scheppach EB1700 Earth Auger निर्देशन पुस्तिका

Art.Nr 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr 5904702850 Rev.Nr 28/10/2020 EB1700 Earth auger मूल निर्देशन पुस्तिकाको अनुवाद सावधानी!: यो मेसिन सञ्चालन गर्नु अघि म्यानुअल ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्! उपकरणमा प्रतीकहरूको व्याख्या उपकरण प्रयोग गर्नु अघि पूर्ण प्रयोगकर्ता गाइड पढ्नुहोस् सबै चेतावनीहरू पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र पालना गर्नुहोस्। सधैं सुरक्षा चश्मा लगाउनुहोस्, श्रवण सुरक्षा, र…