JVC RA-E611B-DAB DAB+-FM डिजिटल रेडियो निर्देशन पुस्तिका

यस प्रयोगकर्ता पुस्तिकाको साथ RA-E611B-DAB र RA-E611W-DAB DAB+-FM डिजिटल रेडियोहरू कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। प्रयोगकर्ताको सुविधाको लागि BestTuneTM, प्रिसेट प्रकार्य, घडी प्रकार्य, र प्रदर्शन ब्याकलाइट समायोजन जस्ता सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस्। मेन वा ब्याट्रीबाट आफ्नो रेडियोलाई कसरी पावर गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।