ALORAIR Sentinel HDi90 dehumidifier निर्देशनहरू

PureAiro HEPA Max 770 एयर स्क्रबर निर्देशन म्यानुअल मोडेल#: Sentinel HDi90 पावर सप्लाई: 110/120VAC, 60 Hz, 5.5–Amps थर्मली प्रोटेक्टेड मोटर्स रेफ्रिजरेन्ट: R410a, 24.3 औंस अधिकतम डिजाइन दबाब: 35 बार हाई साइड…………… 15 बार कम साइड क्षमता: 90 PPD @ 80° F, 60% RH क्रम संख्या: S01055 PRC मा निर्मित: 2019 मा निर्मित -01-09 UL STD.507 लाई अनुरूप…