anko मिनी ब्लेंडर बोतल उपयोगकर्ता पुस्तिका

यो प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले बच्चाहरू र सम्भावित विद्युतीय खतराहरू बारे चेतावनी सहित anko Mini Blender Bottle को लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सावधानीहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंको उत्पादनलाई राम्ररी काम गरिराख्नुहोस् र यी सजीलो-पछ्याउन निर्देशनहरूको साथ चोटबाट बच्नुहोस्।