lowes 49300325 5 लाइट चण्डेलियर प्रयोगकर्ता पुस्तिका

lowes 49300325 5 लाइट चण्डेलियर ओभरVIEW हार्डवेयर (भागहरू मापन गर्न मिल्दैन) यो म्यानुअलले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी समावेश गर्दछ। कृपया पढ्नुहोस् र भविष्यको सन्दर्भको लागि राख्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी कृपया यो सम्पूर्ण म्यानुअल पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस् उत्पादनलाई भेला, सञ्चालन वा स्थापना गर्न प्रयास गर्नु अघि। मुख्य फ्यूज बक्स (वा सर्किट ब्रेकर बक्स) मा बिजुली बन्द गर्नुहोस् ...