SUNFORCE 82193 सौर्य गति सक्रिय सुरक्षा लाइट स्थापना गाइड

SUNFORCE 82193 Solar Motion Activated Security Light Installation Guide * काठ, drywall, ईंट, आदि जस्ता साधारण सतहहरूमा माउन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्नको लागि। कुनै पनि अन्य माउन्ट विकल्पहरूको लागि, कृपया आफ्नो स्थानीय हार्डवेयर स्टोरमा जानुहोस्। महत्त्वपूर्ण, भविष्यको सन्दर्भको लागि राख्नुहोस्: ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् प्रश्नहरू, समस्याहरू, हराएको भागहरू? विधानसभा वा निर्देशन, पार्ट्स र ग्राहक संग सहयोग को लागी ...