JBL EON712 12-इन्च संचालित PA स्पिकर प्रयोगकर्ता गाइड

EON712 श्रृङ्खला प्रयोगकर्ता गाइड सुरक्षा निर्देशनहरू यस पुस्तिकाले कभर गरेको EON700 प्रणाली उच्च आर्द्रता भएको वातावरणमा प्रयोगको लागि होइन। आर्द्रताले स्पिकर कोन र वरपरलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ र विद्युतीय सम्पर्कहरू र धातुका भागहरूलाई क्षरण गर्न सक्छ। स्पिकरहरूलाई प्रत्यक्ष आर्द्रतामा पर्दाफास नगर्नुहोस्। स्पिकरहरूलाई विस्तारित वा तीव्र प्रत्यक्ष सूर्यलाइटबाट टाढा राख्नुहोस्। …