kbice FDFM1JA01 सेल्फ डिस्पेन्सिङ नगेट आइस मेसिन प्रयोगकर्ता गाइड

FDFM1JA01 सेल्फ डिस्पेन्सिङ नगेट आइस मेसिनको लागि यो द्रुत सुरुवात गाइडले स्थापना आवश्यकताहरू र प्रयोगको लागि निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ। क्लियरेन्स आवश्यकताहरू, बिजुली र पानी आवश्यकताहरू, र कसरी एकाइ भर्ने र फ्लश गर्ने बारे जान्नुहोस्। डिस्टिल्ड वा फिल्टर गरिएको पानीको साथ तपाईंको बरफको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्।