Emerson CKSW0555 SmartSet घडी रेडियो मालिकको म्यानुअल

Emerson CKSW0555 SmartSet क्लक रेडियो प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले आगो वा बिजुली झटका जोखिमहरू रोक्न महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू र चेतावनीहरू प्रदान गर्दछ। उत्पादनको सावधानी चिन्ह लगाउने र मूल्याङ्कन प्लेट र घडी रेडियोलाई कसरी ठीकसँग स्थापना र सफा गर्ने बारे जान्नुहोस्।