SAMSUNG NX58M6650WS ग्यास दायरा प्रयोगकर्ता पुस्तिका

NX58M6650WS ग्यास दायरा ग्यास दायरा प्रयोगकर्ता पुस्तिका NX58*665***/NX58*663*** चेतावनी: यदि यस पुस्तिकामा दिइएको जानकारी ठ्याक्कै पालना गरिएको छैन भने, आगलागी वा विस्फोटले सम्पत्ति क्षति, व्यक्तिगत चोटपटक वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। · यो वा अन्य कुनै उपकरणको वरपरमा पेट्रोल वा अन्य ज्वलनशील वाष्प र तरल पदार्थहरू भण्डारण वा प्रयोग नगर्नुहोस्। ·…