JBL BAR21SUBMK2 वायरलेस हेडफोन प्रयोगकर्ता पुस्तिका

JBL BAR21SUBMK2 वायरलेस हेडफोन हाम्रो बाट पूर्ण वारेन्टी कार्ड र सुरक्षा जानकारी र अन्य उपयोगी जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस्। webसाइट: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks सबै उत्पादनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू यी निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। यी निर्देशनहरू राख्नुहोस्। सबै चेतावनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। सबै निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। सुक्खा कपडाले मात्र सफा गर्नुहोस्। कुनै पनि वेंटिलेशन खुल्ला अवरोध नगर्नुहोस्। अनुसार यो उपकरण स्थापना गर्नुहोस् ...