PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR फुल डुप्लेक्स २.४ GHz ट्रान्ससिभर-रिमोट प्रयोगकर्ता म्यानुअल

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR फुल डुप्लेक्स २.४ GHz ट्रान्ससिभर-रिमोट प्रयोगकर्ता म्यानुअल पावर अन/अफ पावर अन: पावर बटनलाई हरियो एलईडी ब्लिङ्किङ वा उज्यालो नभएसम्म थिचिराख्नुहोस्। पावर बन्द: रातो एलईडी फ्ल्यास सम्म पावर बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। पेयरिङ (दर्ता मोड) हेडसेट पावर घुमाउन पावर बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् ...