Apple Core i5 2.0 MacBook Pro ल्यापटप कम्प्युटर प्रयोगकर्ता पुस्तिका

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro ल्यापटप कम्प्युटर प्रयोगकर्ता म्यानुअल रिview तपाईको म्याकबुक प्रो प्रयोग गर्नु अघि म्याकबुक प्रो आवश्यक गाइड। View support.apple.com/guide/macbook-pro मा गाईड वा Apple Books बाट डाउनलोड गर्नुहोस् (जहाँ उपलब्ध छ)। भविष्यको सन्दर्भको लागि कागजातहरू राख्नुहोस्। सुरक्षा र ह्यान्डलिङ MacBook Pro Essentials गाइडमा "सुरक्षा, ह्यान्डलिंग, र नियामक जानकारी" हेर्नुहोस्। जोगिन…