एप्पल अनियमित ताल सूचना सुविधा सफ्टवेयर निर्देशनहरू

एप्पल अनियमित ताल अधिसूचना सुविधा सफ्टवेयर प्रयोगको लागि निर्देशनहरू अनियमित ताल सूचना सुविधा प्रयोगका लागि निर्देशनहरू Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com प्रयोगका लागि संकेतहरू अनियमित ताल सूचना सुविधा (IRNF) सफ्टवेयर हो। मोबाइल मेडिकल एप्लिकेसन जुन एप्पल वाचसँग प्रयोग गर्नको लागि हो। फिचरले पल्सको विश्लेषण गर्छ ...