COSMO COS-07CTMSSB 17 इन्च काउन्टरटप कम्प्याक्ट माइक्रोवेभ प्रयोगकर्ता पुस्तिका

यस प्रयोगकर्ता पुस्तिका मार्फत आफ्नो COSMO COS-07CTMSSB 17 इन्च काउन्टरटप कम्प्याक्ट माइक्रोवेभ कसरी सञ्चालन गर्ने, मर्मत गर्ने र समस्या निवारण गर्ने बारे जान्नुहोस्। कागजातले कारखाना-निर्दिष्ट प्रतिस्थापन र मर्मत श्रम सहित एक वर्षको सीमित वारेन्टी पनि समावेश गर्दछ। थप सहयोगको लागि COSMO को ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।