HoMedics PGM-1000-AU प्रो मसाज गन निर्देशन पुस्तिका

प्रो मसाजर निर्देशन पुस्तिका र वारेन्टी जानकारीPGM-1000-AU 1-वर्ष सीमित वारेन्टी प्रयोग गर्नु अघि सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। भविष्यको सन्दर्भको लागि यी निर्देशनहरू बचत गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण सुरक्षाहरू: यो उपकरण १६ वर्ष र माथिका बालबालिकाहरू र कम शारीरिक, संवेदी वा मानसिक क्षमताहरू वा अपरिहार्यताको अभाव भएका व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।