BISSELL 48F3E ठूलो हरियो ठाडो कार्पेट क्लीनर निर्देशनहरू

यस व्यापक प्रयोगकर्ता पुस्तिकाको साथ BISSELL 48F3E बिग ग्रीन अपराइट कार्पेट क्लीनर कसरी सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र गहिरो सफाको लागि आफ्नो क्लिनरबाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्नुहोस्।