pendoo 32814564 भ्याकुम सीलर मेसिन प्रयोगकर्ता पुस्तिका

भ्याकुम सीलर मेसिन प्रयोगकर्ता म्यानुअल न्यानो सुझावहरू तपाईंको सुरक्षाको लागि, मेसिनको दुबै छेउबाट माथिको ढक्कन खोल्नुहोस्, जलाउनबाट बच्न पहेंलो तताउने सील बारलाई कहिल्यै नछुनुहोस्, विशेष गरी सील गरेपछि। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक वा दुबै छेउमा बनावटको साथ खाना सील भ्याकुम प्रणालीहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको सील झोलाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ; …