BISSELL 3588 श्रृंखला क्रान्ति पेट प्रो अपराइट कार्पेट क्लीनर प्रयोगकर्ता पुस्तिका

Bissell 3588 श्रृंखला क्रान्ति पेट प्रो अपराइट कार्पेट क्लीनर प्रयोगकर्ता पुस्तिका सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगको लागि व्यापक निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ। CleanShot® बटन र Easy Fill / Formula Cap लगायत यसका सुविधाहरू बारे जान्नुहोस्। यस शक्तिशाली र भरपर्दो ठाडो कार्पेट क्लीनरको साथ तपाईंको गलैंचा र असबाब दागरहित राख्नुहोस्।