SEALEY AK48 3-वे फिल 2-वे अपरेटिङ हेवी-ड्युटी ग्रीस गन निर्देशन पुस्तिका

AK48 3-वे फिल 2-वे अपरेटिङ हेभी-ड्युटी ग्रीस गन 3-वे फिल 2-वे अपरेटिङ हेभी-ड्युटी ग्रीस गन मोडेल नम्बर: AK48 सीले उत्पादन खरिद गर्नुभएकोमा धन्यवाद। उच्च स्तरमा निर्मित, यो उत्पादनले यी निर्देशनहरू अनुसार प्रयोग गरेमा, र राम्ररी मर्मत गरिएमा, तपाईंलाई वर्षौंको समस्यामुक्त कार्यसम्पादन दिनेछ। महत्त्वपूर्ण: कृपया यी निर्देशनहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। …