; यस गाइडमा निर्देशन दिए अनुसार मात्र ट्याप गर्नुहोस्। डिजाइन गरिएका उपकरणहरू कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस् ...