Apple MacBook Pro 13.3 इन्च ल्यापटप प्रयोगकर्ता गाइड

Apple बाट व्यापक प्रयोगकर्ता गाइडको साथ आफ्नो MacBook Pro 13.3 इन्च ल्यापटप कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्। टच बार, टच आईडी, बहु-टच इशाराहरू र थप पत्ता लगाउनुहोस्। आज सुरु गर्नुहोस्!