anko 43190454 ब्लुटुथ लाइट अप पार्टी स्पीकर निर्देशन पुस्तिका

anko 43190454 ब्लुटुथ लाइट अप पार्टी स्पिकर कृपया सबै निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र भविष्यमा प्रयोगको लागि राख्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण सावधानीहरू यन्त्रलाई टपक्ने वा छर्कने सम्भावनामा पर्नु हुँदैन र उपकरणमा तरल पदार्थहरू जस्तै फूलदानहरू भरिएका कुनै पनि वस्तुहरू राख्नु हुँदैन। पर्याप्तका लागि उपकरण वरिपरि १०० सेमीको न्यूनतम दूरी…