INSIGNIA NS-HTBOLT1 वाल-माउन्ट प्रतिस्थापन हार्डवेयर किट प्रयोगकर्ता गाइड

INSIGNIA NS-HTBOLT1 वाल-माउन्ट प्रतिस्थापन हार्डवेयर किट सुविधाहरू अवस्थित भित्ता माउन्टमा नयाँ टिभी माउन्ट गर्नको लागि पूर्ण हार्डवेयर किटले 90 इन्च (विकर्ण मापन) वा 125 पाउण्डसम्म टिभीहरूलाई समर्थन गर्दछ। टिभी र भित्ता माउन्ट निर्देशनहरू अनुसार स्थापना गर्दा नोट: टिभी माउन्ट गर्नको लागि हार्डवेयर समावेश गर्दैन ...