Jetson JBOLT-BLK बोल्ट फोल्डिङ विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता म्यानुअलमा

Jetson JBOLT-BLK बोल्ट फोल्डिङ विद्युतीय सवारी सुरक्षा चेतावनीहरू प्रयोग गर्नु अघि, कृपया प्रयोगकर्ता म्यानुअल र सुरक्षा चेतावनीहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, र तपाईंले सबै सुरक्षा निर्देशनहरू बुझ्नुभएको र स्वीकार गरेको सुनिश्चित गर्नुहोस्। अनुचित प्रयोगबाट हुने कुनै पनि हानि वा क्षतिको लागि प्रयोगकर्ता जिम्मेवार हुनेछ। सञ्चालनको प्रत्येक चक्र अघि, अपरेटरले प्रदर्शन गर्नेछ ...