BISSELL 2551 श्रृंखला क्रसवेभ ताररहित बहु-सतह गीला सुख्खा भ्याकुम प्रयोगकर्ता गाइड

CROSSWAVE® ताररहित प्रयोगकर्ता गाइड 2551 शृङ्खला महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू चेतावनी: तपाईंको क्रसवेभ® कर्डलेस प्रयोग गर्नु अघि सबै सुरक्षा चेतावनी र निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। चेतावनी र निर्देशनहरू पालना गर्न असफल भएमा विद्युतीय झटका, आगो र/वा गम्भीर चोट लाग्न सक्छ। प्रयोगमा नभएको बेला र मर्मत सम्भार गर्नु अघि आउटलेटबाट अनप्लग गर्नुहोस्। विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा, आधारभूत सावधानीहरू…