शौचालय सिट निर्देशनहरूको लागि COMFIER BD-2202 Bidet संलग्नक

शौचालय सिटहरूको लागि COMFIER BD-2202 बिडेट एट्याचमेन्ट कसरी स्थापना गर्ने र प्रयोग गर्ने भनेर जान्नुहोस्। चरण-दर-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र कुनै पनि समस्याहरू निवारण गर्नुहोस्। गोलाकार माउन्टिङ कोष्ठक, एडाप्टर, र लचिलो नली जस्ता सामानहरूको नाम र कार्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्। उपयोगी स्थापना सुझावहरू र वारेन्टी जानकारी दिमागमा राख्नुहोस्।