2021 यामाहा YXZ1000R SS XT-R - YXZ1000ETS मालिक म्यानुअल

२०२२ यामाहा YXZ2021R - YXZ1000E

2021 यामाहा YXZ1000R CA SS SE - YXZ1000ETS मालिक म्यानुअल

२०२१ यामाहा YXZ2021R CA SS SE - YXZ1000ETS

2021 यामाहा YXZ1000R SS - YXZ1000ET मालिक म्यानुअल

२०२१ यामाहा YXZ2021R SS - YXZ1000ET

2022 यामाहा YXZ1000R SS - YXZ1000ET मालिक म्यानुअल

२०२१ यामाहा YXZ2022R SS - YXZ1000ET  

2022 यामाहा YXZ1000R SS XT-R - YXZ1000ETS मालिक म्यानुअल

२०२२ यामाहा YXZ2022R SS XT-R - YXZ1000ETS

2021 यामाहा वोल्भरिन X4 850 XT-R - YXF850ES मालिक म्यानुअल

2021 यामाहा वोल्भरिन X4 850 XT-R - YXF850ES

2022 यामाहा वोल्भरिन X4 850 XT-R - YXF850ES मालिक म्यानुअल

2022 यामाहा वोल्भरिन X4 850 XT-R - YXF850ES

2021 यामाहा WOLVERINE RMAX4 1000 - YXF1000EW मालिक म्यानुअल

2021 यामाहा वोल्भरिन RMAX4 1000 - YXF1000EW  

2021 यामाहा वोल्भरिन RMAX2 1000 XT-R - YXE1000EWS मालिक म्यानुअल

2021 यामाहा वोल्भरिन RMAX2 1000 XT-R - YXE1000EWS  

2021 यामाहा वाइकिंग VI EPS - YXC700E मालिक म्यानुअल

2021 यामाहा वाइकिंग VI EPS - YXC700E