SEALEY ATD25301 अटो रिट्र्याक्टेबल र्याचेट टाई डाउन प्रयोगकर्ता गाइड

SEALEY ATD25301 AUTO RETRACTABLE RATCHET TIE DOWN Sealey उत्पादन खरिद गर्नुभएकोमा धन्यवाद। उच्च स्तरमा निर्मित, यो उत्पादन, यदि यी निर्देशनहरू अनुसार प्रयोग गरियो, र राम्रोसँग मर्मत गरियो भने, तपाईंलाई समस्या-मुक्त कार्यसम्पादनको वर्ष दिनेछ। महत्त्वपूर्ण: कृपया यी निर्देशनहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। सुरक्षित परिचालन आवश्यकताहरू, चेतावनी र सावधानीहरू नोट गर्नुहोस्। उत्पादनको सही प्रयोग गर्नुहोस्...