Mous A-555 MagSafe संगत चार्जिङ माउन्ट निर्देशनहरू

यस निर्देशन पुस्तिकाको साथ MagSafe® कम्प्याटिबल चार्जिङ माउन्ट (मोडेल A-532, A-554, A-555) कसरी सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। इनपुट दायरा 5V-3A देखि 12-V1.67A सम्म, र आउटपुट दायरा 5W देखि 15W सम्म। तपाईंको कार वा समतल सतहमा प्रयोगको लागि उत्तम। FCC ID: 2AN72-A532, IC: 26279-A532।