Mous A669 चार्जिङ प्याड MagSafe निर्देशनहरू सहित

यस प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा MagSafe® सँग Mous A669 चार्जिङ प्याड कसरी सुरक्षित र राम्ररी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नुहोस्। अनुकूलता सुनिश्चित गर्नुहोस् र इष्टतम चार्जिंग कार्यसम्पादनको लागि धातु वस्तुहरूसँग हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। चार्जिङ प्याड र USB-C केबल समावेश छ।