ALORAIR Storm Pro LGR कमर्शियल-ग्रेड डिह्युमिडिफायर प्रयोगकर्ता गाइड

ALORAIR Storm Pro LGR कमर्शियल-ग्रेड डिह्युमिडिफायर Storm Pro LGR कमर्शियल-ग्रेड डिह्युमिडिफायर सुरक्षा नोट्स तपाईंको Storm Series dehumidifier को योग्य प्राविधिकहरूद्वारा मर्मत र सेवा गर्नुपर्छ। Storm dehumidifiers प्रयोगको लागि मात्र हो जब एकाइ एक स्तर र ठाडो स्थिति मा स्थापित छ। अन्य कुनै पनि स्थितिमा इकाई सञ्चालन गर्दा पानी आउन सक्छ ...