SCHLAGE 0274192 Ease S2 स्मार्ट लीभर लक प्रयोगकर्ता गाइड

SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Lever Lock Parts Exterior AssemblyInterior असेंबली स्थापनाको लागि तयारी गर्दै आयामहरू मापन गर्नुहोस् म्याच बल स्थापना गर्नुहोस् 1. ढोकामा कुंडी स्थापना गर्नुहोस्, कुंडीको पिन साइड ढोका जाम/फ्रेमबाट टाढा रहेको सुनिश्चित गर्दै। स्पिन्डल वर्ग छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईंले प्वाल ड्रिल गर्नुभयो भने, पोस्टलाई सुरक्षित रूपमा कस्नुहोस् ...